Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Kiss Bernadett

Gyógyszervizsgálati referens
Tel.:  +36/1-459-1500/55301 mellék

E-mail: gyogyszerreferens@semmelweis-univ.hu

A gyógyszervizsgálati referens feladatát a külső kutatási vizsgálatok teljes engedélyezési folyamatának adminisztratív lebonyolítása képezi, melynek során felvilágosítást ad az ügymenetről, ellenőrzi a dokumentáció alaki megfelelőségét, intézkedik a szerződés elkészítéséről, illetve annak aláíratásáról, éves szinten statisztikát készít, valamint gondoskodik a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentáció megőrzéséről. Klinikai Kutatási Bizottság tagja, feladata szükség esetén a Klinikai Kutatási Szabályzat (KKSZ) módosítása. Évente több alkalommal továbbképzést szervez az egyetemen dolgozó klinikai koordinátoroknak a Quintiles CRO céggel közösen.