Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás
Átadták az egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének új interdiszciplináris műtőjét, illetve felújított tetemkamráját. A megnyitón dr. Merkely Béla rektor reményét fejezte ki, hogy a fejlesztés a posztgraduális képzésben is új távlatokat nyit, valamint hangsúlyozta: a cél az, hogy egyetemi támogatással az intézet 125 esztendős épülete idővel teljes egészében megújuljon.

Dr. Merkely Béla emlékeztetett arra, hogy az anatómia az orvos- és egészségtudomány alapja, amely stabil kiindulópont minden szakember számára, emellett az anatómia tanszék az egyetlen, amely az egyetem jogelődjének több mint 250 éves megalapítása óta változatlanul tartja jogfolytonosságát.

„Tudatosítanunk kell, hogy a szerteágazó ismeretanyagból mi a graduális képzés része, és mi az, ami a klinikumban is hasznosítható; szerencsére a most átadott, minden szempontból megújult műtő felszereltségén egyértelműen látszanak a kapcsolódási pontok a különböző diszciplínák irányába” – fogalmazott a rektor. Hozzátette: a helyiség azt mutatja, hogy az anatómia jó irányba fejlődik, amelynek révén nemcsak a graduális képzésben, hanem a posztgraduális képzésben is további lehetőségek nyílnak, emellett pedig igényes hallgatók kívánságait, adott esetben kutatási ambícióit is ki tudják majd szolgálni.

Mint elmondta, a második rektori ciklus programjának előkészítése során egyre nyilvánvalóbb, hogy a fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges a bevételek növelése, illetve a fenntarthatóság biztosítása. Ennek megfelelően az anatómiának is meg kell keresnie azt a területet, ahol előreléphet, és a piaci partnerekkel együttműködve maximálisan kihasználhatja a megújult tereket. 

A rektor ezt követően köszönetét fejezte ki a HÖK, DSVS és ISSA képviselőinek, hogy részt vettek az átadón. Emlékeztetett arra, hogy az egyetem egyik legrégebbi intézetéről van szó, amely a fejlesztéseknek köszönhetően múltjához és az ott végzett munkához illően korszerűsödött, majd jelezte: Semmelweis Polgárokként immár a nemzetközi hallgatók is részesei az egyetem következő 250 éves történelmének.

Dr. Alpár Alán rektorhelyettes, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet igazgatója hangsúlyozta: képzésük erőssége a valós élményen alapuló tudásanyag, az elkövetkezendőkben pedig megnövekedett számban fogadnak elsőéves hallgatókat, akiknek jelentős része már német vagy angol nyelven tanul.

Mint elmondta, a megújult infrastruktúra kettős célt szolgál: az új plasztinációs egységgel kibővült tetemkamra a graduális képzést, az interdiszciplináris műtő pedig a posztgraduális képzéseket, a rezidens programot, az ipari fejlesztéssel egybekötött sebészi diagnosztikát támogatja.

„Igazgatóként új, kiemelt profilnak tekintem és kívánom fejleszteni a makroszkópos anatómiai tudáson alapuló tudományos kutatásokat”

– tette hozzá dr. Alpár Alán, megemlítve a doktori iskola egyik programjában elért eddigi sikereiket. Az épület felújítása kapcsán kitért a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetet is ellátó fűtésrendszer korszerűsítésére, amely immár feleakkora fogyasztással működik, majd köszönetet mondott az egyetem vezetésének, hogy felismerte és támogatta ezt a nagy léptékű beruházást.

A jelenlévők ezt követően dr. Pavlik Lívia kancellár kíséretében megismerkedtek a korszerűsítés részleteivel, majd megtekintették a felújított hallgatói teret, illetve dr. Szabó Arnold laboratóriumát.

Az Anatómiai Intézet tetemtárolója az ország legnagyobb ilyen funkciójú részlege. A nagyjából 300 négyzetméteres terület holttest előkészítő helyiségeinek egy része ugyanazt a funkciót látja el ma is, mint évtizedekkel ezelőtt – a 21. századi technika beköltözésével azonban komoly változások történtek. Számos terület biztosít új, regionálisan egyedülálló lehetőséget az anatómiai tetemkezeléshez, mint például az egész testek plasztinálására is alkalmas berendezés, a helyi szennyvízkezelő rendszert pedig korszerű környezetvédelmi szempontok alapján tervezték újra.

Az új interdiszciplináris műtő egy 70 négyzetméteres helyiség 10 munkaállomással, ahol központi sűrítettlevegő-hálózat, műtőlámpák és hatalmas kivetítőkkel ellátott demonstrációs asztal segíti a munkát, sőt a terület sugárvédelme is megoldott. A műtő akár 20 fős tanfolyamok tartására is alkalmas, melyek a graduális oktatást külön helyiség lévén hétköznap sem zavarják majd. A beruházásnak köszönhetően tehát az eddig magánintézményekben vagy közkórházakban zajlott kurzusoknak is az intézet adhat otthont a jövőben.

Kiss Viktória
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem