A Semmelweis Egyetem négy rendezvénnyel ünnepelte névadója, Semmelweis Ignác születésének 205. évfordulóját, valamint a magyar egészségügy napját június 30-án. Három helyszínen koszorúzásokkal és köszöntőkkel emlékeztek meg Semmelweis Ignácról, majd a programsorozat zárásaként a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepségen csaknem 200 egyetemi polgár vehetett át elismeréseket és kinevezéseket.

Az egész napos ünnepségsorozat idén is a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban kezdődött, ahol dr. Sótonyi Péter tanszékvezető, klinikai főorvos, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika érsebészeti profilvezető helyettese mondott beszédet, majd a jelenlévők koszorút helyeztek el az egyetem névadójának tiszteletére. Az ünnepségsorozat a Belső Klinikai Tömb udvarán, Semmelweis Ignác szobránál folytatódott, ahol dr. Maurovich Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója tartott köszöntőt a koszorúzás előtt. A délelőtti eseményekről beszámoló cikkünk ide kattintva olvasható.

A Szent Rókus Kórház előtti Semmelweis-szobornál folytatódott a világ egyik legismertebb orvosára emlékező eseménysorozat. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntőjében azt emelte ki, hogy mennyire fontos volt az, hogy Semmelweis Ignác annak ellenére is hitt a saját igazában, a tudomány erejében és abban, hogy a régi rossz szokásokat felválthatja egy új, jó gyakorlat, hogy kortársai ellene fordultak. Életútjára emlékezve kiemelte, hogy annak idején párhuzamosan vezette a Szent Rókus Kórház szülészeti osztályát, illetve oktatta az elméleti és gyakorlati szülészet tanáraként a leendő orvosokat a pesti egyetemen. „Azzal tehát, hogy három évvel ezelőtt a Szent Rókus Kórház és Intézményei a Semmelweis Egyetembe integrálódott, valójában újra eggyé vált az, ami összetartozik: Semmelweis Ignác egykori munkahelye és a nevét, örökségét továbbvivő intézmény” – jegyezte meg dr. Merkely Béla.

Úgy fogalmazott, hogy az előttünk álló időszak fő célja és legnagyobb kihívása is egyben, hogyan tudjuk nem csak megőrizni névadónk örökségét, az általa ránk hagyományozott tudást, de tovább bővíteni is azt, és egyúttal azt is elősegíteni, hogy az egyetem ne csak megőrizze a legkiválóbbak között mára elfoglalt helyét és pozícióját, de minden évben egyre előrébb jusson. Szavai szerint a jövőben amellett, hogy szeretnék növelni az intézmény nemzetközi hallgatói és nemzetközi kapcsolatai számát, illetve erősítenék a kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységet, javítani az klinikum infrastrukturális feltételeit – ideértve a Szent Rókus Klinikai Tömb felújítása mellett a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikánál és a Bőrgyógyászati Klinikán tervezett, illetve a városmajori fejlesztéseket is – komoly figyelmet fordítanának arra is, hogy minden Semmelweis Polgár azt érezze, az intézményben megbecsülik, munkáját elismerik, teljesítményét díjazzák.

„Célunk, hogy a Semmelweis Egyetem egy olyan inspiráló szellemi és szakmai közeg legyen, amelynek minden munkatársa és hallgatója szakmailag és tudományos céljait tekintve is kibontakozhat, az itt születő teljesítmények pedig mindig a magyar embereket, a betegeket és elesetteket segítik majd. Kérem, dolgozzunk továbbra is közösen egy olyan egyetemért, amelyre Semmelweis Ignác mindig büszke lehet!” – tette hozzá dr. Merkely Béla.

Az egyetem névadója születésének 205. évfordulójára emlékezve az intézmény vezetői nevében dr. Merkely Béla koszorúzott. A Gyulai Pál utcában álló Semmelweis szobornál a hallgatók és dolgozók nevében dr. Göböl Zsolt, a Szent Rókus Klinikai Tömb orvos-főigazgatója, és Batki Szilvia, a Szent Rókus Klinika tömbigazgatója helyezett el koszorút, míg a Magyar Orvosi Kamara nevében dr. Kincses Gyula elnök adózott tisztelettel a neves orvos emlékének. A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) nevében Gecsey Csenge alelnök, míg az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) nevében Ábrahám Réka vezetőségi tag koszorúzott.

