Egyetemi vezetőkből és hallgatókból álló delegáció képviselte a Semmelweis Egyetemet az 5. EUniWell Rektori Közgyűlésen Svédországban.

A European University for Well-Being (EUniWell) szövetség partneregyetemeinek rektorai, rektorhelyettesei, vezetőségi tagjai és hallgatói 2023. április 4-én a svédországi Linnaeus Egyetemen, Växjöben találkoztak az 5. EUniWell Rektori Közgyűlésen. A találkozó legfőbb célja a EUniWell következő négyéves időszakának stratégiai célkitűzéseinek meghatározása volt. A rektorok és vezető tisztségviselők megerősítették a EUniWell prioritásait olyan kulcsfontosságú területeken, mint a mobilitás, a vállalkozói szellem és az innováció, valamint az oktatók, kutatók és hallgatók következő generációjának támogatása.

A EUniWell szövetségnek a Semmelweis Egyetemen kívül tagja a Birminghami Egyetem (Egyesült Királyság), a Firenzei Egyetem (Olaszország), a Konstanzi Egyetem (Németország), a Kölni Egyetem (Németország), a Linnaeus Egyetem (Svédország), a Murciai Egyetem (Spanyolország), a Nantesi Egyetem (Franciaország), a Santiago de Compostelai Egyetem (Spanyolország) és a kijevi Taras Shevchenko Nemzeti Egyetem (Ukrajna). 

A EUniWell legújabb tagja, az Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) is részt vett az 5. Rektori Közgyűlésen, mivel a francia egyetem ebben a hónapban hivatalosan is csatlakozik az egyetemi szövetséghez.

Az Inalco-val együtt a EUniWell immár 11 tagegyetemet és több mint 330 000 hallgatót, valamint közel 60 000 egyetemi alkalmazottat számlál hálózatában.

A Rektori Közgyűlés mellett a EUniWell 2023. április 3-4-én tartotta harmadik FestiWell rendezvényét. A EUniWell évente egyszer megünnepli a szövetségen belüli egyetemek közötti együttműködést egy közös rendezvénnyel, mely összehozza a EUniWell partneregyetemek hallgatóit, kutatóit, oktatóit és munkatársait. Az idei FestiWell témája „Upskill, Connect and Celebrate!”, amelyet első alkalommal rendeztek meg személyesen a Linnaeus Egyetemen. A kétnapos rendezvény átfogó programjában a témák között szerepelt a vállalkozói készség, a digitalizáció, a foglalkoztathatóság, valamint jólléti és társadalmi tevékenységek.

A rendezvényen részt vett dr. Merkely Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja és a EUniWell projekt szakmai vezetője, dr. Pop Marcel, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgató és a EUniWell projekt stratégiai vezetője, dr. Orosz Ádám, Matiscsák Attila, Turopoli Eszter, a EUniWell projekt operatív vezetői, Sloan Kudrinko és Kovács Karina, a EUniWell Student Board tagjai, valamint a 2022. októberében Budapesten megrendezett 4. Rektori Közgyűléssel egybekötött EUniWell Mental Health Symposiumot szervező hallgatók és a EUniWell School Ambassador Program semmelweises hallgatói.

A jövőben a EUniWell továbbra is ösztönözni kívánja a partneregyetemekkel való nemzetközi kapcsolatok és szakmai együttműködések fejlesztését.

Aktuális EUniWell pályázati lehetőségek

A kutatók számára jelenleg elérhető a Well-Being Research Incubator Program, mely alapvetően az innovatív együttműködési kezdeményezéseket támogatja. A partneregyetemek kutatóit arra kérik, hogy 2023. május 26-ig nyújtsanak be javaslatokat kutatói együttműködésen alapuló workshopok lebonyolítására. A workshopokat követő közös kutatói projektek megvalósítására elnyerhető támogatás maximum 25.000 euró. A pályázat feltétele, hogy minimum 3 partneregyetem vegyen részt az online szakmai workshop megvalósításában, majd ez alapján fogalmazzanak meg a partnerek közös kutatási projekteket.

A szervezők 2023. április 27-én 15 órától online, angol nyelvű tájékoztatót tartanak a programról és a pályázati lehetőségekről, melyre itt lehet regisztrálni.

Lehetősége van továbbá a EUniWell partneregyetemek hallgatóinak, pályakezdő kutatóinak és munkatársainak részt venni 2023. júniusban a EUniWell Health Inequalities Summer School témájú 5 napos nyári egyetemen Birminghamban, valamint hat nyelv szövegértésére alapuló Blended Intensive Programon Firenzében.

A Semmelweis Egyetemen belüli tájékoztatásért és koordinációért a EUniWell csapat tagjaihoz lehet fordulni.

Turopoli Eszter
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság
Fotó: EUniWell

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.