Az elmúlt öt év legnagyobb létszámú évfolyama kapta kézhez fogorvosi diplomáját: 92-en a magyar, 53-an az angol és 14-en a német nyelvű képzés elvégzése után. Dr. Merkely Béla rektor, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán kézfogásukkal fogadták doktorrá a pályakezdő fogorvosokat.

„Ha megvan a kellő önbizalom, a kellő kitartás, semmi sem állhat az utunkba! Ha kitűztük magunk elé egy célt, és állhatatosan küzdünk érte, törekvéseinket siker koronázza” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Fogorvostudományi Kar (FOK) fogorvosdoktor avató ünnepi szenátusi ülésén. Emlékeztetett rá, hogy a végzős évfolyamnak különösen kijutott a nehézségekből, mivel az egyetem korántsem könnyű követelményei mellett a koronavírus-járvány okozta gondokkal is meg kellett küzdenie. „De a Semmelweis-család összefogva, közösen ezt a nehézséget is legyőzte – sőt, egyenesen előrelépett, mint a történelmi sorsfordulók során annyiszor. Ez az, amit Semmelweises helytállásnak nevezünk! Ehhez az Önök bátorságára is szükség volt, amit ezúton is köszönök” – tette hozzá a rektor.

Dr. Merkely Béla hangsúlyozta, hogy a most átadott diploma nemcsak a hallgatók kemény munkával megszerzett sikere, de éppúgy az immár több mint 250 éves Semmelweis Egyetemé, illetve a hagyományokat tisztelő és a megújulás felé mindig nyitott Fogorvostudományi Karé is. Elmondta, hogy noha a Times Higher Education 2024-es összesített világrangsorában a Semmelweis a világ legjobb 300 egyeteme között szerepel, a fogorvostudomány terén a pedig a Shanghai Rankings 2023-as szakterületi listáján szintén a top 300-ba sorolják, az egyetem szeretne bekerülni a száz legjobb felsőoktatási intézmény közé.

Szerinte a FOK sikere az oktatás színvonalának emelése mellett az intézményi körülmények folyamatos fejlesztésének is köszönhető. Az infrastrukturális fejlesztések között említette, hogy az Oktatási Centrumban elkezdődött a Propedeutikai Tanszék bővítése és a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet felújítása. Egyre inkább teret nyer a digitális oktatás a fogorvosképzésben, 2022-ben pedig elindult a Digitális Fogászati Tervezés szak is. A Curriculum 2.0 bevezetésével még gyakorlatorientáltabb lesz a képzés. Nemcsak a graduális, de a posztgraduális képzésben is vezető helyet foglal el kar, a PhD-képzésben részt vevő és fokozatot szerzett munkatársak száma is emelkedik. A kar Semmelweis Ignác örökségéhez méltó módon az egyetemi kiválóság egyik fellegvára – tette hozzá a rektor. A hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott:

Legyenek büszkék a diplomájukra, a Semmelweis Egyetem pecsétjére! Nagy kincs ez, hiszen kiváló ajánlólevél: az itt megszerzett tudás birtokában Önök bárkivel a világon felvehetik a versenyt. Arra kérem Önöket, vigyék jó hírét egyetemünknek, és tekintsenek intézményünkre úgy, mint otthonukra, amely mindig visszavárja Önöket!”

A fogorvosjelöltek nevében Keskeny György Árpád, Eveen Wendy és Paula Alexandra Schad képzésük nyelve szerint terjesztette elő avatás iránti kérelmüket. Eskütételük után dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja avatta fel a jelölteket, felruházva őket mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek a fogorvosdoktorokat Magyarország törvényei szerint megilletik. Majd ezt követően dr. Merkely Béla rektor, dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán kézfogásukkal fogorvosdoktorrá fogadta a frissdiplomásokat.

Közülük 41-en summa cum laude, 111-en cum laude és heten rite minősítéssel kapták kézhez oklevelüket.

A frissen avatott fogorvosok nevében dr. Keskeny György Árpád, dr. Eveen Wendy, és dr. Paula Alexandra Schad mondott köszönetet, illetve erősítette meg, hogy a jövőben mindnyájan törekszenek majd arra, hogy tudásukkal és erejükkel szolgálják a tudományt és az egészségügyet, valamint embertársaikat. Majd dr. Merkely Béla köszöntötte az újdonsült fogorvosdoktorokat, hangsúlyozva, hogy törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek hazánk gondolkodó polgárai.

Őszintén gratulálok ehhez a hosszú, elszánt és kemény munkához, melynek gyümölcsét ma átvehetik – jelentette ki dr. Gerber Gábor dékán. Beszédében felidézte, mennyi akadályt küzdöttek le a hallgatók a koronavírus-járvány berobbanása után átszervezett képzés során, beleértve a távoktatott gyakorlatokat is, és hangsúlyozta azt is, hogy visszajelzéseiknek fontos szerepe volt a megújított Curriculum 2.0 kidolgozásánál is. Ennek köszönhetően szeptembertől az előadásokat jelentős részben szemináriumok váltják fel, és a digitális technikák oktatása minden korábbinál jobban előtérbe kerül. Remélhetőleg mindez hozzájárul ahhoz is, hogy az egyetem, és azon belül is a Fogorvostudományi Kar előrébb kerül a Shanghai Ranking szakterületi rangsorában – noha már most is a legjobb 300 intézmény élbolyában szerepel. Elismertségét jelzi, hogy a karon tanuló több, mint ezer hallgató a világ 37 országából érkezett.

