Kedves Szülők!

Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben gyermekeik jól érzik magukat. Csak olyan szabályokat állítunk fel, melyek az eligazodást, a biztonságos együttlétet eredményezik.

 Büszkék vagyunk a minket már ismerő szülők kedves, megelégedett mondataira, és a sok ajánlásra, melyet rólunk mondanak.

Nevelőtestületünk azért dolgozik, hogy óvodánk a megértés, az egymás iránti tisztelet, türelem és a vidámság szigete legyen. Ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, önfeledt, tartalmas játékkal tölti, kreatív – szakmailag mindig megújulni képes – óvodapedagógusok irányításával.

Számos tehetséggondozó és felzárkóztató külön foglalkozás és „dúsító” program segíti nevelési céljaink megvalósítását.

Ezek: úszásoktatás és játékos vízhez szoktatás, játékos tartásjavító-és lábtorna, természetbúvár foglalkozás, öko-játszóház, iskola előkészítő foglalkozás.

Egyéb „dúsító” programjaink: szüret, népmese napja, állatok hete, mesebirodalom-dramatikus játékok, Európai Hulladékcsökkentési projekthét, karácsonyi fény-kézműves foglalkozás, hangok világa-zenei foglalkozás, Magyar Kultúra Napja, téltemetés-kiszebáb égetés, táncház, Víz hete, Föld napja-projekthét, Egészség napja-Teddy maci kórház, Madarak és Fák napja, Kihívás napja, családi piknik, nyári tábor.

Pedagógiai programunk a művészetek eszközeivel teremti meg óvodásaink számára a kiegyensúlyozott testi, lelki és érzelmi fejlődés lehetőségét, személyiségük teljes kibontakoztatására törekedve. Tiszteletben tartjuk a gyermeket megillető jogokat, emellett értékeink megóvására, hagyományaink ápolására neveljük őket. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Programunk alapján a gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család, pedagógiai munkánk a családi nevelésre építve, a családokkal való partneri kapcsolat kialakításával kívánja megvalósítani a gyermekek magas színvonalú fejlesztését, figyelembe véve a gyermekek egyéni igényeit. Pedagógiai programunk tekintettel van az eltérő képességekre, adottságokra, érésbeli különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére. Óvodánk nyitottsága biztosítja, hogy a szülőkkel kölcsönösen együttműködve, közösen gazdagítsuk a gyermek tapasztalatait és élményeit. Célunk, hogy óvodánkba jó érzés legyen belépni, jó érzés legyen itt lenni és egy kicsit „fájjon” elmenni.

 

A tavaszi tematika digitális formában megtekinthető a honlapon. A videók és hanganyagok csak a jelenleg óvodába járó gyermekek szüleinek elérhető.

SE ÚJSÁG -TAVASZI TEMATIKA 2020