A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának (ETK) több mint 500 hallgatója vehette át személyesen oklevelét a Müpában megrendezett két ünnepi szenátusi ülés keretében szombaton. Közülük 30-an az idegennyelvű képzésen szereztek diplomát. A délelőtti rendezvényen dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, a délutánin dr. Merkely Béla rektor mondott ünnepi beszédet, a végzett hallgatókat dr. Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, az ETK dékánja köszöntötte.

A Müpában megrendezett első ünnepi szenátusi ülést dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes nyitotta meg. „Büszkeséggel töltheti el végzett hallgatóinkat, hogy sikerrel végigvitték tanulmányaikat. Büszkék lehetnek Önökre családtagjaik is; és ne feledjük, az ő támogatásuk, az általuk adott biztos háttér is kellett az elért eredményhez! Nem utolsó sorban pedig büszkeséget érzünk mi, egyetemi oktatók, hogy részesei lehettünk választott hivatásukra való felkészülésüknek” – fogalmazott.

A rektorhelyettes felhívta a figyelmet: a most végzettek Magyarország és a régió elsőszámú egyetemén szereztek diplomát, amely orvos- és egészségtudományi szakegyetemként az egész világon egyedülállónak számít; a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education felsőoktatási rangsora szerint a világ 300 legjobbja közé tartozik, egészségtudományi képzések terén pedig az egyik legszélesebb palettát kínálja a régióban, mintegy 5000 hallgató jár ide, akik 50 országból érkeztek a világ minden tájáról. Dr. Bánhidy Ferenc rámutatott: a növekvő érdeklődés és az egyre magasabb jelentkezési számok azt mutatják, hogy a jövő egészségügyi szakemberei bíznak az egyetemben és szívesen választják azt. Külön kitért a kar fejlesztéseire és a folyamatosan bővülő hallgatói terekre, köztük a két éve átadott, több mint 4500 négyzetméteres új épületre, amely a közelmúltban építészeti nívódíjat is kapott.

Egészségügyi szakemberként nem csak az lesz a feladatuk, hogy a munkahelyükön helytálljanak, hanem az is, hogy szűkebb és tágabb környezetükben az egészségtudatosságot hirdessék, segítő szakmájuk ugyanis minden egyes ember számára, akivel kapcsolatba lépnek majd, végső soron a lehető legnagyobb egészségben megélt jövőt jelenti

– húzta alá, hozzátéve: a most diplomájukat átvevők nem mindennapi időkben folytatták tanulmányaikat, és kimagasló helytállással bizonyították, hogy képesek ennek a felelősségnek megfelelni, és mindent megtenni azért, hogy feladataikban a betegközpontú szemléletet érvényesíthessék. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségügyi szakemberek munkája a bizalomra épül hiszen az emberek legnagyobb kincsüket, az egészségüket és az életüket helyezik a kezükbe.

A délutáni ünnepségen dr. Merkely Béla mondott köszöntőt. „Önöknek volt egy álma és kitartóan hittek magukban és a céljukban, hosszú évek munkájával pedig ez az álom most beteljesül” – szólt a rektor a frissen végzett hallgatókhoz. „A több mint 250 éves hagyományokra visszatekintő egyetemünkön iskolateremtő elődök, tudományágakat megteremtő nagyságok, a világot megváltoztató zsenik sora áll mindannyiunk előtt példaként arra, hogy kitartással, önbizalommal és persze rengeteg munkával szinte bármit elérhetünk” – húzta alá, majd külön kitért az intézmény névadójára, Semmelweis Ignácra és felfedezésére, aki olyan mércét állított fel minden gyógyító szakmában dolgozó számára, ami mai napig megkerülhetetlennek számít. „A kar hallgatói közül nemcsak a szülésznőknek és az ápolóknak kézzelfogható Semmelweis üzenete – nem túlzás azt állítani, hogy mindannyiukhoz, akik most itt vannak, személyesen szól: dietetikusokhoz, mentőtisztekhez, hang-, beszéd- és nyelésterapeutákhoz, védőnőkhöz, optometristákhoz, radiográfiusokhoz, egészségturizmus-szervezőkhöz, táplálkozástudományi szakemberekhez, egészségügyi tanárokhoz és addiktológiai konzultánsokhoz is egyként. Az üzenet lényege pedig nem más, mint hogy napról napra, feladatról feladatra hozzuk ki magunkból a legjobbat, és tegyünk meg mindent azért, hogy még jobbá váljunk. Így lehetünk méltók Semmelweis örökségéhez, így öregbíthetjük mi is egyetemünk közösségének hírnevét!” – fogalmazott a rektor.

 

Dr. Merkely Béla felhívta a figyelmet: a végzettek bizonyságát adták, hogy rendelkeznek az adott szakterülethez szükséges tudással, így kézbe vehetik diplomájukat.

Ez nagyon fontos lépcsőfok, de szükség van valami másra is: a tudás folyamatos frissítése és a csapatmunka alapvető a mi közös hivatásunkban, ami meggyőződésem, hogy az egyik legszebb a világon. Csak együttműködve, csapatban gondolkodva valósítható meg betegeink szolgálata!

