Schultheisz Emil: A magyarországi járványok történetébőll

Magyarország – bár a legjelentősebb világkereskedelmi utak sem a középkorban, sem az újkorban nem haladtak keresztül a területén – földrajzi fekvésénél és történelme alakulásánál fogva mégis rendkívül  érdekes képét nyújtja a járványok keletkezésével  és szinte mindenre kiterjedő hatásával kapcsolatos problémáknak,  összefüggéseknek. A magyarországi járványok történetének jelentőságét még fokozza az a döntőnek mondható körülmény, hogy a XVI–XVII. században – de az azt megelőző és az azt követő időkben is, bár csekélyebb mértékben – Európa  állandó hadszíntere volt, valóságos átjáróháza a világ különböző tájairól érkezett hadaknak.

A teljes cikk itt olvasható: Schultheisz_Jarvanyok