Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás

ÁOK Népegészségtani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Dr. habil. Forrai Judit DSc.

forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Fazekas-Pongor Vince MD

pongor.vince@med.semmelweis-univ.hu