Ismertető

Vezető:
Dr. Reusz György
egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Telefon: +36 1 324 7785


Ügyintéző:
Bokori Edit
tel: 06-20-825-8150

Titkárság:
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1083. Budapest, Bókay J. u. 53. II/6.
ügyintézési idő:
 
hétfő: 10.00.-13.00. óra
szerda: 10.00.-15.00. óra
péntek: 10.00-13.00. óra

A Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola a nyolc doktori iskola közül a legnagyobb számú doktori programot magában foglaló iskola. A Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola elsősorban klinikai, ill. ezzel szorosan kapcsolódó elméleti kutatások terén szolgálja a pályakezdő orvosok és kutatók alapképzését. A doktori programok magukban foglalják a klinikai orvostudomány számos területét, az alapkutatástól egészen a betegágyhoz szorosan kapcsolódó klinikai jellegű vizsgálatokig. A programvezetők a klinikai és tudományos élet nemzetközileg is elismert szakemberei, ezáltal biztosítva a magas szintű képzést. A programvezetők és oktatók számos elméleti és klinikai kurzussal segítik a kutatói szemlélethez, módszertanhoz, elemzéshez és etikai ismeretekhez szükséges tudás elsajátítását.

Programok

Programok Programvezetők
01. A diabetes mellitus és szövődményeinek valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai         tényezőinek vizsgálata Dr. Hagymási Krisztina
02. Asszisztált reprodukció és magzati diagnosztika Dr. Urbancsek János
03. Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója Dr. Szabó Attila
04. Gastroenterológia Dr. Molnár Béla
05. Fogorvostudományi kutatások Dr. Varga Gábor
06. Klinikai haematológia Dr. Masszi Tamás
08. A támasztó és mozgató szervrendszer működésének fiziológiája Dr. Szőke György
09. Légzőszervi megbetegedések Dr. Müller Veronika
10. Szemészet
Dr. Nagy Zoltán
Zsolt
12. Klinikai és kísérletes angiológiai kutatások Dr. Sótonyi Péter
13. Hormonális szabályozó mechanizmusok Dr. Igaz Péter
14. Urológia Dr. Nyirády Péter
15. Anyagcsere betegségek molekuláris genetikája, patomechanizmusa
és klinikai vonatkozásai
Dr. Lakatos Péter
16. Bőrgyógyászat és venerológia Dr. Sárdy Miklós
17. Alapkutatások klinikai alkalmazása Dr. Vásárhelyi Barna
18. Reproduktív medicina Dr. Rigó János
19. Fül-Orr-Gégészet, Fej-Nyaksebészet Dr. Tamás László
20. A Visceláris megbetegedések intervenciós, sebészeti kezelése és a hasüregi szervek transzplantációja Dr. Szijártó Attila

Programok leírása

A Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola programjai:


01. A diabetes mellitus és szövődményeinek valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai tényezőinek vizsgálata
Programvezető: Dr. Hagymási Krisztina
Semmelweis Egyetem,
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

A program célja a diabetes mellitus és szövődményeinek, valamint a májbetegségek klinikai megjelenési formáinak és etiológiai kapcsolatának vizsgálata, az anyagcsere utak celluláris és subcelluláris (károsodott)mechanizmusának feltárása e betegségekben, valamint a genetikai eltérések vizsgálata, kimutatása.


02. Asszisztált reprodukció és magzati diagnosztika
Programvezető: Dr. Urbancsek János
Semmelweis Egyetem,
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A program elsősorban a perinatális genetika és a magzati élet folyamatainak jobb megismerését tűzte ki célul, a klinikai és laboratóriumi kutatómunka ötvözésével és modern perinatális diagnosztikai módszerek kifejlesztésével.


03. Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója
Programvezető: Dr. Szabó Attila
Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Számos felnőttkori betegség megelőzésében fontos szerepe van a gyermekkori prevenciónak. A feni program célja azon celluláris és subcelluláris mechanizmusok jobb megismerése, melyek szerepet játszanak a krónikus betegségek kialakulásában, ezzel segítve azok jobb megismerését és gyermekkorban való prevenciós lehetőségek feltérképezését.


04. Gasztroenterológia
Programvezető: Dr. Molnár Béla
Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

A gasztroenterológia önálló diszciplinává fejlődött, jelezve ezen betegségcsoport egyre növekvő népegészségügyi jelentőségét. A program célja a gasztroenterológiai betegségek széles spektrumában, mind a klinikai, mind az alapkutatás szintjén, a betegségek patomechanizmusának minél részletesebb megismerése, ezáltal diagnosztikai és terápiás lehetőségek kifejlesztése.


05. Fogorvostudományi kutatások
Programvezető: Dr. Varga Gábor
Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék

A program célja az orálbiológiai kutatások fejlesztése a fogászati betegségek patomechanizmusának megismerése és ezek felhasználása új diagnosztikai és terápiás módszerek kifejlesztésében.


