A Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóság bemutatása

A több mint 200 éves múlttal rendelkező Szent Rókus Kórház és Intézményei 2020. június 01-től a Semmelweis Egyetem részeként, annak Szent Rókus Klinikai Tömbjeként működik. A kormány 2019 májusában az 1314/2019. (V.30) számú határozattal döntött arról, hogy átruházza a Semmelweis Egyetemre a Szent Rókus Kórház és Intézményei fenntartói jogát a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2011. év CCIV. törvény 97 § (2) bekezdése alapján. A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2020 januárjában döntött arról, hogy az intézmény klinikai tömbként válik az egyetem részévé.

A Semmelweis Egyetem oktatási és betegellátási feladatait a korábbi Szent Rókus Kórház és Intézményei által nyújtott ellátások nemcsak kiegészítik, hanem az integráció biztosítja mindkét területen a fejlesztést. Az új tömb amellett, hogy a gyógyítás terén megőrizte a fő profiljait, jelentős szerepet játszik a gyakorlati orvos- és egészségtudományi képzés megújításában. A betegellátás az integrációt követően is zavartalan, a volt Szent Rókus Kórház páciensei a megszokott helyszínen és módon érhetik el orvosaikat, illetve a rendeléseket. A Szent Rókus Klinikai Tömbben több szervezeti egység működik, továbbá az adott szakterületi klinikák együttműködésében folytatódnak tovább a rehabilitációs ellátások. Helyet kapnak a tömbben lévő ellátásokat kiszolgáló diagnosztikus egységek, valamint a korábban is működő művese ellátás is.

A Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóság biztosítja:

  • a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika,
  • a Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ, 
  • a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet,
  • a Családorvosi Tanszék
  • és a Szent Rókus Klinikai Tömbben működő egyéb szervezeti egységek

működési és üzemeltetési feltételeit. Ellátja a működésükhöz szükséges gazdasági, műszaki, logisztikai, személyügyi és egyéb adminisztratív tevékenységet.

Cím: 1085 Budapest, Stáhly u. 7-9.
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. ; 1428 Budapest, Pf.2.
Telefon: 459-1500 (központi), 235-6558 (titkárság)
E-mail cím: rokus.tombig@med.semmelweis-univ.hu