KONPEDITAa konduktív pedagógia digitalizált szakirodalma (Kizárólag az oktatásban résztvevő hallgatók és oktatóik számára elérhető)

A konduktív pedagógia és szakirodalma – történeti áttekintés

A konduktív pedagógia magyar nyelven megjelent szakirodalmi bibliográfiája (1955–2016)
(Utolsó frissítés: 2017.01.11.)

A konduktív pedagógia idegen nyelven megjelent szakirodalmi bibliográfiája (1955–2016)  
(Utolsó frissítés: 2017.01.11.)

A Pető András Kar munkatársainak publikációi az MTMT-ben

 

Online elérhető ajánlott dokumentumok

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
Megtekintés a jogtar.hu-n

Bevezetés a neuropszichológiába. Szerk. Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály. Budapest, Medicina Könyvkiadó, 2008
Letöltés a Régi  Tankönyvtárból

Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok. Szerk. Karlovitz János Tibor. 2016
Elérhető az International Research Institute oldalán

Fazekasné Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2013
Elérhető a Digitális Tankönyvtárban

Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Tartalmi összefoglalók. (XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2015. november 19-21.) Magyar Tudományos Akadémia. Pedagógiai Tudományos Bizottság. Budapest, Óbudai Egyetem, 2015
(megvan pdf formában a könyvtárban, csak az elérési út nem működik)

Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény: Egységes jegyzet (Kézirat. Óvónőképző Intézetek) Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
A dokumentum megnyitása

Tony Booth és Mel Ainscow: Inklúziós index: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban. 3. kiad. 2011
Letölthető az Educatio oldaláról

 

ONLINE ELÉRHETŐ FOLYÓIRATOK

 

Előfizetett, az intézményben elérhető szakfolyóiratok:

 

Ingyenesen elérhető online szakfolyóiratok:

 

ADATBÁZISOK, ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRAK

TELJES SZÖVEGŰ MAGYAR ADATBÁZIS:

Arcanum Digitális Tudománytár

Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar irodalom egyik legismertebb és legnagyobb szöveg-archívuma közel 15 000 digitalizált kötettel.

MAGYAR CIKKADATBÁZISOK:

EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis)

HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa)

MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa)
A három adatbázis közös keresője az EHM.

TELJES SZÖVEGŰ KÜLFÖLDI ADATBÁZIS:

A PLoS, vagyis a Public Library of Science egy olyan nonprofit projekt, melynek az a célja, hogy egy olyan könyvtárat hozzon létre, amely folyóiratokat, cikkeket és más tudományos irodalmat szolgáltat ingyenesen. Tématerületei: biológia, orvostudomány, genetika, kórtan.

DOAJ, Directory of Open Access Journal egy nyílt hozzáférésű multidiszciplináris folyóiratgyűjtemény.

A Taylor & Francis Online a Taylor & Francis multidiszciplináris adatbázisa, amelyben ingyenesen, online elérhető számos folyóiratcikk.

KORLÁTOZOTTAN ELÉRHETŐ, KÜLFÖLDI ADATBÁZISOK:

A National Center for Biotechnology Information a Nemzeti Egészségügyi Intézetek (National Institutes of Health, NIH) orvostudományi adatbázisa. Több adatbázist tartalmaz, köztük van a PubMed is.

A ScienceDirect az Elsevier kiadó adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.

A JSTOR negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja.

A Wiley Online Library a John Wiley & Sons multidiszciplináris adatbázisa.

A Virtual Anatomy Center a Wolters Kluwer anatómiai oktató programja. Ingyenesen lehet regisztrálni.

A SpringerLink a Springer kiadó adatbázisa 7 milliónál is több dokumentummal, a legtöbb teljes szövegű eléréssel. Sok hasznos funkció ingyenesen és regisztráció nélkül is megtekinthető: az absztrakt, gyakran az első oldal, könyvek esetében a tartalomjegyzék és az előszó nyilvános. A kiadványok többsége angol nyelvű, kisebb része német, a többi holland, francia és olasz. A Springerlink a természettudományos, technológiai és orvosi folyóiratokat tekintve a világ egyik legnagyobb online gyűjteménye.

A The Cochrane Library tudományos adatbázist a John Wiley & Sons, Inc. szolgáltatja.

FEL AZ OLDAL TETEJÉRE