Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

RS34830_KA-20150910-IMG_9586-scrEgyüttműködési szándéknyilatkozatot  írt alá a  Semmelweis Egyetem és a Rutgers University szeptember 10-én. A két intézmény több mint harminc éve áll kapcsolatban egymással, a cél egy egyetemi szintű együttműködés létrehozása. Első lépéseként az Erasmus+ mobilitási programra fókuszálnak, amely lehetővé teszi a két egyetem programjai közötti átjárhatóság feltérképezését. A megállapodás alapján emellett kutatói együttműködés és tehetséggondozó ösztöndíjprogramok elindítása is várható.

Az amerikai egyetem delegációját dr. Szél Ágoston rektor rektor köszöntötte, majd dr. Pop Marcel nemzetközi igazgató bemutatta a Semmelweis Egyetemet és a két intézmény kapcsolatát, valamint közös projektjeiket. Dr. Bagdy György, tudományos rektorhelyettes három fő együttműködési területre hívta fel a figyelmet: az Egészségtudományi Karon (ETK) már működő hallgató- és oktatócsere teljes egyetemi kiterjesztésére, valamint az oktatási és a kutatási együttműködési lehetőségekre.

RS34858_KA-20150910-IMG_9461-scr

Dr. Phoebe Haddon, a Rutgers University kancellárja elmondta, hogy egyetemükön nagy hangsúlyt fektetnek az interdiszciplináris oktatásra, amit jól példáz az is, hogy a School of Arts and Sciences, a Camden Law School és a Business School együttműködnek a Rutgers School of Medicine-nel. Mint mondta, elképzelhetőnek tart hasonló jellegű együttműködést a Semmelweis Egyetem és a Rutgers University között.

Dr. Hunyady László, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja és dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar (FOK) dékánja egyetértettek abban, hogy mindkét kar számára előnyös lenne az együttműködés. Az ÁOK a hallgatócserére helyezné a hangsúlyt, míg a FOK közös kutatásban és nyári gyakorlatokban lát több lehetőséget. Dr. Nagy Zoltán Zsolt, az ETK dékánja elmondta, hogy a kar legrégebbi amerikai partnerkapcsolata a Rutgers University-vel van, ezért örömmel néz a másnapi,  ETK-n tartandó megbeszélés, valamint az új együttműködési lehetőségek elé.

RS34834_KA-20150910-IMG_9562-scrA megbeszélés után ünnepélyes keretek között aláírták az együttműködési szándéknyilatkozatot, majd dr. Phoebe Haddon meghívta a Semmelweis Egyetem vezetését a Rutgers University fennállásának 250. évfordulója alkalmából novemberben tartandó ünnepségre.

Ezt követően egy munkaebéd keretében dr. Szász Károly kancellár megbeszélést folytatott dr. Phoebe Haddonnal, melynek során megosztották egymással tapasztalataikat egyebek mellett a finanszírozással, a költségvetéssel és a források kezelésével kapcsolatban.

Az aláírás másnapján a megbeszélések az ETK-n folytatódtak, ahol dr. Nagy Zoltán Zsolt üdvözölte az amerikai delegációt. A dékán ismertette a kar tevékenységét, majd dr. Marie O’Toole, a Rutgers University-Camden School of Nursing dékánhelyettese  szólt az amerikai intézményről.

IMG_5085_1Dr. Nagy Zoltán Zsolt és dr. Hollós Sándor, az Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék tanára azt javasolta, hogy a közös program fókuszába az ápolóképzés, azon belül is a hallgató- és oktatócsere kerüljön. Szorgalmazta az oktatási anyagok mielőbbi tartalmi összevetését annak érdekében, hogy a csereprogram a lehető leghatékonyabban működjön.

Marie O’ Toole ennek kapcsán jelezte, hogy a csereprogram előkészítése érdekében jövő májusban amerikai hallgatók egy rövid, intenzív kurzuson vesznek majd részt Magyarországon. Hozzátette: nem csak a jelenlegi hallgatók számára szeretnének csereprogramot létrehozni, hanem a végzett hallgatók számára posztgraduális képzési lehetőségeket is biztosítanának a Semmelweis Egyetemen.

F. Tóth Katalin, a Semmelweis Egyetem Erasmus intézményi koordinátora elmondta, hogy az intézmény sikeresen pályázott támogatásra az Erasmus+ mobilitási program keretén belül, amely az ETK és a Rutgers University School of Nursing 1-1 oktatója és hallgatója számára csereprogramot tesz lehetővé 2017. május 31-ig.IMG_5081_1

A megbeszélés végén dr. Nagy Zoltán Zsolt meghívta a Rutgers University delegációját az Egészségtudományi Kar alapításának 40. évfordulója alkalmából tartandó novemberi ünnepségre.

Raubinek Ágnes
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.