Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék néven új szervezeti egység jött létre és módosítottak a Tiszteletbeli Szenátor kitüntető cím odaítélésének feltételein is.

A Szenátus januári ülésén megszavazták a Szervezeti és Működési Szabályzat Tiszteletbeli Szenátor (Senator Honoris Causa) kitüntető címet érintő rendelkezéseinek módosítását. A címet olyan személyek kaphatják, akik hosszabb időn keresztül kiemelkedő aktivitást fejtettek ki a Semmelweis Egyetem érdekében, hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez. A cím odaítélésének feltételei azonban eddig nem voltak kellő alapossággal kidolgozva. A módosítás értelmében a Tiszteletbeli Szenátor címet olyan erre érdemes személy kaphatja, aki jelentős akadémiai múlttal rendelkezik. A cím viselője tanácskozási joggal részt vehet a Szenátus nyílt ülésén is. A Senator Honoris Causa cím a viselőjét nagy múltú egyetemi tapasztalataira és széles kapcsolatrendszerére alapozva egyfajta tanácsadói szereppel ruházza fel, elvárásként megfogalmazva, hogy az egyetem nemzetközi kapcsolatait ápolja és fejlessze a jövőben is. A kitüntetett a cím adományozásával egy díszes kivitelű oklevelet kap a szenátusi ülés keretében. Ezt követően döntöttek a Tiszteletbeli Szenátori cím odaítéléséről is.

Megszavazták a Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszék létrehozását, amely 2024. február 1-től közvetlen rektori irányítás alatt működik. A Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-Orvostan Tanszéki Csoport 2014-től az Intenzív Terápiás Klinika (ITK) keretein belül működött. Az önálló tanszékké válás legfőbb okai az oktatási egység munkájának összetettsége, multidiszciplinaritása, a kapcsolódó partnerintézményekkel való stratégiai együttműködés, a téma szenzibilitása, valamint nemzetbiztonsági érintettsége.

A testület döntött az egyes számviteli tárgyú szabályzatok módosításáról, melyek mögött elsősorban szabályozásbeli és gyakorlati okok állnak; emellett az egyetemen működő házipénztárak listája kiegészült az Egészségtudományi Kar (ETK) házipénztárával.

Megszavazták a Semmelweis Egyetem Kórus című szabadon választható tantárgy bevezetését. A kurzussal járó 2 kreditet a Semmelweis Egyetem Kórus egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagjai kaphatják meg.

Döntöttek a Jó tanuló – jó sportoló kitüntető címek odaítéléséről.

A Szenátus döntése értelmében módosult a Fogorvostudományi Kar kurrikuluma, amelyre adminisztratív elírások miatt volt szükség.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.