„Az igazi tudás az, amikor az ember ismeri tudatlansága mértékét” – ajánlotta Konfuciusz szavait az új fogorvosdoktorok figyelmébe a dékán. Hangsúlyozva, hogy bár diplomájuk azt igazolja, hogy jól felkészültek arra, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kezeljék a pácienseket, a biztos diagnosztikához és az összetettebb kezelések biztonságos elvégzéséhez szükséges a rezidensként, szakorvosi felügyelet mellett szerzett munkatapasztalat is.

Önöknek megadatott az a különleges képesség és hivatás, hogy segítsenek másokon, hogy enyhítsék a fájdalmat, hogy visszaadják az emberek mosolyát és önbizalmát. Ez egy igazi ajándék, amelyet mostantól kamatoztathatnak a munkájuk során. Kívánom, hogy mindezt örömmel tegyék, hiszen csak így lehetnek igazán sikeresek!”

– tette hozzá dr. Gerber Gábor.

A magyar évfolyamon végzett fogorvosok nevében mondott beszédében dr. Keskeny György Árpád kiemelte: az elmúlt években számtalan kihívással, nehézséggel néztek szembe, de a legkétségbeejtőbb pillanatokban sem adták fel, és közösen értek el életük egyik legfontosabb mérföldkövéig, a diploma átvételéig. Köszönetet mondott az oktatóknak és a családtagoknak, barátoknak a támogatásért, a lehetőségért, hogy tanulhattak és fejlődhettek. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a megszerzett tudás és tapasztalat segíti majd őket abban, hogy kiváló fogorvossá válva jobbá tegyék pácienseik életét.

Dr. Eveen Wendy az angol évfolyamon végzett fogorvosok nevében magyarul mondott köszönetet dr. Gerber Gábor dékánnak, az egyetemi és klinikai oktatóknak és dolgozóknak mindazért a segítségért, munkáért, ami lehetővé tette, hogy a koronavírus-járvány miatti lezárások és digitálissá váló oktatás ellenére is az eredeti képzési idő után kapják kézhez a diplomájukat. „Legyetek kitartóak!” – tanácsolta társainak angolul a jövőbeni nehézségek és kihívások leküzdéséhez. Felidézte, hogy neki ez az elhatározás segített abban, hogy családjából az első orvossá váljon annak ellenére, hogy egy 2021-es autóbaleset vétlen áldozataként maradandó sérüléseket szenvedett, és sokáig kétséges volt, hogy a krónikus fájdalom és súlyos agykárosodás miatt egyáltalán folytathatja-e a tanulmányait. De nem adta fel, és az orvosoknak, valamint a családja támogatóinak köszönhetően ma itt áll, társaival együtt fogorvosdoktorként. A kitartás nemcsak egy tulajdonság, hanem olyan elv, ami átsegít minket az élet megpróbáltatásain – tette hozzá.

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi fogorvos doktorok nevében dr. Skye Anne Katalin Rapolder és dr. Paula Alexandra Schad idézte fel egyetemi éveik kezdeteit, a nehézségeiket és sikereiket, illetve a tanáraiktól, mentoraiktól, családjuktól kapott támogatás fontosságát is, hangsúlyozva, hogy Budapest sokuknak második otthonává vált ezen öt év alatt. Nagyszerű munka csak akkor lehetséges, ha szeretjük, amit csinálunk – idézték Steve Jobs gondolatait, hozzátéve, hogy nekik, feltörekvő fogorvosoknak ez azt jelenti, hogy minden mosolyt, amit visszahoznak, diadalnak tekintenek. És ez a szenvedély, szakmaszeretet ad majd lendületet a nehéz pillanatokban is és teszi majd őket nagyszerű fogorvosokká.

Ezt követően átadták a kar hagyományos díjait és elismerő okleveleit. Az idén dr. Antal Melinda vehette át kiváló tanulmányi eredményei mellett végzett kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseképp a Fogorvostudományi Kar alapítójáról és első dékánjáról elnevezett Dr. Balogh Károly Emlékérmet és Jutalomdíjat. A kari tanács döntése alapján ketten részesülhettek a dr. Máthé Gyula szakorvos emlékére alapított alapítványi díjban: dr. Antal Melinda és dr. Bognár Eszter kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkáját elismerve.

Az ünnepi szenátusi ülést a Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara előadása színesítette. A résztvevők Alföldi Nelli, Börcsök Emese, László Ágnes és Pásztor Bendegúz előadásában Joseph Haydn G-dúr vonósnégyesének 4. tételét hallgathatták meg.

A szenátusi ülés végén a frissen felavatott fogorvosdoktorok kalapdobással ünnepelték tanulmányaik lezárását.

Kiss Melinda Katalin
Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.