Az igazgatóság főbb feladatai:

 • az Innovációs és Technológiai Minisztériuma által a Semmelweis Egyetem részére meghatározott keretszámok alapján egyetemi szintű költségvetés és beszámoló elkészítése, 
 • a külső, illetve az államháztartással szembeni kötelezettségek rendezése,
 • kapcsolattartás az NAV, Társadalombiztosítási Igazgatóság, Központi Statisztikai Hivatal, Állami Számvevőszék, KEHI, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a könyvvizsgáló cégek munkatársaival,
 • a szállítói számlák kezelése, ellenőrzése és kifizetésük,
 • vevő számlák rendezése,
 • a ki nem egyenlített számlák behajtására történő intézkedések megtétele,
 • az Innovációs Igazgatósággal történő szoros kapcsolattartás,
 • az Egyetem elnyert pályázatainak kezelése, pénzügyi elszámolása (konzorciumok, OTKA, MTA, egyéb pályázatok, támogatások, alapítványok, stb.),
 • az Egyetem gazdasági eseményeinek könyvelése, teljes pénzforgalmának, vagyonának, kis- és nagyértékű tárgyi eszközeinek, készleteinek nyilvántartása, illetve főkönyvi könyvelése,
 • ÁFA és adóbevallások elkészítése,
 • a számviteli bizonylatok megőrzése, irattározása.