06. Klinikai hematológia
Programvezető: Dr. Masszi Tamás
Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Az onkohematológiai betegségek prognosztikai faktorainak és patomechanizmusainak feltérképezése és ezáltal komlex terápiás lehetőségek megteremtése révén juthatunk el az onkohematológiai betegek hatékony kezeléséhez. Ezt szolgáló klinikai és molekuláris kutatások képezik az alapját a klinikai hemtológia programnak.


08. A támasztó és mozgató szervrendszer működésének fiziológiája
Programvezető: Dr. Szőke György
Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika

A program célja az ortopédia, traumatológia ás reumatológia területén folyó kutatások révén a betegségek jobb megismerése és ezekben jártas kutató és gyógyító szakemberek képzése. A programban elsősorban klinikai, molekuláris és biomechanikai kutatások folynak.


09. Légzőszervi megbetegedések
Programvezető: Dr. Müller Veronika
Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika

A program kutatási lehetőséget nyújt a pulmonológia tudománya iránt érdeklődő fiatal kutatóknak, orvosoknak. A nyolc alprogram felöleli a legfontosabb pulmonológiai kórképeket és a hozzájuk kapcsolódó laboratóriumi, mikrobiológiai kutatási területeket.


10. Szemészet
Programvezető: Dr. Nagy Zoltán Zsolt
Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika

A program felöleli a látás fiziológiájával és patológiájával foglalkozó kutatási területeket. Foglalkozik a szemmel, mint törőközeggel éppúgy, mint a szemgolyó betegségeivel. A program témái felölelik az elülső és hátsó szegmens betegségei, valamint a glaucoma modern diagnosztikáját, egyes betegségek vizsgálatát.


11. Klinikai és kísérletes angiológiai kutatások
Programvezető: Dr. Sótonyi Péter
Semmelweis Egyetem, Szív-és Érsebészeti Klinika

A program lehetőséget nyújt bekapcsolódni az angiológiai betegségek patomechanizmusait vizsgáló kutatásokba. A program részét képezik az ischemiás szervkárosodás patogenezisével kapcsolatos kutatások.


13. Hormonális szabályozó mechanizmusok
Programvezető: Dr. Igaz Péter
Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

A program a hormonális szabályozó rendszerek összefüggéseivel és kölcsönhatásaival kapcsolatos kutatási témákat tartalmaz, különös tekintettel a nemi mirigyek és a pajzsmirigy neurohormonális szabályozására, valamint a hypophysis és mellékvese működés szabályozó mechanizmusaira. A program további témái a hormonok iránti érzékenységet meghatározó molekuláris mechanizmusokkal, a hormonális szabályozásban szerepet játszó gének és génvariánsok vizsgálatára alkalmas mikroszenzorok kifejlesztéséval, az endokrin betegségekhez társuló csontanyagcsere rendellenességek patomechanizmusával és az öröklődő anyagcsere betegségekben kialakuló hormonális zavarokkal foglalkoznak. Mindezek a témák alkalmat adnak a kutatásokban résztvevők számára a klinikai kutatási módszerek elsajátításán kívül a korszerű funkcionális anatómiai, molekuláris biológiai és mikroelektronikai ismeretek megszerzésére.


14. Urológia
Programvezető: Dr. Nyirády Péter
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika

A program felöleli a klinikai és kísérletes urológiai és andrológiai kutatásokat. Részét képezik az urológiai daganatok, gyulladásos és funkcionális megbetegedések klinikai és molekuláris szintű vizsgálatai és az andrológiai betegségek korszerű klinikai és kísérletes kutatásai.


15. Anyagcsere betegségek molekuláris genetikája, patomechanizmusa és klinikai vonatkozásai
Programvezető: Dr. Lakatos Péter
Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Ezen programban elsősorban az endokrin és anyagcsere betegségek molekuláris, patológiai és klinikai aspektusainak vizsgálatai teremtenek lehetőséget a fiatal kutatóknak. A legfontosabb vizsgált kórképek: metabolikus csontbetegségek, kalcium-anyagcsere zavarai, lipid metabolizmus, diabetes mellitus, pajzsmirigy betegségek.


16. Bőrgyógyászat és venerológia
Programvezető: Dr. Sárdy Miklós
Semmelweis Egyetem, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

A program altémái felölelik, többek között, az örökletes bőrgyógyászati kórképeket, a bőrgyógyászati daganatok patomechanizmusának vizsgálatát, a drematoinfektológiát, az allergiás és autoimmun betegségek patogenezisét. Mind klinikai, mind kísérletes kutatások nyújtanak lehetőséget a bőrgyógyászati kórképek kutatásában való elmélyülésre.


