A Fogorvostudományi Kar (FOK) diplomaátadó rendezvényén 129 fogorvosdoktor vehette át oklevelét. A Madách Színházban megrendezett ünnepségen 35 summa cum laude, 93 cum laude és 1 rite diplomát adtak át, 31 hallgató az angol, 10 hallgató pedig a német nyelvű képzésen folytatta tanulmányait. A végzetteket dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor dékán kézfogással avatták doktorokká.

„Az ember életében vannak nevezetes napok, melyek fontosságuknál, ünnepélyességüknél fogva egy életre meghatározóak lesznek, olyan emlékké nemesülnek, amire évek, évtizedek után is szeretettel, könnyes szemmel emlékezünk. Az Önök számára ez a mai nap ilyen. Minden bizonnyal utoljára vannak így együtt évfolyamtársaikkal, ma minden Önökről szól” – fogalmazott ünnepi beszédének kezdetén dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes. Kiemelte: a jelenlévőknek már az egyetemre történő bejutással is bizonyítaniuk kellett, orvos- és egészségtudományi területen ugyanis jellemzően a Semmelweis Egyetemen kell a legmagasabb pontszám a felvételhez, a kiemelkedő színvonalú oktatás záloga, hogy csak a legkiválóbb diákok kerülhetnek be. Kitért az intézmény nemzetközi rangsorokon elért eredményeire is: többek között a Times Higher Education 2022-es összesített világrangsorára, amelyen a Semmelweis Egyetem a top 300-ban szerepel, valamint a ShanghaiRanking 2021-es szakterületi listájára, melyen a kar magyar egyetemek közül elsőként és egyedüliként bekerült a legjobb 200-ba.

„A COVID-pandémia mindannyiunk életére rányomta a bélyegét, markánsan befolyásolta életünket. Sajnos mi sem voltunk kivételek, de azt azért megállapíthatjuk, hogy a Semmelweis Egyetemen mindvégig igyekeztünk minimálisra csökkenteni azokat a negatív következményeket, amit a járvány az oktatás, valamint a betegellátás kapcsán jelentett” – emelte ki a rektorhelyettes, kitérve a hibrid módon folytatódó oktatásra, és a Semmelweis Polgárok, köztük a FOK hallgatóinak szerepvállalására a koronavírus elleni harcban. Dr. Hermann Péter külön szólt a nemzetközi hallgatókhoz is. „Önöknek nemcsak a tananyaggal kellett megküzdeniük, hanem hazájuktól, szeretteiktől, a biztos támasztól távol kellett helyt állniuk minden nap a különböző tantárgyak amúgy is embert próbáló ismeretanyagának befogadása során” – húzta alá. „Mi, fogorvosok mindig büszkék voltunk arra a családias közegre, ami jellemzi a fogorvostársadalmat. Most Önök ennek a családnak a tagjai lettek, legyenek Önök is büszkék, próbálják munkájukkal, viselkedésükkel gyarapítani a család presztízsét, az orvostársadalmon belül nem könnyen, évtizedek alatt kivívott elismertségét” – húzta alá. Hozzátette: annak önmagában értéke van, hogy fogorvossá váltak, az pedig, hogy mindezt a Semmelweis Egyetemen tették meg, csak tovább növeli oklevelük presztízsét. Dr. Hermann Péter kiemelte: bárhova sodorja az élet a most végzetteket, alma materuk mindig visszavárja őket.

Ezt követően Veress Adrián fogorvosjelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet. A végzett hallgatók három nyelven tették le esküjüket, majd dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes és dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja kézfogással fogadták fogorvosdoktorokká a jelölteket. A FOK 129 végzős hallgatója vehette át diplomáját, közülük 31-en az angol, 10-en pedig a német nyelvű képzések folytatták tanulmányaikat. 35-en summa cum laude, 93-an cum laude, 1 hallgató pedig rite minősítésű oklevelet kapott.

A magyar nyelvű évfolyamon végzett fogorvosok nevében dr. Veress Adrián mondott köszöntőt. „Beszélhetnék arról hogy mennyi fáradságos munka, izzadság és kitartás kellett ahhoz, hogy ma itt lehessünk, de ezt mi jól tudjuk, sőt jól tudják azok is, akik ma elkísértek minket. A sikerünk nem magától értetődő: hatalmas köszönettel tartozunk tanárainknak és gyakorlatvezetőinknek a kiemelkedő oktatásért, barátnőinknek, barátainknak és szüleinknek, akik vizsga után körmüket rágva várták a telefonhívást az eredménnyel” – fogalmazott, felidézve a hallgatói élet néhány ikonikus pillanatát és előre tekintve az előttük álló lehetőségekre.

