vezetője: Koromné Körmöndi Krisztina 

Feladatok:

  • Az osztály munkáját érintő valamennyi jogszabály, külső, belső utasítások figyelemmel kísérése, az azokban foglaltak maradéktalan végrehajtása, illetve végrehajtatása
  • Az irányítása alá tartozó csoportvezetők és dolgozók munkájának megszervezése, felügyelete, tevékenységük ellenőrzése
  • A Pénzforgalmi Osztályon levő nyilvántartások, analitikák figyelemmel kísérése, a bizonylati rend, és az információáramlás megszervezése
  • Pénztárellenőri feladatok ellátása
  • A belső és külső ellenőrzést végző szervek rendelkezésére áll, felvilágosítást ad, a feltárt hiányosságokra, intézkedést tesz, és annak végrehajtásáról gondoskodik
  • Szoros kapcsolatot tart fenn a társosztályokkal, az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint a felügyeleti szervekkel.
  • A dolgozók munkaköri leírását elkészíti, és azokat betartatja
  • Gondoskodik a támogatások, szerződéses munkák pénzügyeinek ellátásáról, az elszámolással kapcsolatos teendőkről
  • A társ osztályok, közreműködésével gondoskodik azon adatszolgáltatásokról, amely alapján az Egyetem elkészíti a beszámoló jelentéseket, a szükséges egyeztetésekben részt vesz