Az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság az Egyetem alapfeladatainak ellátását végző központi szervezeti egység, amely közreműködik az egészségügyi szolgáltatás keretében az ápolási, valamint oktatási tevékenységek magas színvonalú ellátásában és szervezésében.

Ápolásvezetési tevékenységünk keretében :a klinikai központban folyó egészségügyi szakdolgozói tevékenység rendjét és színvonalát felügyeljük, összehangoljuk ezeket a fekvő- és járóbeteg ellátásban egyaránt, emellett felmérjük a szakdolgozói munkaerőhelyzetet, és előkészítjük ill., koordináljuk az ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti célvizsgálatait. Koordináljuk a minőségbiztosítási tevékenységet a betegápolási tevékenység vonatkozásban. Segítjük az egyetemen folyó tudományos tevékenységet. Az Ápolási Bizottság működését szervezzük, irányítjuk.

Oktatási tevékenységeink: OKJ szakképzések szervezése. Akkreditált továbbképzések szervezése. Együttműködési megállapodás szerint az egészségügyi szakképzést folytató intézmények hallgatóinak gyakorlati képzésének koordinálása. Orvos- és fogorvostan hallgatók összefüggő nyári ápolási gyakorlatának koordinálása. Az Egyetem klinikáin és az elméleti intézetekben a szakdolgozók szakképzésének és továbbképzésének koordinálása. Rendezvények, tudományos ülések szervezése. Szakdolgozói tevékenységhez kötődő oktatási, továbbképzési és egyéb pályázatok elkészítése.

Elérhetőségek

Cím
1085 Budapest, Üllői út 22. 1.em.
Telefon
318-5364
Telefax
318-5364
E-mail
titkarsag.apig@semmelweis-univ.hu