Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
507104 Összes oltás

Az Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot.

Klinikai Központ elnöke – Dr. Szabó Attila, klinikai rektorhelyettes, aki felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

A Klinikai Központ elnökének a jogszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, valamint egyéb feladatainak ellátását segítő, jogköreinek gyakorlásában közreműködő, ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátó szervezeti egysége a Klinikai Központ Elnökének Hivatala.

Hivatalvezető: Dr. Janik Csilla

Munkatársak:

Dr. Rigó Tímea ügyvivő szakértő

Molnár Péter Elemér ügyvivő szakértő

Hóra Bettina ügyintéző

ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. I. emelet 104. 

Telefonszám: +36 1-459-1500/55200

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

A Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységei…

A Klinikai Központ elnöke irányítja az Orvosszakmai Főigazgatóságot.

Az elnök tevékenységét a Klinikai Központ Elnöksége, valamint a Klinikai Központ Tanácsa segíti.