Eskütételüket követően dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja és dr. Ács Nándor, az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese avatta fogorvosdoktorrá a kar végzett hallgatóit a Madách Színházban rendezett ünnepségen. A 140 végzős közül 19-en summa cum laude, 106-an cum laude, 15-en rite minősítéssel szerezték meg a fogorvosdoktori címet. A 91 magyar, 35 angol, 14 német nyelvű képzésben részt vett hallgató nevében dr. Fehér Dóra, dr. Emily Anne Bamford, dr. Ismael Khan és dr. Seidler Fabian mondott beszédet.

A Szenátus nyilvános ünnepi ülését dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg. Az avatás iránti kérelmet Fehér Dóra fogorvosjelölt terjesztette elő, majd a jelöltek három nyelven esküt tettek arra, hogy minden szempontból méltóan fogják betölteni hivatásukat. Ezután dr. Hermann Péter rektorhelyettes, dr. Gerber Gábor dékán és dr. Ács Nándor dékánhelyettes kézfogással avatta fogorvosdoktorrá a kar végzett hallgatóit. 19-en summa cum laude, 106-an cum laude és 15-en rite minősítésű fogorvosdoktori diplomát vehettek át.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes köszöntőjében arra kérte a frissen felavatott doktorokat, hogy esküjükhöz híven szolgálják embertársaik gyógyulását, járuljanak hozzá az egészségügyi ellátás célkitűzéseinek megvalósításához, továbbá törekedjenek hivatásuk folyamatos művelésére, ismereteik állandó gyarapítására, legyenek a magyar egészségügy lelkes munkatársai, szolgálják népüket, mint a haza hűséges polgárai.

„Sokunk gyermekkori álma valósult meg most” – szólt a frissen felavatott fogorvosdoktorok nevében dr. Fehér Dóra, aki beszédében köszönetet mondott az évek alatt megszerzett ismeretekért tanáraiknak, valamint családtagjaiknak, barátaiknak a támogatásért. „Olyan emlékekkel, tapasztalatokkal távozunk, amik meghatározóak lesznek a mindennapjainkban” – fogalmazott. Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi fogorvosok nevében dr. Emily Anne Bamford és dr. Ismael Khan, a német évfolyam nevében pedig dr. Seidler Fabian mondott beszédet.

Az avató ünnepségen ezután átadták a Balogh Károly Emlékérem és Jutalomdíjat, a Máthé Gyula-díjat, valamint a Bodák-Gyovai Levente és Catherine ösztöndíjat. A Balogh Károly Emlékéremet dr. Saláta József kapta, aki kiemelkedő tanulmányi, tudományos és közösségi munkája elismeréseként Máthé Gyula-díjban is részesült dr. Forgó Kristóf mellett. Az ösztöndíjat dr. Sklánitz Rékának ítélték oda.

„Minél keményebben küzdünk, annál boldogabbak leszünk a célba éréskor” – kezdte ünnepi beszédét dr. Gerber Gábor dékán. Mai fogorvosdoktorrá avatásuk felett érzett boldogságuk ennek a hosszú, kitartó, elszánt és kemény munkának, küzdelemnek a gyümölcse – szólt a végzettekhez. Felidézte, hogy tanulmányaik során tapasztalatot szereztek nemcsak az emberismeret és az önismeret terén, hanem a stresszhelyzetben való kommunikációban is, ami elkerülhetetlen az orvosi hivatásban.

Szólt arról is, hogy a 250. tanévét idén kezdő Semmelweis Egyetem a világ 500 legjobb egyeteme között van – a magyarországi egyetemek közül egyedüliként – a Times Higher Education rangsora szerint; a kar 900 hallgatója a világ 37 országából érkezett – emelte ki. Az itt szerzett diploma sok országban nagy elismertségnek örvend – tette hozzá.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet a rezidensképzés, a szakorvosi felügyelet melletti néhány éves munkavégzés szükségességére a biztos diagnosztika és az összetettebb kezelések elsajátításához. Ezt a modern kor elvárásainak megfelelő specialista képzést biztosítják – a meglévők mellett – a tavaly bevezetett új szakvizsgák: az endodontia, a fogpótlástan és az orális implantológia mint ráépített szakvizsga is – emelte ki.

Az egyetem egyik legnagyobb kihívásának nevezte, hogy felkészítse hallgatóit az élethosszig tartó tanulásra, amely elengedhetetlen a rohamosan megújuló, tudományos ismeretekben folyamatosan bővülő világunkban. Felhívta a figyelmet az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati tudás állandó fejlesztésének szükségességére, mert mint mondta: aki nem halad előre, az visszafelé halad.

Dr. Gerber Gábor hangsúlyozta, a Semmelweis-diploma kiváló útlevél Európában és világviszonylatban is, nemcsak a klinikai munkában, hanem a tudományos kutatások terén is. Emlékeztette a végzetteket arra, hogy ezzel az „útlevéllel” már Semmelweis Egyetem alumnivá váltak. „Elvárjuk önöktől, hogy az orvostudomány és a Semmelweis Egyetem jó hírnevét öregbítsék és megbecsülését előmozdítsák, ahogyan ezt esküjükben fogadták. Biztosítom önöket, hogy az egyetemünk továbbra is nyitott lesz önök előtt és minden támogatást megad, hogy ebben is sikeresek legyenek” – jelentette ki a dékán. Végezetül azt kívánta a frissen felavatott fogorvosdoktoroknak, hogy találják meg azt a célt, amely megadja az erőt és a megelégedettséget egy boldog élethez.

Az avató ünnepségen ezután dr. Gera István professzor köszöntötte az angol nyelvű képzésben részt vett frissen avatott fogorvosokat, majd dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes beszédével folytatódott a rendezvény, aki a német nyelvű hallgatókat köszöntötte. Dr. Hermann Péter zárszóként sok sikert kívánt az avatottaknak hivatásuk gyakorlásához.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.