Number of vaccines administered at Semmelweis University - 28 July 2021
350845 Total vaccines

Fields of research at our department:

Guided tissue regeneration
Mucogingival surgery
Periodontal epidemiology
Oral premalignancies
Oral immunology

Research projects:

 

Study title

Researcher

TUKEB/RKEB number

Status (in progress, completed)

Preorthodontic corticocision and simultaneous bone augmentation for prevention of buccal alveolar dehiscency in patients receiving orthodontic therapy – RCT 

Dr. Nagy Pál

SE RKEB 16/2019

started

Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése (prospektív randomizált kontrollált vizsgálat)

Dr. Molnár Bálint

SE RKEB szám: 145/2018

in progress

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

254/2017

in progress

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális peri-implantáris defektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

255/2017

in progress

Implantátum melletti stabil lágy-és keményszövet kialakítása xenogén dermál mátrix (mucoderm ®) felhasználásaval

Dr. Horváth Attila

223/2017

 

Klinikai eredmények parodontális intraosszer defektusok kezelését követően. minimálinvazív lebenytechnika vagy konvencionális lebenyes feltárás és zománc mátrix derivátumok alkalmazásával. 12 hónapos multicentrikus rendomizált- kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

195/2017

 

Sinus maxillaris augmentatio során piezoelektromos eszközzel eltávolított laterális csontfal visszahelyezését követő graft integráció összehasonlító radiológiai, klinikai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat

Dr. Molnár Bálint

7/2017

in progress

Miller III osztályú egyszeres ínyrecessziók sebészeti kezelése: kombinált epithelializált-szubepitheliális kötőszövetes szabadlebeny alkalmazása; retrospektív esetsorozat vizsgálat

Dr. Orbán Kristóf

286/2016

in progress

Egy új kollagénmátrix (Mucograft ®) klinikai értékelése Miller I és II osztályú többszörös ínyrecessziók kezelésében a koronálisan elcsúsztatott módosított tunneltechnika alkalmazásával: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

24789-1/2016/EKU

13562-004

 

Az irányított szövetregenerációs (GTR) technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem-önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Nagy Pál

90/2015

in progress

Csont minőségi kiértélelését szolgáló in vitro módszerek augmentált szinusz esetén. Raman és egyéb laboratóriumi technikák bemutaása a szájüregi keményszövetek regenerációja során

Dr. Nagy Pál

234/2015

completed

Vérlemezkében gazdag fibrin (PRF, Platelet-Rich Fibrin) alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

230/2014

completed

Humán intraosszeális parodontális csontléziók sebészi kezelésében alkalmazott vérlemezkében gazdag plazma (PRP) hatása a korai sebgyógyulásban

Dr. Dőri Ferenc

2/2013

in progress

Autológ parodontális ligamentumok (PDL) és vérlemezkékben gazdag gél (PRG) közös alkalmazása vertikális csontdefektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

131/2011

in progress

Lokalizált alveoláris gerinchiányok és a szomszédos fogak parodontális defektusainak egyidejű rekonstrukciója

Dr. Windisch Péter

77/2011

 

Vérlemezkében gazdag plazma gél (PRG) és kollagén membrán (GTR) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális II-es és III-as fokú furkációléziók kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

52/2011

completed

Parodontális regeneratív műtétek eredményeinek hosszú távú klinikai és radiológiai értékelése

Dr. Dőri Ferenc

138/2010

in progress

Vérlemezkében gazdag plazma gép (PRG) és zománc matrix derivátumok (EMD) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális vertikális csontdefektusok kezeléséeben

Dr. Gera István

162/2008

 

Humán parodontális intraosszer defektusok gyógyulásának vizsgálata Emdogain és Straumann Bone Ceramics kezelést követően

Dr. Gera István

15/2005

 

Verticalis és horizontalis parodontalis defektusok BIO-OSS_BIOGIDE-PERIO természetes eredetű anorganikus csont pótlóval történő kezelést követő regeneráció.

A verticalis és horizontalis parodontalis defektusok gyógyulása trialciumfoszfát-cementtel (TCP) történt kezelés után”

Dr. Gera István

40/2002