Az Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot. Klinikai Központ elnöke felelős az egészségügyi szolgáltatás szervezéséért.

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központ elnöke:
Dr. Szabó Attila
klinikai rektorhelyettes

A Semmelweis Egyetem Klinikai Központ általános elnökhelyettese:
Dr. Gajdácsi József
orvosszakmai főigazgató

A Klinikai Központ elnökének a jogszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott, valamint egyéb feladatainak ellátását segítő, jogköreinek gyakorlásában közreműködő, ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátó szervezeti egysége a Klinikai Központ Elnökének Hivatala.

A Klinikai Központ Elnökének Hivatala – Hivatalvezető:
Dr. Janik Csilla

Munkatársak:

  • Enisz Dorina
  • Mayer Melinda

ELÉRHETŐSÉG:

1085 Budapest, Üllői út 26. I. emelet 104. 
Telefonszám: +36 1 459 1500

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

A Klinikai Központ egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységei…

A Klinikai Központ elnöke irányítja az Orvosszakmai Főigazgatóságot.

Az elnök tevékenységét a Klinikai Központ Elnöksége, a Klinikai Központ Operatív Bizottsága, valamint a Klinikai Központ Tanácsa segíti.