Az angol nyelvű képzésen végzett hallgatók nevében dr. Salar Nabati mondott beszédet. Ebben köszönetet mondott a szülőknek, rokonoknak, barátoknak, oktatóknak, mentoroknak és betegeiknek. „Ahogy ma itt ültök, biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy megérte megélni az út során felbukkanó küzdelmeket és áldozatokat. Gratulálok azért, hogy nem adtuk fel! Ne feledkezzünk meg a könnyekről és a verejtékről, amit minden egyes páciensünkért hullattunk, megküzdve mindennel a legkisebb szuvasodástól a bonyolultabb gyökérkezelésig, az első lenyomatvételtől az FPD-k és RPD-k elkészítéséig, az első alkalommal beadott helyi érzéstelenítéstől, amikor úgy remegett a kezünk, mint még előtte soha, az egyszerűbb és a sebészi foghúzások elvégzéséig” – tette hozzá.

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett hallgatók nevében dr. Alexander Bordas Semmelweis mondott beszédet. Visszaemlékezett az elmúlt, tanulással teli évekre és arra, milyen élmény volt külföldi diákként egy magyar egyetem hallgatójává válni. „Szerencsére az itt töltött időt nem csak a feladatok és elvárások határozták meg, hanem rengeteg élmény is. Az ismeretlen város a második otthonunk lett. Az idegenek barátokká  váltak, akikkel sok közös és szép emléket szereztünk. Az egyetlen dolog, ami nem egészen sikerült, az a nyelv volt, így a „Nem beszélek magyarul” mondatra mindig is emlékezni fogunk” – fogalmazott.

Az ünnepélyes ceremónián több kitüntetést is átadtak. Kivaló tanulmányi eredményéért és kiemelkedő tudományos munkájáért Balogh Károly Emlékéremben és Jutalomdíjban részesült dr. Kammerhofer Gábor. Kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkájuk elismeréseként dr. Kammerhofer Gábor és dr. Nagy Tamás László a Máthé Gyula emlékére alapított alapítványi díjat vehették át.

A frissen felavatott fogorvosdoktorokat dr. Gerber Gábor dékán köszöntötte. „Családtagjaik és mi – eddigi oktatóik – is együtt ünneplünk Önökkel e mérföldkőnél, örömmel és büszkeséggel, hiszen mi segíthettük egyetemi tanulmányaikat, hogy ma fogorvos kollégáinkként köszönthessük Önöket” – gratulált az oklevelüket most átvevőknek. Felhívta a figyelmet: anatómus oktatóként és dékánként az első naptól végig követhette a hallgatók tanulmányait. „Az Önök képzését egy nem várt gyakorlati résszel egészítette ki a COVID-19 pandémia. Évfolyamuk önként vállalva, elismerésre méltó módon teljesítette ezt az összességében több ezer, a frontvonalban végzett munkaórát! Hivatástudatuk, áldozatkészségük méltán érdemel elismerést! Biztos vagyok benne, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak nemcsak a tesztek gyakorlati kivitelezésében, de az emberismeret és az önismeret terén is” – emelte ki. Dr. Gerber Gábor beszédében kitért a még gyakorlatorientáltabb oktatást lehetővé tevő kurrikulumreformra és a kar nemzetközi jellegére: a FOK-on tanuló 900 hallgató a világ 37 országából érkezett. Nem meglepő, hogy a Semmelweis-diploma, amit most kézhez kaptak, sok országban nagy elismerésnek örvend, mert azt tanúsítja, hogy tulajdonosa jól felkészült arra, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kezelje a pácienseket – jegyezte meg. Felidézte Semmelweis Ignác életét és annak tanulságait, valamint a kar kiemelkedő szereplését a nemzetközi rangsorokban. „A mai naptól – mint Semmelweis Egyetem alumnik – önök is egyetemünk nagykövetei lesznek szerte a világban. Ezért elvárjuk önöktől, hogy az orvostudomány és a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsék és megbecsülését előmozdítsák, ahogyan ezt esküjükben fogadták néhány perccel ezelőtt. Biztosítom önöket, hogy egyetemünk továbbra is nyitott lesz önök előtt és minden támogatást megad, hogy ebben is sikeresek legyenek” – húzta alá a dékán.

Szabó Ádám
Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.