A Semmelweis Egyetem Alapítvány dr. Márer Vera gyermekgyógyász emlékét őrző díját évente maximum két, az egyetemen dolgozó fiatal gyermekgyógyász vagy szakorvosjelölt nyerheti el pályázat útján. A 2023. évi Semmelweis-napon dr. Egyed Bálint (Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részleg) és dr. Tél Bálint (Gyermekgyógyászati Klinika) részesült az elismerésben, amelyet dr. Merkely Béla rektor és dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója adott át a Semmelweis-napon.

Dr. Egyed Bálint 2020 óta a Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének gyermekgyógyász szakorvosjelöltje, PhD fokozatát 2023-ban szerezte a Semmelweis Egyetem MD-PhD programjának kötelékében. Tudományos és klinikai érdeklődése a benignus és malignus  hematológiai betegségek, elsősorban a gyermekkori leukémiák területét érinti. Jelentős szerepet töltött be a Magyar Gyermekleukémia Molekuláris Profilozási Program elindításában és egy klinikai vizsgálatba szervezett, nemzetközi molekuláris tumor board iniciatívához való csatlakozásban. Az Európai Gyermekonkológiai Társaság fiatal szekciójában Magyarország képviselője, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat egészséginformatikai fejlesztéseinek koordinátora. Három tudományos diákköri hallgató tutora, köztük egyetemi TDK konferencián első díjat, OTDK-n különdíjat elnyert hallgatók is szerepelnek. Közleményeinek száma 13, összesített impakt faktora 55.4, független idézettsége 110, H-indexe 5.

Dr. Tél Bálint a Gyermekklinika, Bókay utcai részlegének csecsemő- és gyermekgyógyász rezidense a tudományos munkáját 2015-ben kezdte el dr. Veres Gábor témavezetésével, amit 2017-től PhD hallgatóként folytatott. A PhD tanulmányai során először a Pécsi Tudományegyetemmel közreműködésben a gyulladásos bélbetegségek és az akut hasnyálmirigy gyulladás epidemiológiai kapcsolatát vizsgálta irodalomkutatási módszerekkel, majd 2018-tól a Szegedi Tudományegyetemmel közreműködve a thiopurin gyógyszereknek a hasnyálmirigy epithel sejtjeire kifejtett hatásait tanulmányozta egér állatmodelleken. Témavezetője tragikus távozását követően 2020-tól kutatásait Dr. Pallagi Petra (SZTE Belgyógyászati Klinika) vezetésével folytatta. Az ESPGHAN Exchange Travel Award keretében 3 hónapot töltött 2021-ben a Cambridge-i Egyetem Stem Cell Institute kutatólaborjában, a szoros együttműködést azóta is ápolja. 2017-től osztályos orvosként, 2022-től rezidensként dolgozik a Gyermekklinika Bókay utcai részlegén. Tudományos közleményeinek száma 13, független idézettsége 55, H-indexe 4. Fő érdeklődési területe az intestinalis organoid kultúrákra épülő kutatások, mint például a gyermekkori gyulladásos bélbetegségek epigenetikai hétterének vizsgálata.