Szakdolgozat címek

(2023/2024)

Az aorta aneurysmák radiológiai vizsgálata Dr. Fontanini Daniele, klinikai szakorvos; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Intervenciós radiológust érő röntgensugár expozíció csökkentése perifériás digitális szubtrakciós angiográfiás vizsgálatok során Dr. Bérczi Ákos, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Aorta aneurysmák endovaszkuláris kezelése Dr. Borzsák Sarolta, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Iliaca bifurcatios stentgraftok eredményességének vizsgálata Dr. Borzsák Sarolta, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Komplex endovascularis aortaműtétek a Semmelweis Aortacentrumban Dr. Borzsák Sarolta, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Fiziológiás sóoldattal történő forszírozott öblítés alkalmazása a bifurkációs stentgraft implantációk során az aorta intervenciók perioperatív stroke csökkentésére Dr. Borzsák Sarolta, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Az arteria femoralis communis borított stentekkel történő ellátásának eredményessége Dr. Borzsák Sarolta, szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Szén-dioxid angiográfia alkalmazása a vaszkuláris intervenciók során Dr. Gyánó Marcell egyetemi tanársegéd, Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Orvos által módosított graftok alkalmazása az aortabetegségek kezelésére Dr. Hüttl Artúr klinikai szakorvos, Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Érfestések megterhelésének csökkentése Dr. Gyánó Marcell egyetemi tanársegéd
Kontrasztanyag nélküli alsó végtagi MR angiográfiás technikák Dr. Csőre Judit szakorvosjelölt; Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus
Femoralis álaneurysmák minimál invazív ellátása (Dr. Sarkadi Hunor klinikai szakorvos, Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus)
A katéteres aortabillentyű-implantációk során fellépő neurológiai szövődmények vizsgálata (Dr. Suhai Ferenc Imre klinikai szakorvos, Dr. Csobay-Novák Csaba Ph.D., egyetemi adjunktus)
A suprabulbaris ACI stenosis miatti stentelések rövid- és hosszútávú eredményessége (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Carotis stentelés versus carotis műtét (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Érmanifestatiók autoimmun bélbetegségben szenvedőknél (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Peripheriás embolisatiók (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Az iliacalis artériák konfigurációjának típusai (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Az aorto-iliacalis érszakasz configuratiós variációi Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens
Az UH- és a CT-vizsgálatok szerepe a plaque instabilitás kimutatásában (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A coronaria CT-vizsgálatok eredményeinek összevetése, korreláltatása carotis UH, carotis CTA, hasi CT(A), mellkasi CT(A) és alsó végtagi CTA eredményekkel (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A femoralis plaque-karakterisztika jelentősége a carotis stentelés utáni restenosis kialakulásában (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Az intra-arterialis thrombolysis sikerességének prediktív faktorai (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A v. saphena magna (VSM) – v. femoralis communis junctio konfigurációjának típusai egészségesekben és VSM területi varicositasban szenvedőknél (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A v. saphena parva területi varicositas kialakulásának prediktív faktorai (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A carotis restenosis kialakulásának kivédési lehetőségei állatmodellen (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A stenttörés gyakorisága, prediktív faktorai (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Az izolált a. iliaca communis occlusiók direkt stentelésének rövid- és hosszútávú eredményessége (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A felső és alsó végtagi sebészi embolectomián átesett betegek morbiditási és mortalitási mutatói (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
A rekurrens a. carotis interna in-stent restenosisok terápiája és prediktív faktorai (Dr. Dósa Edit PhD egyetemi docens)
Szívtranszplantált betegek coronaria statusának utánkövetése CT angiographiával (Dr. Jermendy Ádám PhD, egyetemi adjunktus, Dr. Bartykowszki Andrea PhD, klinikai szakorvos)
Stentbeültetés vena cava superior syndromában. (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
Bronchialis embolisatio eredményessége a tüdővérzések kezelésében (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
Renalis eredetű akut vérzések intervenciós ellátása (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
Amplatzer eszközzel végzett nagyér elzárás hatékonysága (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
Transpedalis intervenciók szerepe az alsó végtagi CTO kezelésében (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
Térd alatti intervenciók eredményessége kritikus végtagi ischemia kezelésében (Dr. Nemes Balázs Ph.D., egyetemi docens)
A veseerek anatómiai variációja az élődonor jelöltek körében és ezek hatása a műtéti tervezésre. (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
A triple bolus vizsgálatok hatása a sugárterhelés optimalizálására élődonor jelölteknél. (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Haemodinamikai paraméterek és elaszticitási tulajdonságok perioperatív vizsgálata élődonoros vesetranszplantáltak körében. (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Navigációs tervezés a daganatok kezelésében (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Pajzsmirigy göbök elasztográfiás vizsgálata (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Az emlő jóindulatú daganatainak krioablációs kezelése (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
A pajzsmirigy jó és rosszindulató daganatainak kezelési lehetőségei (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Navigáció vezérelt mintavételi és termoablációs technikák (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
A jóindulatú emlődaganatok krioablációs kezelése (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
PCCT vizsgálatok élődonoroknál (Dr. Deák Pál Ákos Ph.D., egyetemi docens)
Májdaganatok intervenciós onkológiai kezelése (Dr. Doros Attila PhD egyetemi docens)
Intervenciós radiológia az epeutakban (Dr. Doros Attila PhD egyetemi docens)
Intervenciós radiológia a vena portae rendszerben (Dr. Doros Attila PhD egyetemi docens)
CT vezérelt radiológiai intervenciós lehetőségek. Dr. Horváthy B. Dénes PhD. egyetemi adjunktus
Az albumin csontregenerációs folyamatokra gyakorolt hatásai Dr. Horváthy B. Dénes PhD. egyetemi adjunktus
Transzkatéteres aorta billenytű implantációs betegek agyi MR paraméteres jellemzői (Dr. Varga Andrea PhD egyetemi adjunktus)
Carotis érszűkületes betegek Willis-köri anatómiájának CT angiográfiás vizsgálata. (Dr. Varga Andrea PhD egyetemi adjunktus)
   
TOPICS OF DIPLOMA WORK  
MRI radiomic features of patients following transcatheter aortic valve implantation. (Andrea Varga M.D. PhD, Consultant Radiologist)
CT angiography of the circle of Willis in carotid atherosclerosis. (Andrea Varga M.D. PhD, Consultant Radiologist)