Májusi ülésén a Szenátus elfogadta az egyetem Számviteli törvény szerinti 2023. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, illetve a Térítési és Juttatási Szabályzat módosítását, továbbá szabadon választható tantárgyakról és új mesterszakok – a Transzlációs Medicina mesterszak, valamint az Integrált Szociális Szolgáltatás Menedzsment mesterszak – indításáról is döntött.

A testület májusi ülésén a szenátorok véleményezték a Semmelweis Egyetem 2023. évre vonatkozó, a Számviteli törvény szerint készült Éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A beszámolót független könyvvizsgáló tiszta könyvvizsgálói jelentéssel látta el, az egyetem Közhasznúsági Felügyelőbizottsága és az egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Felügyelőbizottsága is véleményezte, majd ezek alapján a fenntartó Kuratóriuma elfogadta az Éves beszámolót. Az egyetem vagyona 2023-ban több mint 30 milliárd forinttal, 190 milliárdról 223 milliárd forintra emelkedett a mérleg főösszeg alapján. Ebből 20 milliárd forintnyi vagyonnövekmény a befektetett eszközök köréhez kapcsolódik, amely részben az állami ingyenes vagyonjuttatás, azaz a Merényi telephely átvételének köszönhető – derült ki dr. Pavlik Lívia kancellár tájékoztatásából. Az egyetem 2023. évi adózott eredménye 11,5 milliárd forintot tett ki, amely az egyetem korábbi évi fejlesztési forrásainak a részbeni felhasználásával együtt közel 16 milliárd forint további fejlesztés megvalósulását tette lehetővé, ahogy ez a Cashflow kimutatásból is látható.

A saját tőke 84 milliárd forintra emelkedett, amelyen belül a már említett adózott eredményen túl a tőketartalék növekedett az ingyenes vagyonjuttatás hatásaként, míg a jegyzett tőke nem változott, továbbra is csaknem 62 milliárd forint.

A Szenátus döntött a 2024/25. tanévben szabadon választható tárgyként elismert konferenciákról, tudományos szakmai rendezvényekről, továbbá egyéb, tantárgyhelyettesítő önkéntes tevékenységek körének meghatározásáról. A szabadon választható tantárgyak témakörben elfogadták a Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zrt. által életre hívott Hungarian Startup University Program felsőoktatási szintű startup kurzus tananyagának bővítését, illetve a 2024/25-ös tanévtől kezdődően az angol nyelvű bevezetését.

A testület döntött az Asklepios Campus Hamburg (ACH) hamburgi telephelyén beadott szívsebészet tárgy tantárgyfelelősi pályázatról, valamint az ACH Nőgyógyászati Tanszéki Csoportban meghirdetett vezetői pályázatról.

A szenátorok megszavazták a transzlációs medicina mesterképzési szak létesítését és elindítását. Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) induló speciális, egyéves, transzlációs orvostudományi mesterképzés létrehozása segíteni fogja a nemzetközi toborzást és a nemzetközi együttműködések kialakítását, ezzel bővíti a Semmelweis Egyetem nemzetközi közösségét, és lehetővé teszi a világ vezető egyetemeivel történő szellemi és személyi interakciókat.

A testület megszavazta a Szervezet és Működési Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítását. Ennek következtében megemelkednek a tanulmányi versenyeken elért helyezésekért; a TDK munkáért és TDK konferenciákon elért helyezésekért, a rektori pályamunka helyezésekért; valamint a demonstrátori munkáért adható pontszámok.

A szenátorok döntöttek az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Egészségügyi Menedzser Központ (EMK) integrált szociális szolgáltatás menedzsment mesterszak létesítéséről, képzési követelményeiről és tantervéről.

A testület elfogadta a Pető András Kar (PAK) kurrikulum 2.0 oktatásfejlesztési projektjét. A karon a 2024/25-ös tanévben már a módosított kurrikulumhoz igazodva, felmenő rendszerben kezdődik az oktatás.

A szenátorok döntöttek továbbá a PAK által az egyetemi Etikai Bizottságba delegált tag személyéről, professor emeritus és prefossor emerita címek adományozásáról, valamint támogatólag szavaztak vezetői, egyetemi docensi és tudományos tanácsadó pályázatokról is.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.