– tette hozzá. Felidézte, milyen meghatározó élményt jelentett számára, amikor medikusként másfél évig ápolói munkát végzett a kardiológiai őrzőben – ekkor tanulta meg, hogyan kell csapatban dolgozni, és hogyan kell a beteggel bánni. „Servamus vitam atque servimus – megvédeni és szolgálni az életet” – idézte fel a Semmelweis Egyetem mottóját, rámutatva, hogy immár a végzettek is az orvosok és egészségtudományi szakemberek csapatát erősítik. Külön kitért az empátia, az odafigyelés és az alázat jelentőségére is. „A mai nappal hivatalosan is az egészségügy teljes értékű és nélkülözhetetlen tagjaivá válnak. Diplomájukon, amit hamarosan a kezükbe vehetnek, együtt olvasható a Semmelweis név és az Önök neve. E kettő mától örökre összeforr. Viseljék büszkén mindkettőt! Nem pusztán diplomát kapnak a kezükbe, ennél sokkal többet értek el: megtalálták a hivatásukat” – emelte ki, majd gratulált és sok erőt, hitet, kitartást és jó egészséget kívánt a hallgatóknak.

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella ünnepi beszédében különleges, emlékezetes eseménynek, igazi mérföldkőnek nevezte az eseményt a hallgatók életében. Felhívta a figyelmet: az idei tanévben 577 fő tett sikeres záróvizsgát, és szerzett diplomát a kar 26 képzésén, közülük 512-en veszik át oklevelüket ünnepélyes keretek között. Külön kitért rá, hogy a most diplomát szerzők többsége 2020-ban, egy világjárvány közepén kezdte el tanulmányait. „Gyakran mondják a friss diplomásoknak, hogy most kezdődik számukra a »nagybetűs élet«. Önök, kedves végzőseink azonban az egészségügyre háruló feladatokat és felelősséget már diákkorukban testközelből tapasztalhatták meg, sőt sokszor drámai élethelyzetekkel szembesültek. Az, hogy most itt vannak, és nemsokára átveszik diplomájukat, azt bizonyítja, hogy kiállták a próbákat nemcsak a vizsgák során, de éles gyakorlatokon is” – fogalmazott. Hozzátette:

Óriási szükség van Önökre, az egészségügyi ellátórendszer számos területén várják a jól képzett, korszerű tudással rendelkező egészségügyi szakdolgozókat. Oktatóikként mindent megtettünk, hogy ilyen jól felkészült szakemberekké váljanak.

A dékán kiemelte: az oktatók az elmúlt években igyekeztek a legkorszerűbb ismeretekkel felvértezni a hallgatókat hivatásuk gyakorlásához, ugyanakkor a tudomány töretlenül fejlődik, ezért csak úgy lehetnek sikeresek, ha tudásukat továbbra is folyamatosan gyarapítják. Emlékeztette a hallgatókat a közös munka fontosságára és arra, milyen nagy hatása és ereje van egy mosolynak, egy kedves szónak is. „Gondoljanak majd jó szívvel az itt töltött évekre, egymásra, és őrizzék meg a kialakult barátságokat. Emlékezzenek majd az alma materre, ami mindig visszavárja Önöket mesterképzésein, továbbképzésein és Doktori Tagozatán” – zárta beszédét dr. Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, gratulálva és sok sikert kívánva a hallgatóknak.

A délelőtti ünnepi ceremónián 220 magyar és 30 nemzetközi hallgatót, míg a délutáni ünnepségen 262 magyar nyelvű hallgatót avattak fel személyesen. A jelöltek esküt tettek arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltóan fogják betölteni, szakmai tudásukat az emberiesség követelményeivel ellentétesen soha nem használják. Az eskütételt követően dr. Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, valamint dr. Bánhidy Ferenc és dr.  Merkely Béla kézfogással diplomássá avatta a frissen végzetteket.

A hallgatók nevében búcsúzó Ábrahám Réka felidézte a megpróbáltatással teli első egyetemi éveket, kiemelve az itt kötődő barátságokat, megköszönve az ő, valamint a szülők támogatását is. „Igaz, most mindannyian egyformák vagyunk, de a talár alatt csupa színes és különleges személyiség rejtőzik. Szívből kívánom, hogy megtaláljuk azt az utat, ami boldogsággal tölt el minket életünk következő, kihívásokkal teli szakaszán” – fogalmazott. Az angol nyelvű képzésen tanuló hallgatók nevében Orozco Jr. Jose Arturo mondott beszédet. „Ma azt ünnepeljük, hogy leküzdöttük a nehézségeket és számtalan alkalommal kiléptünk komfortzónánkból; azokat az éjféleket, amelyek a vizsgaidőszakok alatt délutánokká váltak; a Moodle házi feladatokat, az e-mailek küldését, a leadási határidőket” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a felnőtté válás része, hogy bizonyos dolgokat elengedünk, míg másokat magunkkal viszünk; az élet pedig néha ijesztőnek tűnik, de a fejükben lévő hangnak emlékeztetni kell őket, hogy erősek és bármilyen feladat vár rájuk a jövőben, képesek lesznek megoldani azt. A délutáni ünnepségen diplomájukat átvevő magyar nyelvű hallgatókat képviselő Fekete Rea beszédében felidézte az első alkalmat, amikor átléptek az egyetem kapuján; az első találkozásokat, előadásokat, szemináriumokat és feladatokat. „Persze az egyetemi élet nem csak a tanulásról szólt. Egyetemi rendezvények, közösségi programok és sportesemények tették színesebbé mindennapjainkat, melyekről számos szép emléket viszünk magunkkal. Ki ne emlékezne a gólyatáborra, ahol számos új, életre szóló barátságot kötöttünk, vagy a Medikus Kupára, ahol közösen szurkolhattunk társaink sikeréért?” – fogalmazott.

A ceremóniákat a Medikus Zenekar tagjainak zenés előadása színesítette. Az ünnepi szenátusi ülés a frissen avatott egészségügyi szakemberek hagyományos, örömteli kalapdobálásával zárult.

Szabó Ádám
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.