Óvodánk fenntartója a Semmelweis Egyetem. Az egyetem dolgozói és hallgatói az év során bármikor beírathatják gyermeküket az óvodába. Az épület a VIII. kerületi tisztviselő telep szélén található, közel a Nagyvárad térhez.

A három szinten három vegyes életkorú csoportban, összesen 60 kisgyermek tölti óvodás éveit. Az óvoda épületének homlokzata – így a csoportszobák ablakai is – az Elnök utcára néznek. Az épület belső részéhez csatlakozó óvodaudvar a különböző játszóterületekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel biztosítja a gyermekek önfeledt szabadban való játéktevékenységét.

A csoportszobák egy-egy szinten a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel állnak rendelkezésre, a játék, illetve a gondozási feladatok ellátására. Emellett jól felszerelt tornaszobánk, fejlesztő szobánk és logopédiai szoba biztosítja a gyermekek felzárkóztatását és a tehetséggondozást. Minden csoportban két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka néni látja el a mindennapi fejlesztő-nevelő munkát és a gondozási teendőket.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda a nyári időszakban négy hétig zárva tart, amelynek pontos időpontjáról a hirdetőtáblákon tájékozódhatnak a szülők.

Az óvodában 5 nap nevelés nélküli munkanap (szakmai nap) megtartására kerül sor, melynek időpontját a szintenként elhelyezett hirdetőtáblán – lehetőség szerint hét nappal a zárva tartást megelőzően – olvashatnak a szülők. Ezeken a napokon a gyermekek elhelyezéséről a szülők gondoskodnak.

Óvodánk hétfőtől péntekig naponta 7-tól 17 óráig tart nyitva.

Az óvoda neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája
Székhelye, telefonszáma: 1089 Budapest, Elnök utca 4. Tel: 3-140-291
Az óvoda fenntartója, címe: Semmelweis Egyetem – 1085 Budapest, Üllői út 26.
Az óvoda befogadóképessége: 60 férőhely