A gyermekek számára értéket teremteni, élményt nyújtani, megmutatni lehetőségeket a művészetek és a drámapedagógia minden eszközével. 

A tevékenységeket, programokat évszakokba ágyazva tervezzük, így lehetővé válik, hogy pedagógusaink rugalmasan, a gyermekek egyéni kíváncsiságához, fejlettségéhez igazítják a tematikát. Pedagógiai programunk alapján óvodapedagógusaink a művészetek eszközeivel, a fokozatosság elvének és a differenciálás lehetőségének maximális figyelembe vételével neveli-fejleszti a hozzánk érkező gyermekek képességeit, készségeit, hogy önmagukhoz képest a lehető legjobban fejlődjenek. Kiemelt jelentőséggel bír a mindennapi nevelő munkánkban az egészséges életmód alakítása és a környezettudatos gondolkodás megalapozása. Programjainkba bevonjuk a szülőket is, akik részvételükkel, támogatásukkal segítik a gyermekekért végzett munkánkat. Pedagógusaink képezettségükkel, személyiségükkel hozzájárulnak, hogy az óvodában töltött mindennapok során aktív, nyitott, empatikus, hagyományokat tisztelő és ápoló, érdeklődő gyermekeket neveljenek, tiszteletben tartva a családi nevelés sajátosságait. Nevelésünk fontos elemei: az empátia, a következetesség, a türelem, a szeretet, a játékosság és a humor.