A Doktori Iskola Kutatásmenedzsment Munkacsoportja (KMMCs) 2021 júliusában alakult a Semmelweis Egyetemen, három fő céllal:

  1. Az egyik, hogy a fokozatszerzés folyamata során elakadt PhD hallgatókat célba juttassuk, melyhez mind adminisztratív, mind szakmai segítséget biztosítunk (cikkírás, disszertációírás, scientific editing, statisztika, plágiumkeresés) egyéni konzultáció keretében. A közös munka során az egyéni képességek, a hallgatók élethelyzete és szabadideje alapján határozzuk meg a munkafolyamatokat, és állítjuk fel az egyéni munkatervet.

  2. A másik, hogy azokon segítsünk, akikben már megfogalmazódott, hogy belevágnának a PhD-fokozatszerzésbe, de még nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá: személyes konzultáció keretében egy hozzáértővel megbeszélhetik a bizonytalanságaikat, bátorítást, kezdő lendületet kapnak.

    Különféle szolgáltatásainkkal igyekeztünk egy komplex rendszert felépíteni, amely nem csak tükrözi az egyetemen elérhető tudást, de minden felmerülő problémát kezelni tud (coaching: életút-vezetéssel kapcsolatos tanácsadás, projekt/időmenedzsment: szakmai, munkaszervezési tanácsadás).

  3. A harmadik cél, hogy a kiváló PhD hallgatókból kiváló témavezetőket képezzünk, segítsük a PhD fokozatot szerzett korábbi hallgatók témavezetői akkreditációját, így az új témavezetők képzésével hozzájáruljunk a doktori képzés minőségbiztosításához és a témavezetői utánpótláshoz. Míg egyéni konzultációt csak egy-egy hallgatóval tudunk tartani, a témavezetők képzésével rengeteg jövőbeli PhD-dolgozat elkészítéséhez járulhatunk hozzá. E cél eléréséhez elindítottuk a 2 éves témavezetőképző kurzusunk képzési tervének akkreditálását.