A hallgatói és oktatói mobilitásról szóló, valamint a kutatási együttműködés kereteit szabályozó megállapodást írt alá a Semmelweis és a New Jersey állambeli Rutgers Egyetem 2024. április 4-én Budapesten.

A hároméves időtartamot szabályozó együttműködés az oktatók, a szakmai munkatársak és a posztdoktori hallgatók cseréjére, a kutatási és tudományos publikációs együttműködés fokozására, valamint kurrikulumfejlesztésre irányul. A partnerség részeként a felek jelenléti vagy távoktatásban megvalósuló közös képzéseket is tarthatnak, továbbá kölcsönös hozzáférést biztosítanak a rendelkezésükre álló kutatási eszközökhöz és szakirodalomhoz.

Az ünnepélyes aláírásra megjelent résztvevők köszöntését követően dr. Merkely Béla rektor röviden ismertette a Semmelweis Egyetem jelenét, annak hármas tevékenységét, részletesen kitérve a nemzetközi mobilitási programokra, a nemzetközi hallgatók magas arányára, az intézmény alumni hálózatára, valamint a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban elért eredményeire.

A rektor az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere kapcsán kiemelte, hogy a Semmelweis mintegy 200 együttműködési megállapodást jegyez. Ezek sorát gyarapítja a Rutgers Egyetemmel és annak integrált intézményeivel folytatott kooperáció is, amely több évtizedes múltra tekint vissza. 2003-tól a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (ETK) az akkori Nazareth College of Rochesterrel folytatott közös projektet az Atlantis program keretében. 2012-ben az ETK az azóta a Rutgers Egyetemhez került University of Medicine and Dentistry of New Jerseyvel kötött együttműködési megállapodást. A két intézmény közötti szoros kapcsolatra jellemző, hogy 2013-ban dr. Marie T. O’Toole professzor a kettős diplomát adó ápolóképzés terén folytatott törekvései elismeréseként Doctor Honoris Causa címben részesült, 2015-ben pedig dr. Phoebe Haddon kancellár látogatott a Semmelweis Egyetemre. A két intézmény oktatógárdája kölcsönösen tesz szakmai látogatásokat egymásnál, a két partner közötti együttműködés nyomán pedig az elmúlt évtizedben közel 50 közös publikáció született a biokémia, szív- és érrendszer, neurológia, farmakológia, onkológia, biofizika és sejtbiológia területén. A jövőbeli partnerség feltételeit a mostani megállapodáson túl a Pannónia, Fulbright és az ACQUIRE programok is biztosítják.

Dr. Antonio D. Tillis, az állami fenntartású Rutgers Egyetem camdeni kampuszának kancellárja felidézte, hogy a mostani megállapodást aláíró intézményeket közel azonos koruk is összeköti, hiszen a Rutgers jogelődjét 1766-ban alapították, így az Egyesült Államok nyolcadik legrégebbi, még gyarmati időkben alapított egyetemeként jegyzik. Mint kiemelte, a széleskörű oktató- és kutatói tevékenység mellett a Rutgers kiemelt hangsúlyt fektet a közösségi szerepvállalásra is. A közeljövő stratégiai céljaként pedig a már létező nemzetközi együttműködések elmélyítését azonosította, ebbe illeszkedik a Semmelweis Egyetemmel közös munka is. Köszönetét fejezte ki dr. Merkely Béla rektornak és dr. Pavlik Lívia kancellárnak a megállapodás támogatásáért; dr. Pop Marcelnek, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága vezetőjének és munkatársainak az intézménylátogatás során nyújtott közreműködésért; valamint dr. Dörnyei Gabriellának, az ETK dékánjának, akivel a mostani budapesti tárgyalása során kidolgozták az együttműködés részleteit. Mint elmondta, a szakmai partnerség egyik konkrét lehetőségének látja mind az anatómiai és fiziológiai ismeretek elsajátítását támogató, mesterséges intelligencián alapuló szimuláció, mind az egyéb, oktatási célra használt innovatív technológiák biztosítását az intézményükbe látogatóknak.

Galéria

8kép

„Várakozással tekintünk az aláírásra, hiszen az intézményeink tudományos együttműködésével egyúttal a két ország kapcsolatát is szorosabbra fűzzük” – tette hozzá.

A megállapodás ünnepélyes aláírása után dr. Merkely Béla rektor kiemelte, hogy a partnerség hozzájárulhat az orvostan és ápolástan kihívásainak kezeléséhez, így segíthet a szakemberhiány áthidalásában és a korszerű képzés biztosításában.

Meggyőződésem, hogy a transzatlanti együttműködés révén olyan innovatív megoldásokat dolgozhatunk ki, amelyek mind helyi, mind globális szinten hatással bírnak. A megállapodásunk megújításával bizonyítjuk elkötelezettségünket az együttműködés fokozása és a fejlődés előmozdítása iránt. Közös erővel törekedhetünk a kutatás, az innováció és a kiválóság felé, határok nélkül, emberi életeket megváltoztatva

– zárta gondolatmenetét dr. Merkely Béla.

Az Egyesült Államok támogatásáról biztosította az együttműködést Luke Thompson, az Amerikai Nagykövetség Regionális Környezetvédelmi, Tudományos, Technológiai és Egészségügyi Csomóponti Irodájának igazgatója is, kiemelve, hogy a partnerség nemcsak oktatási és kutatási, hanem diplomáciai kötelékek elmélyüléséhez is hozzájárul.

Szabados-Dőtsch Judit
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem