1. 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

2. 1997 .évi CLIV. törvény az egészségügyről.

3. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

4. 1/2014 EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentési rendjéről

5. 60/2003 (X.20) ESzCsM rendelet az intézmények szakmai minimum feltételeiről.

6. MEES 1.0 változat – Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyve Egészségügyi Közlöny 2006 4. szám 705-825. oldal

7. 36/1996. (X. 15.) NM rendelet a klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelmények kiadásáról.

8. 16/2006 (III.27) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

9. 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezök hatásának kitett munkavállalók védelméről.

10. 58/1997 .(XII. 21.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről szóló 27/1996. (VIlI. 28) NM r. módosításáról.

11. 26/2000. (IX. 30). EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkáro-sodások megelőzéséről.

12. 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezö hulladékok kezeléséröl. 

13. 51/2013 EMMI rendelet  a „szúrásos / vágásos” sérülések megelőzéséről   A jogszabályok bárki számára elérhetőek a www.magyarorszag.hu Jogszabálykereső oldalán.

14. 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet   az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról (20/B. §).

15. 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról