Intézeti információforrások


KONPEDITA – A konduktív pedagógia digitális adatbázisa
(A könyvtár beiratkozott olvasói érhetik el.)

Bibliográfiák

 

A Konduktív Pedagógiai Intézet oktatóinak publikációi (2013–2019)

A Pető András Kar munkatársainak publikációi az MTMT-ben (2018. szeptember 30-ig)

A konduktív pedagógia magyar nyelven megjelent szakirodalmi bibliográfiája (19552016)
(Utolsó frissítés: 2017.01.11.)

A konduktív pedagógia idegen nyelven megjelent szakirodalmi bibliográfiája (19552016)  
(Utolsó frissítés: 2017.01.11.)

A konduktív pedagógia és szakirodalma – történeti áttekintés

További információforrások


BNO-kereső

Arcanum Digitális Tudománytár

NOTA (Napi vizit Orvosi Tudástár Alkalmazás)

Online elérhető ajánlott dokumentumok

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
Megtekintés a jogtar.hu-n

Bevezetés a neuropszichológiába. Szerk. Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály. Budapest Medicina Könyvkiadó, 2008
Letöltés a Digitális Tankönyvtárból

Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok. Szerk. Karlovitz János Tibor. 2016
Elérhető az International Research Institute oldalán

Fazekasné Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2013
Elérhető a Digitális Tankönyvtárban

Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. Tartalmi összefoglalók. (XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2015. november 19-21.) Magyar Tudományos Akadémia. Pedagógiai Tudományos Bizottság. Budapest, Óbudai Egyetem, 2015
A dokumentum megnyitása

Bauer Gabriella: Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény: Egységes jegyzet (Kézirat. Óvónőképző Intézetek) Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
A dokumentum megnyitása

Tony Booth és Mel Ainscow: Inklúziós index: A tanulás és részvétel támogatása az iskolákban. 3. kiad. 2011
Letölthető az Educatio oldaláról

Online elérhető folyóiratok

Előfizetett, az intézményben elérhető szakfolyóiratok:
Developmental Medicine and Child Neurology
European Journal of Special Needs Education
Orvosi Hetilap (kurrens)

Magyar Sebészet (kurrens)
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika (kurrens)
Magyar Pszichológiai Szemle (kurrens)
Clinical & Experimental Medical Journal (archív)
Hungarian Medical Journal (archív)
Magyar Onkológia (archív)
European Journal of Mental Health (archív)
Learning & Perception (archív)
Pszichológia (archív)

Ingyenesen elérhető online szakfolyóiratok:
Az Intézet folyóirata: Tudomány és hivatás

Neveléstudomány : oktatás – kutatás – innováció

Gyermeknevelés: online tudományos folyóirat
Anyanyelv-pedagógia: szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak
Új köznevelés
Magyar pedagógia
Mozaik módszertani folyóiratok

Online szakmai adatbázisok, elektronikus könyvtárak

Teljes szövegű magyar adatbázis:

A Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar irodalom egyik legismertebb és legnagyobb szöveg-archívuma közel 15 000 digitalizált kötettel.

Magyar cikkadatbázisok:

EPA (Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis)
HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa)
MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa)
A három adatbázis közös keresője az EHM.

Teljes szövegű külföldi adatbázis:

A PLoS, vagyis a Public Library of Science egy olyan nonprofit projekt, melynek az a célja, hogy egy olyan könyvtárat hozzon létre, amely folyóiratokat, cikkeket és más tudományos irodalmat szolgáltat ingyenesen. Tématerületei: biológia, orvostudomány, genetika, kórtan.

A DOAJ, Directory of Open Access Journal egy nyílt hozzáférésű multidiszciplináris folyóiratgyűjtemény.

A Taylor & Francis Online a Taylor & Francis multidiszciplináris adatbázisa, amelyben ingyenesen, online elérhető számos folyóiratcikk.

Korlátozottan elérhető, külföldi adatbázisok:

A National Center for Biotechnology Informationa Nemzeti Egészségügyi Intézetek(National Institutes of Health, NIH)orvostudományi adatbázisa. Több adatbázist tartalmaz, köztük van a PubMed is.
A ScienceDirectaz Elsevier kiadó adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.
A JSTORnegyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja.
A Wiley Online Library a John Wiley & Sons multidiszciplináris adatbázisa.
A Virtual Anatomy Centera Wolters Kluwer anatómiai oktató programja. Ingyenesen lehet regisztrálni.

A SpringerLink a Springer kiadó adatbázisa 7 milliónál is több dokumentum, a legtöbb teljes szövegű eléréssel. Sok hasznos funkció ingyenesen és regisztráció nélkül is megtekinthető: az absztrakt, gyakran az első oldal, könyvek esetében a tartalomjegyzék és az előszó nyilvános. A kiadványok többsége angol nyelvű, kisebb része német, a többi holland, francia és olasz. A Springerlink a természettudományos, technológiai és orvosi folyóiratokat tekintve a világ egyik legnagyobb online gyűjteménye.
A The Cochrane Library tudományos adatbázist a John Wiley & Sons, Inc. szolgáltatja.