Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a EUniWell (European University for Well-Being) további finanszírozást kap az ERASMUS+ Európai Egyetemek Kezdeményezésén keresztül, amely lehetőséget ad a EUniWell számára, hogy tovább építse európai egyetemként elért eredményeit.

A 2020 és 2023 között tartó bevezető időszak során a EUniWell héttagú szövetségből tizenegy tagúvá nőtt. Jelenleg 11 egyetem és több mint 330 000 hallgató, valamint közel 60 000 egyetemi alkalmazott tartozik a szövetséghez, nyolc különböző európai országból.

A EUniWell szövetségnek jelenleg az alábbi egyetemek a tagja: Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), Firenzei Egyetem (Olaszország), Konstanzi Egyetem (Németország), Kölni Egyetem (Németország), Linnaeus Egyetem (Svédország), Murciai Egyetem (Spanyolország), Nantesi Egyetem (Franciaország), Santiago de Compostelai Egyetem (Spanyolország), Semmelweis Egyetem (Magyarország) és a kijevi Taras Shevchenko Nemzeti Egyetem (Ukrajna). 

A EUniWell konzorcium tagjai a 2023. novembertől kezdődő négyéves időszakra közösen dolgozták ki azokat a terveket, miszerint a tagegyetemek összefogásával kiterjesztik a szövetség oktatásra, kutatásra, innovációra, transzferre és közösségi elkötelezettségre vonatkozó innovatív és interdiszciplináris megközelítését. Az Európai Bizottság jóváhagyva a terveket és 2023. július 3-án bejelentette, hogy 14,4 millió eurós finanszírozást biztosít a szövetségnek a megvalósításhoz.

„A Semmelweis Egyetem nagyban hozzájárult ehhez a sikerhez és továbbra is elkötelezettek vagyunk a EUniWell Európai Egyetemi Szövetségben vállalt feladataink teljesítésére. Az Erasmus oktatási és a Horizon kutatási programokból kirekesztő uniós határozat ellenére folytatjuk a megkezdett munkát, így a EUniWell partneregyetemekkel való együttműködés terveink szerint a jövőben is folytatódni fog” – nyilatkozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Az Európai Bizottság újbóli támogatásával a EUniWell a kezdeti eredményekre építve folytatja tevékenységét egy olyan fenntartható európai egyetemmé válás útján, amely a jóllétre összpontosít. Beatrix Busse, a EUniWell fejlesztési igazgatója örömét fejezte ki a bejelentéssel kapcsolatban: „Ez kulcsfontosságú pillanat a EUniWell számára, mivel most megvalósíthatjuk fő célunkat, és nemcsak Európában, de globálisan is vezető szövetséggé válhatunk a jólléti témakörben. Az Európai Bizottság újbóli támogatásával folytathatjuk a közös munkát és további változást hozhatunk intézményeinkben, valamint a társadalomban.”

A következő négy év során a EUniWell szövetség továbbra is új paradigmát kíván teremteni a multidimenzionális jóllétre fókuszáló felsőoktatás terén, egyéni, társadalmi és globális szinten egyaránt. Multidiszciplináris és interkulturális megközelítésének célja, hogy a hallgatók, kutatók, dolgozók és a társadalom olyan készségekkel és ismeretekkel rendelkezzenek, amelyek szükségesek a mai világ bonyolult kihívásainak kezeléséhez, a mentális egészségtől kezdve a bolygó klímaváltozásáig.

A legutóbbi Erasmus+ felhívás rekordösszegű 402,2 millió eurót ítélt oda az Európai Egyetemek Kezdeményezés további bevezetésére. A EUniWell további finanszírozásban részesülő kedvezményezettként történő kiválasztása megerősíti vezető pozícióját a jóllét terén, valamint azt is jelenti, hogy értékes hozzájárulóként tekintenek rá a fenntartható és inkluzív jövő szempontjából. Ez a finanszírozás további motivációt ad a EUniWell számára, hogy folytassa a jóllét, fenntarthatóság és inkluzivitás elősegítését, és pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra.

A EUniWell szövetség szeretné köszönetét kifejezni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez, beleértve az érintett akadémikusokat, adminisztratív dolgozókat, és hallgatókat, akik fáradhatatlan erőfeszítéseikkel kulcsfontosságú szerepet játszottak e jelentős mérföldkő elérésében.

A Semmelweis Egyetemen a EUniWell támogatásával az alábbi események és szakmai programok valósultak meg az elmúlt időszakban.

2023. június 22-23-án tartották a Semmelweis Egyetemen a PhD Tudományos napok konferenciát, melyre számos PhD-hallgató érkezett a EUniWell partneregyetemekről, majd június 24-én a EUniWell Research Training Academy keretein belül valósult meg az első EUniWell Early Career Researcher Talent Hub workshop, melyen ’Open Science and Data Management’, valamint ’Storytelling in Science Communication’ témájú, angol nyelvű interaktív workshopokon vehettek részt a hat országból érkező fiatal kutatók.

