A Szenátus februári ülésén megszavazták az országos intézetek integrációjával kapcsolatos döntéseket. Létrejön az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, valamint a Rehabilitációs Klinika, továbbá a Rehabilitációs, az Idegsebészeti és a Neurointervenciós Tanszék, valamint a Funkcionális Idegsebészeti Tanszéki Csoport. CBT konzulens, valamint CBT terapeuta szakirányú továbbképzési szak indul.

A Szenátus februári ülésén elfogadta a testület az első félévi munkatervet. A kurrikulumreformmal kapcsolatos előterjesztések közül a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) előterjesztéseit áprilisban, a Pető András Kar (PAK) előterjesztését májusban tárgyalják, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) és az Egészségtudományi Kar (ETK), valamint a Fogorvostudományi Kar (FOK) júniusban kerül a testület elé.

A testület döntött a European Journal of Mental Health folyóirat finanszírozásáról.

A szenátorok megtárgyalták és elfogadták az egyes országos intézetek integrációjával kapcsolatos döntéseket tartalmazó előterjesztést. Március 1-jétől az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Amerikai úti telephely ideggyógyászati és idegsebészeti járó- és fekvőbeteg szakellátása, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet Szanatórium utcai telephely általános sebészeti, ortopédiai és rehabilitációs szakellátása az egyetem integráns részeként működik tovább. Az Amerikai úti telephely ideggyógyászati, valamint idegsebészeti járó- és fekvőbeteg szakellátását, valamint a Rehabilitációs Intézet általános sebészeti, ortopédiai és rehabilitációs szakellátásait az egyetem Klinikai Központja látja el jogutódként. Az integrációval március 1-jétől létrejött az Amerikai úton az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika, Budakeszin pedig a Rehabilitációs Klinika. Az integrációval módosul a Klinikai Központ ügyrendje, szervezeti egységeinek száma pedig 40-ről 42-re nő.

A két új klinika műszaki, gazdasági, üzemeltetési és informatikai feladatainak ellátására új szervezeti egységek jönnek létre. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a két új tömbigazgatóság az Orvosi Rehabilitációs Tömbigazgatóság, illetve az Amerikai úti Klinikai Tömbigazgatóság. Az új tömbigazgatóságok önálló keretgazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egységként működnek majd, melyeknek célja a két új klinika integrált gazdálkodási, valamint koncentrált gazdasági-műszaki feladatainak ellátása. Az új szervezeti egységek létrehozásával egyidejűleg a feladatok hatékony ellátása érdekében az Informatikai Főigazgatóságon belül létrejön két új igazgatóság a telephelyek teljes informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése, az informatikai szolgáltatások teljeskörű helyi biztosítása, valamint a központi informatikai szolgáltatások helyi fejlesztése érdekében. Az új szervezeti egységek az Amerikai Úti Területi Informatikai Igazgatóság és az Orvosi Rehabilitációs Területi Informatikai Igazgatóság.

Az új szervezeti egységekben összesen 1 028 főt foglalkoztatnak, a központi szervezeti egységekbe a beolvadó intézményekből 48 főt vesznek át.

Az integrációval a pénzügyi egyensúly változatlansága mellett módosul az egyetem 2023. decemberében elfogadott költségvetése. A két beolvadó intézmény a saját teljesítményének, bértámogatásának, egyéb céltámogatásának köszönhetően 16,5 milliárd forint többletbevételt hoz az egyetem költségvetésébe. A tervezett kiadások fedezése érdekében ez nagyságrendileg 2,4 milliárd forintos konszolidációs különbözettel egészül ki, ily módon az egyetemi költségvetés 245 milliárd forintos főösszege mintegy 264 milliárd forintra nő 2024-ben. A mintegy 252 milliárd forintos kiadási főösszeg szintén 18 milliárddal nőve 270 milliárd forintra emelkedik.

A Szenátus megszavazta az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosítását. E módosítások részben technikai jellegűek, a gazdasági társaságok elnevezésében, illetve körében történő változások átvezetését tartalmazzák. A módosítások másik köre a szakképző intézmények duális képzéséhez kapcsolódó egyes hatáskörök gyakorlását foglalja magában. A Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása értelmében az Általános Orvostudományi Kar tudományos ösztöndíjának mértéke fejenként 50 ezer forintról 250 ezer forintra emelkedik. Ez évente 12 fő hallgató ösztöndíj támogatását érinti.

A testület megszavazta a CBT (kognitív viselkedésterápia) konzulens, valamint a CBT terapeuta szakirányú továbbképzési szak indítását. Az új szakirányú továbbképzések célja, hogy pótolják a pszichológiai, illetve pszichoterápiás oktatás hiányosságait és elérhetővé tegyék a pszichés nehézségekkel és mentális zavarokkal küzdő hazai lakosság számára is a külföldön széles körben elérhető, célzott, bizonyítékokon alapuló kognitív viselkedésterápiát

A szenátorok döntöttek a Népegészségtani Intézet névváltoztatásáról. A szakma és a tantárgy fejlődését tükrözve, az egyetem vezetése által kitűzött stratégiai célokkal összhangban az intézet új neve Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet. Az átnevezésének egyik meghatározó indoka a Népegészségtani Intézet hozzájárulása a ‘Gondoskodó Egyetem Modell Programhoz’, amely keretében létrehozták az ország első megelőző orvostani szakrendelését.

A szenátorok elfogadták a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok éves beszámolóját, továbbá támogatólag szavaztak a bizottságok doktorandusz delegáltjairól.
A szenátorok döntöttek óraadó oktatói cím adományozásáról és aktuális vezetői, valamint oktatói-kutatói pályázatokat is véleményeztek.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.