A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával folytatódik a EUniWell Európai Egyetemi Szövetség együttműködése. 2024. július 1-én pedig újra megnyílik a EUniWell Seed Funding Program, amire hallgatók, kutatók, oktatók és adminisztratív munkatársak pályázatait is várják.

A EUniWell (European University for Well-Being) Szövetség tagjai 2023. novembertől újabb négyéves együttműködésre kötelezték el magukat. Az Erasmus oktatási és Horizon kutatási programokból kirekesztő uniós határozat ellenére, a Semmelweis Egyetem folytatta a EUniWell Szövetségben megkezdett munkát, majd a vállalt feladatok teljesítéséhez elnyerte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatását.

A 11 egyetemet, több mint 330 ezer hallgatót, közel 60 ezer egyetemi munkatársat és ezer kutatócsoportot magában foglaló EUniWell Szövetségnek az alábbi egyetemek a tagjai: Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), Firenzei Egyetem (Olaszország), Inalco (Franciaország), Konstanzi Egyetem (Németország), Kölni Egyetem (Németország), Linnaeus Egyetem (Svédország), Murciai Egyetem (Spanyolország), Nantesi Egyetem (Franciaország), Santiago de Compostelai Egyetem (Spanyolország), Semmelweis Egyetem (Magyarország) és a Taras Shevchenko Nemzeti Egyetem (Ukrajna). A konzorciumi együttműködés egyik kiemelt programja, a több mint 50 sikeres projektet számláló EUniWell Seed Funding Program, aminek a következő pályázati felhívása 2024. július 1-től újra elérhető lesz.

A EUniWell Seed Funding Program támogatja a partneregyetemek kutatói, hallgatói, oktatói és adminisztratív munkatársai által kezdeményezett együttműködő projekteket, melyek összhangban vannak a EUniWell küldetésével, olyan témákat érintve, mint az egészség, a jóllét, a minőségi oktatás és a környezeti fenntarthatóság.

A legutóbbi hatodik EUniWell Seed Funding felhívást követően 11 nyertes projektet választottak ki, amelyek közül az alábbi ötben a Semmelweis Egyetem is közreműködik.

A PROMISE kezdeményezést a Firenzei Egyetem vezeti, célja a környezeti fenntarthatóság integrálása, hulladékcsökkentés és az ökoszorongás enyhítését célzó gyakorlatok támogatása. A Semmelweis Egyetem részéről dr. Rosivall László, a Kórélettani Intézet és az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Nemzetközi Nephrológiai Kutató- és Képző Központ vezetőjének csapata vesz részt a projektben.

A TRAUMA2 projekt egy korábban nyertes Seed Funding projekt folytatása, amelyet a Firenzei Egyetem vezet. A program kiterjed a pszichológiai, a társadalmi és kollektív trauma témaköreire. A Semmelweis Egyetem részéről dr. Unoka Zsolt, az Általános Orvostudományi Kar Pszichoterápiás Osztályának vezetője, valamint dr. Gerlinger Lilla, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szakpszichológusa és Lévay Evelyn, PhD-hallgató vesznek részt a projektben.

Az OER.Pro projekt célja az Open Educational Resources (OER) ismertségének és felhasználásának növelése egy átfogó kampány révén, amely tartalmazza az aktuális helyzet elemzését, a bevált gyakorlatok összegyűjtését, közösségi média csatornákon történő promócióját és workshopokat is. Ezt a kezdeményezést a Konstanzi Egyetem vezeti, a Semmelweis Egyetemről dr. Lantos Zoltán Tibor, az Egészségtudományi Kar, Egészségtámogatási Módszertani Tanszék egyetemi docense és tanszékvezetője kiemelkedő szerepet játszik ennek létrehozásában.


A BAGSKOL projekt célkitűzése a tanárképzés fejlesztése annak érdekében, hogy a kulturálisan összetett kérdéseket és problémákat hatékonyan kezeljék. Ezt a projektet a Nantes-i Egyetem vezeti, és célja, hogy diákokat, tanárokat és kutatókat hozzon össze olyan módszerek megtervezésére és értékelésére, amelyek hatékonyak ezen kihívások terén.

Az AI4Well projekt tagjai egy mesterséges intelligencia (MI) megoldásokra összpontosító etikai keretrendszer kidolgozásán és bevezetésén fog dolgozni. A kezdeményezést a Firenzei Egyetem vezeti, és a Semmelweis Egyetem részvételét Éliás Anna koordinálja az Egészségtudományi Karról.

A fenti projekteken túl az ötödik EUniWell Seed Funding felhívás nyertes projektei között van a Semmelweis Egyetem által vezetett „Tackling the taboo of cancer through contemporary art: an integrative education programme that explores the universal human experience of cancer” című projekt, melynek szakmai vezetője  dr. Kiss Richárd, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet patológusa.

Dr. Kiss Richárd  kezdeményezésére a projekt a rákbetegséget övező tabukat a kortárs művészet segítségével kísérelte meg feloldani. Alapvető célja az volt, hogy a Semmelweis Egyetem, a Firenzei Egyetem, a Murciai Egyetem és a Lund Egyetem oktatóival és hallgatóival együttműködve, egészségügyi szakembereket, diákokat, betegeket és művészeket műhelymunkák keretében egyesítse, hogy feltárják a betegség különböző aspektusait. Dr. Kiss Richárd vezetésével öt hónapon át szakértők és művészek dolgozták fel a daganatos betegségek témáját és új műtárgyakat hoztak létre. Ezekből a műtárgyakból jött létre a „C80 – A rák esztétikája?” című kiállítás a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet I. emeleti aulájában, amely 2024. áprilisban és májusban volt a szakmai és a széles közönség számára megtekinthető.

A EUniWell Szövetség továbbra is ösztönözni kívánja azokat az innovatív együttműködési kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak az oktatásban, a kutatásban, a szakpolitika-fejlesztésben és a hallgatói életben való jóllét előmozdításához. A cél minden esetben a EUniWell partnerekkel együttműködve közös hallgatói, oktatási, vagy kutatási együttműködések, közös projektek megvalósítása az alábbi 4 témakörön belül: 1, Well-being and health, 2, Individual and social well-being, 3, Environment, urbanity and well-being, 4, Teacher education.

Aktuális pályázati lehetőség
Jelenleg a hetedik EUniWell Seed Funding felhívás keretein belül lehet 2024. július 1-től pályázatokat benyújtani projektenként 25.000 euró támogatás elnyerésére. A szervezők örömmel várják a Semmelweis Egyetemről érkező pályázatokat, jelentkezéseket. Kérdés esetén az egyetemen belül tájékoztatásért és koordinációért a EUniWell csapat tagjaihoz lehet fordulni.

Turopoli Eszter
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Képszerkesztőség, Ancsin Gábor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.