17. Alapkutatások klinikai alkalmazása
Programvezető: Dr. Vásárhelyi Barna
Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet


18. Reproduktív medicina
Programvezető: Dr. Rigó János
Semmelweis Egyetem, I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika


19. Fül-Orr-Gégészet, Fej-Nyaksebészet
Programvezető: Dr. Tamás László
Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A program célja a Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező belsőfül-kutatás (Békésy, Bárány) mellett az orr-, torok-, és gégebetegségek patofiziológiájának, farmako,- illetve sebészi terápiájának kutatása, továbbfejlesztése. Kiemelt területek a fej-nyaki onkológia mellett a fonokirurgia és foniátria, szédüléses kórképek vizsgálata, a siketség és nagyothallás okainak kutatása, gyógyítása és rehabilitációja, a közép- és belsőfül implantáció fejlesztése valamint a rhinológiai kutatások. A program célkitűzései magukban foglalják alapkutatások klinikai alkalmazását, valamint klinikai vizsgálatok tervezését is.


20. A Visceláris megbetegedések intervenciós, sebészeti kezelése és a hasüregi szervek transzplantációja
Programvezető: Dr. Szijártó Attila

A Visceláris megbetegedések intervenciós, sebészeti és a hasüregi szervek transzplantációja című doktori program célja, hogy az emésztőszerv-rendszert érintő megbetegedéseknek intervenciós gasztroenterológiai és sebészeti kezeléseiben elért tudományos munkákat egy ernyő alá terelje. A program további célja, hogy a vese, máj, hasnyálmirigy transzplantációs sebészeti kutatásokat egységbe foglalja.

Az elmúlt évtizedekben az emésztőszervi megbetegedések száma ugrásszerűen megnőtt. A jelen kor civilizációs megbetegedései közé kerültek úgy a tápcsatorna funkcionális, mint az onkológiai megbetegesei is. A kérdés komplexitásában a diétás változásoktól a sebészeti megoldásokon át számos, új, sokak által vizsgált terület tartozik. Az emésztőszervi megbetegedések kezelése és ennek eredményessége, illetve az ezekből levonható tudományos eredmények egy doktori programon belül való kezelése kellő átjárást biztosít a társszakmák között. A jelenlegi intervenciós endoszkópia manapság néhol a sebészeti bravúrokkal vetekszik, ugyanakkor a sebészeti minimálisan invazív megoldások a beteg számár a lehető legkisebb megterhelést kell, hogy jelentsék. A egységes gondolkodásmód elengedhetetlen. Amennyire a kezelési stratégiák, illetve a terápiát végző diszciplínák egyre többször esnek át paradigmaváltásokon, úgy pl. az onkológiai megbetegedések sebészi kezelése is merőben eltér az elmúlt évtizedek sémáitól. A nagyszámú adatok feldolgozása, illetve a korábban konzervatív szakmák (gasztroenterológia, hepatológiai) egyre radikálisabbá válása és a betegségek sebészetet megelőző vagy azt kiváltó kezeléseinek eredményessége csak komplex egységben vizsgálható.  Az invazív gasztroenterológia és az emésztőszervi sebészet gyakorlati és tudományos megközelítése csak komplex, komprehenzív és komplementer módon képzelhető el.

A visceralis szervek sebészetében elért ugrásszerű fejlődése ugyanakkor kötelező érvényűvé teszi, hogy az új technikák hatékonyságának, hatásosságának, eredményességének vizsgálatát tudományos módszerekkel közelítsük meg.  A program a gyakorló sebészeti tudás és tapasztalat felhasználásának kíván alapozni és teret adni, ugyanakkor megtartva azt a zsinórmértéket, mely a technikák magas, tudományos szintű adatgyűjtésével teszi összehasonlíthatóvá őket.

A transzplantációs medicina egyik pillére és sikere a sebészetben és a perioperatív időszakban tett sebészi elő és utó-kezelésekben rejlik. A program feltett szándéka, hogy a transzplantációs sebészetet a sebészet oldaláról, annak technikai megvalósíthatóságának vizsgálata felől közelítse meg. A klinikai vizsgálatokon kívül komoly szerep jutnak a preklinikai kísérletes transzplantációs tudományos eredmények felvonultatásának és rendszerbe rendezésének. Az onkológiai sebészet és a transzplantáció tudománya pedig együttesen építi fel a transzplantációs onkológia új lehetőségét és ezzel egyben komoly kérdéséket tesz fel a tudományos közönségnek. Többek között ezen kérdések megválaszolása is a program feladata.


Képzési és Vizsga Tájékoztatók

Doktori Tagozat Tanácsa

 
Doktori Tanács Jegyzőkönyv Letöltés
2022 Március 28. Letöltés (Pdf)

 

Éves beszámolók

Éves Beszámolók Letöltés
2021 Letöltés
2022 Letöltés