A Semmelweis Napot a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben (NET) megrendezett díszünnepség zárta. Ezt dr. Merkely Béla rektor köszöntője nyitotta meg. „Tudjuk jól: Semmelweis személyes drámája éppen abban rejlik, hogy a korabeli orvostársadalom nem hitt neki. Hogy felfedezésére kezdetben kétely, tanaira közöny, tanácsaira elutasítás volt a válasz. Ő mégis hitt. Hitt abban, hogy meg lehet és meg is kell változtatni azt, ami nem jól működik. Hitt abban, hogy az ismert régi rossz megszokást igenis felválthatja valami még ismeretlen új, de jó gyakorlat. Semmelweis hitt az igazában. Hitt a kétkedés és a kíváncsiság erejében. Hitt a kritikai gondolkodás fontosságában. Hitt a józan észben. Hitt a tudomány erejében. Ezek pedig egytől egyik azok a sziklaszilárd értékek, amelyeken évezredek óta a gyógyítás, a kutatás és az oktatás alapul” – fogalmazott a rektor, hozzátéve: ezek a Semmelweis Egyetem tartóoszlopai immár több mint 250 éve. Kiemelte a fiataloknak, a jövő orvosnemzedékének jelentőségét is, valamint a felelősséget, amelyet azok érezhetnek, akik ott dolgoznak, ahol egykor Semmelweis Ignác is tanult és tanított. „E felelősségünk abban áll, hogy a gyógyítás fejlődése, a tudományos kutatás előmozdítása és az oktatás színvonalának javítása érdekében minden tőlünk telhetőt megtegyünk. Mert ha így teszünk, akkor elmondhatjuk, hogy egyetemünk nemcsak Semmelweis nevét viseli, hanem szellemi örökségét is képviseli. Ez a mi közös küldetésünk. Ez számomra minden évben a Semmelweis Nap üzenete” – húzta alá dr. Merkely Béla, aki kitért az egyetem szerepvállalására a történelmi sorsfordulók, majd legutóbb a koronavírus-járvány idején is.

„Az idei július 1-jét magam is szimbolikusan egy új ciklus kezdetének tekintem. Köszönettel tartozom azért, hogy rektorként az önök bizalmában és önökkel tovább dolgozhatok a következő öt évben azon, hogy kitűzött céljainkat elérhessük” – fogalmazott a rektor, külön kiemelve néhány, az egyetem elé tűzött célt is: a nemzetközi hallgatók számának növelését, a nemzetközi kapcsolatok, az oktatási és klinikai infrastruktúra fejlesztését. Külön kitért a nemzetközi orvosképzés hazai elindulásának 40 éves jubileumára emlékező International 40 programsorozatra, valamint olyan projektekre, mint a Traumatológiai Klinika létrehozása a Külső Klinikai Tömbben; a Városmajor 70; a Szent Rókus Klinikai Tömb, a Fogorvostudományi Kar klinikáinak és a StéG-nek a jövőbeni felújítása, valamint a Bőrgyógyászati Klinika új épületének tervezett kialakítása. Az oktatási infrastruktúra bővülésével és megújításával kapcsolatban kiemelte a Ferenc téri kampuszt, a Hőgyes–Schöpf-Merei kampuszt és az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Morfológiai tömbjét. A Semmelweis Branddel kapcsolatban szót ejtett a Semmelweis Help platformról is, mellyel az egyetem tovább erősíti a magyar lakosság egészségtudatosságának, egészségismeretének erősítésében vállalt szerepét. „Ahogy azonban az eddigi eredményeink sem lettek volna lehetségesek a Semmelweis Polgárok empátiája és szorgalma nélkül, úgy további céljaink is csak közös összefogással érhetőek el. A Semmelweis Egyetem legfőbb értéke a humánerőforrása – épp ezért szeretnénk  egy átlátható, anyagiakban is megnyilvánuló érdekeltségi rendszert, továbbá kiszámítható, teljesítményen alapuló jutalmazási és előmeneteli rendszert kialakítani, miközben tovább bővítjük Családbarát Egyetem programunkat” – fogalmazott a rektor, hozzátéve: azt szeretné, ha az egyetem az orvos- és egészségtudományi oktatás, a biomedicinális kutatás és gyógyítás terén a világ legjobb nyugat-európai, ázsiai és egyesült államokbeli egyetemeivel minden tekintetben egyenrangú legyen.

A díszünnepségen az egyetem csaknem 200 munkatársa vett át kinevezést, illetve kitüntetést.

