LÉTESÍTMÉNYFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG (LFÜI)

Az igazgatóság irányításán felül az igazgatóság vezetőinek feladata a kiemelt fontosságú projektek és az ad-hoc megjelenő és kiemelt figyelmet igénylő feladatok tekintetében a kapcsolattartás az egyetemi vezetéssel (Kancellár, Rektor, Stratégiai Rektorhelyettes, Klinikai Központ Elnök, Orvosszakmai Főigazgató, Műszaki Főigazgató, Gazdasági Főigazgató). Feladat az igazgatóság kezelésében lévő pénzügyi keretek folyamatos pénzügyi kontrollingja, valamint a változó feladatok-hoz a szükséges források átcsoportosítása, kezelése, továbbá kiegészítő forrás be-vonása teljes döntési jogkörrel. Stratégiai feladat a folyamatos innováció fenntartása az Igazgatóság feladataiban beálló változások, valamint a külső technológiai és gazdasági környezet – ideértve a sajátos munkaerőpiaci szegmenst is – változásához igazodóan.