A medicina története, és általában egy tudomány történetének ismerete igen fontos, ha nem tudjuk honnan jöttünk eddig milyen tapasztalatok, találmányok, teóriák voltak nem tudjuk most, hogy állunk és merre tartunk.

Az orvostörténet első európai tantárgy bevezetése 1795-ben kezdődött Párizsban, aztán egész Európában lassan kötelező, állandó tantárggyá vált. A Nagyszombati Egyetemen az orvosi Kar alapításától 1769-től foglalkoztak az oktatás gondolatával, de csak 1827-ben dolgozta ki Lenhossék Mihály a tárgyat: Historia pragmatica cum literatura medica néven.

Az orvostörténet multidiszciplináris tárgy, amely magába foglalja a gyógyítás, a betegségek, az eszközök, az emberi kapcsolatoknak különleges formáit beleágyazva a mindennapi élet kultúrájába, szociális-gazdasági helyzetébe. Fontos, hogy a tárgy oktatásával a betegségek, a betegek, a kutatások, a felfedezések problémái iránti érzékennyé tegye a hallgatót, átfogó képet adjon az orvoslás kultúrtörténetéből. Célja továbbá célja az egyetemes orvostörténet megismerése, mely az orvosi gondolkodás és a gyógyító gyakorlat, az orvostudomány és szakágainak fejlődéstörténete az ókortól a 21. századig.

Kiemelkedő csomópontok a paradigmaváltások az orvoslásban, mely meghatározza az orvostudomány fejlődésének főbb irányait. A kutatások, felfedezések, és azok módszertana külön fejezetet képez a szakmatörténetben, melyeknek következményei a gyógyító eljárások változásai, új segédeszközök kialakítása, új feltételrendszer-ellátásrendszer megteremtése, az orvos-beteg kapcsolatának átrendeződése. Oktatás tematikája egyben bemutatja minden korszak szoros kapcsolódását a többi tudománnyal, átfogó képet mutatva művelődéstörténeti, kultúrtörténeti és sokrétű aspektusait a medicinának és az orvosi gondolkodásnak.

MUNKATÁRSAINK:

Dr. habil. Forrai Judit az MTA doktora 1989-óta oktatja az orvostörténetet graduális és postgraduális szinten, Rácz Károly doktori iskola orvostörténeti témavezetője. Alapszakmái: fogszakorvos, történész és muzeológus, alapító főszerkesztője a Kaleidoscopehistory Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti online nemzetközi lapnak.

Dr. Janik Leonárd tanársegéd 19.. óta dolgozik Intézetünkben. A magyar AOK, FOK, GYTK orvostörténeti tárgy oktatója. Alapszakmája fogszakorvos.

Dr. Fazekas-Pongor Vince tanársegéd, doktorandusz. 2011 óta Intézetünkben oktató. Medicina történet honlap szerkesztője. AOK, FOK, GYTK angol orvostörténetet oktat. Általános orvos.

Dr. Madarász Bálint gyógyszerész, orvostörténeti témában doktorandusz. Kutatási területe a toxinok és antidótumok alkalmazásának fejlődés története a Kárpát-medencében az ókortól napjainkig.

Dr. Kapronczay Károly c. Prof. MTA doktora – 1969-től a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársa, majd 2000-től főigazgatója, majd c. főigazgatója. Történész. Rácz Károly doktori iskola orvostörténeti témavezetője

Dr. Király László PhD. c. docens. Gyerekszívsebész. 2007-től az abu dhabi SKMC kórház Kongenitális Szívsebészeti Központját alapította meg és vezeti. Rácz Károly doktori iskola orvostörténeti témavezetője angol nyelven.