Pro Universitate Díjban részesült Tódorné Bognár Krisztina (Urológiai Klinika). Az egyetem egyik legmagasabb elismerését olyan személyek kaphatják, akik munkásságuk során segítették az egyetem célkitűzéseinek megvalósulását, illetve hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez és gyarapodásához.

Arany pecsétgyűrű kitüntetésben részesült dr. Hangody László György (Traumatológiai Tanszék) és Veresné dr. Bálint Márta (Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék). Az arany pecsétgyűrű az egyetem célkitűzéseit magas szinten szolgáló vezetői tevékenység, az utánpótlás nevelés, a szervezeti egység eredményes gazdálkodásának, valamint iskolateremtő munkásság elismerésére kerül adományozásra. A vezetői tisztségről leköszönő vezető oktató részére adományozható a követésre méltó, példaértékű etikai magatartás, valamint tevékenység elismeréseként.

A Szenátus az egyetem 6 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a professor emerita, professor emeritus címeket: dr. Tátrai-Németh Katalin Ilona (Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék), dr. Losonczy György (Pulmonológiai Klinika), dr. Reusz György (Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Szabó András Lajos (Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Szebeni János (Transzlációs Medicina Intézet), dr. Tretter László (Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék). Az erről szóló okleveleket dr. Merkely Béla adta át. 

Az ünnepség keretein belül rektorhelyettesi kinevezésben részesült 2023. július 1-től dr. Alpár Alán (Nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes), dr. Bánhidy Ferenc (Általános rektorhelyettes), Feketéné dr. Szabó Éva (Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes), dr. Ferdinandy Péter (Tudományos és innovációs rektorhelyettes), dr. Hermann Péter (Oktatási rektorhelyettes), dr. Szabó Attila (Klinikai rektorhelyettes). Dékáni kinevezésben részesült 2023. július 1-től dr. Gerber Gábor (Fogorvostudományi Kar). Elnöki kinevezésben részesült 2023. július 1-től dr. Szabó Attila (Klinikai Központ).

Igazgatói kinevezésben részesültek az alábbiak:

  • Dr. Fogarasi Katalin (Szaknyelvi Intézet)
  • Dr. Kellermayer Miklós (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
  • Dr. Mascher Róbert (Humántudományi Intézet)
  • Dr. Müller Veronika (Pulmonológiai Klinika)
  • Dr. Szabó Attila (Gyermekgyógyászati Klinika)
  • Dr. Takács István (Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)
  • Dr. Varga Csaba (Sürgősségi Orvostani Klinika)

Tanszékvezetői kinevezésben részesült az ünnepségen dr. Vágó  Hajnalka (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Sportorvostan Tanszék).

Átadták az egyetemi docensi, egyetemi tanári, főiskolai tanári, kutatóprofesszori, tudományos főmunkatársi kinevezéseket, a habilitációs képesítéseket, a rektori dicséreteket, a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, Kiváló Konduktora kitüntetéseket, majd a kancelláriához tartozó Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, kancellári dicséret, Kancellári Kiváló dolgozó kitüntetéseket, a Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója kitüntetéseket, valamint dékáni dicséreteket. A díjazottak névsora ide kattintva olvasható. (pdf)

Az idei Márer Vera díjat dr. Egyed Bálint (Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részleg) és dr. Tél Bálint (Gyermekgyógyászati Klinika) kapta. Erről szóló külön cikkünk ide kattintva olvasható.

A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány 40 éven aluliak kiemelkedő tudományos tevékenységét elismerő díjában öten részesültek: dr. Boussoussou Melinda, dr. Fagyas Miklós, dr. Brenner Gábor, Szabó Adrienn és dr. Varga Ádám. Az erről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja. 

Átadták a Forgács Iván-díjakat is – ez az elismerés azon oktató és oktatást támogató munkatársaknak adományozható, akik hozzájárultak az Egészségtudományi Kar hírnevének öregbítéséhez, tartósan eredményes munkásságukkal, szakmailag és emberileg is kiemelkedő példaértékű tevékenységükkel. Az elismerést dr. Hollós Sándor és Hómann Éva vehette át dr. Merkely Béla rektortól és Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékántól.

Az esemény zárásaként a jelenlévők Sina Moghimnejad, a Medikus Zenekar zongoraművészének előadásában hallgathatták meg Debussy Arabesque című művét. 

Kiss Melinda, Szabó Ádám
Fotó: Barta Bálint, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.