2023. június 15-16-án a Semmelweis Egyetemen rendezték a EUniWell IT munkacsoport szakmai találkozóját, melyen hat egyetem képviselői vettek részt, Murciából, Nantes-ből, Kölnből, Birmingham-ből és Konstanzból. A Semmelweis Egyetemet Somogyi Péter informatikai főigazgató-helyettes és Lantos Zoltán az Egészségtudományi Kar Egészségtámogatási Módszertani Tanszék vezetője képviselte. Graham Harrison, a EUniWell ügyvezető igazgatója a megbeszélés során külön kiemelte, hogy félmillió euró fejlesztési forrást biztosít a szövetség a következő négy évre vonatkozó költségvetésében a közös infrastruktúra kialakítására, amely a legnagyobb költségvetési csomag a teljes második szakaszon belül. Ennek keretén belül kerül sor a meglévő és az új digitális infrastruktúrák egységes megvalósítására és bevezetésére, a EUniWell közös oktatási platformjainak, digitális szolgáltatásainak, valamint a hibrid tantermek kiépítésére és kezelésére.

2023. júniusában kihirdették a EUniWell Seed Funding Program ötödik körös nyertes projekteit. A kilenc nyertes projekt közül a „Tackling the taboo of cancer through contemporary art” projektben vezető szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet képviseletében dr. Kiss Richárd.

A nyertes projektek között szerepel még további három projekt, melyben partner a Semmelweis Egyetem.  Az „UNIMATTER – University students matter!” nevű projektben dr. Pethesné Dávid Beáta és munkatársai, a Mentálhigiéné Intézettől, a „Trauma and Well-Being” elnevezésű projektben dr. Unoka Zsolt és kollégái, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáról, a „Technology Transfer of Peptides for the Well-being Economy” projektben pedig dr. Mándity István a Szerves Vegytani Intézettől képviselik a Semmelweis Egyetemet.

2023. júniusban kiválasztásra kerültek a Well-Being Research Incubator Program első körös nyertes projektjei is. Az öt támogatott projekt közül az “Interkingdom microbial interactions for translational innovations (IMiTI)” projektben vezető szerepet tölt be, míg a „Campus Food” nevű projektben együttműködő partner a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Karának képviseletében Éliás Anna.

2023. június 26-30. között Birminghamben rendezték meg az idei EUniWell Summer School „Health Inequalities in Europe” témában, melyen a Semmelweis Egyetem részéről előadóként dr. Girasek Edmond, a Magatartástudományi Intézet képviseletében, valamint további öt PhD-hallgató, illetve kolléga vett részt.

2023. május 30. és június 2. között a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve, a Washingtonban megrendezett NAFSA nemzetközi konferencián és oktatási vásáron is képviseltette magát a Semmelweis Egyetem, valamint a EUniWell konzorciumt dr. Orosz Ádám, a EUniWell projektmenedzsere személyében.

2023. május 22-26. között Murciában fejeződtek be a EUniWell Teacher Education Arena próbakurzusai. A márciusban Kölnben, áprilisban Fizenzében, majd májusban Murciában megszervezett egy-egy hetes kurzusokon részt vettek a Pető András Kar hallgatói, valamint a murciai kurzuson dr. Túri Ibolya dékánhelyettes asszony, aki a EUniWell Teacher Education munkacsoport tagja.

2023. május 8-12. között Firenzében megrendezett EUniWell Staff Training Week remek lehetőség volt a Semmelweis Egyetem munkatársainak a nemzetközi tapasztalatcserére és együttműködések kialakítására interkulturális kommunikáció, konfliktuskezelés, valamint befogadás és sokszínűség témakörökben.

2023. április 4-én a svédországi Linnaeus Egyetemen, Växjöben tartották az 5. EUniWell Retors Assembly elnevezésű Rektori Közgyűlést, melyen részt vett dr. Merkely Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja és a EUniWell projekt szakmai vezetője, dr. Pop Marcel, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgató és a EUniWell projekt stratégiai vezetője, dr. Orosz Ádám, Matiscsák Attila, Turopoli Eszter, a EUniWell projekt operatív vezetői, Sloan Kudrinko EUniWell Chief Student Officer, valamint a 2022. októberében Budapesten megrendezett 4. Rektori Közgyűléssel egybekötött EUniWell Mental Health Symposiumot szervező hallgatók és a 2023. márciusában Semmelweis Egyetemen megrendezett, EUniWell School Ambassador Programban részt vevő, Általános Orvostudományi Kar és Egészségtudományi Kar által delegált hallgatói. A svédországi találkozó legfőbb célja a EUniWell következő négyéves időszakának stratégiai célkitűzéseinek meghatározása volt.

Az Európai Bizottság 2023. július 3-i tájékoztatásának tükrében sikeres volt a stratégai megbeszélés és a EUniWell konzorcium által benyújtott tervek támogatást érdemlőnek bizonyultak. Sok sikert és gyümölcsöző együttműködést kívánunk a konzorcium tagjainak!

Turopoli Eszter
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Fotó: EUniWell

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.