A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) diplomaátadó ünnepségén 120 hallgató vehette át diplomáját, közülük 93-an magyar, 20-an angol, 7-en pedig a német nyelven folytatták tanulmányaikat. A Madách Színházban megrendezett ünnepségen dr. Merkely Béla rektor, dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Antal István dékán köszöntötte a végzett hallgatókat.

A Madách Színházban megrendezett ünnepi szenátusi ülés és diplomaátadó ünnepség dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár köszöntőjével indult, melyben kiemelte: a nemzetek versenyében a minőségi oktatás megmaradásunk egyik legfontosabb záloga, ezt szolgálja a magyar felsőoktatás klebelsbergi alapokon nyugvó megújítása is. „A kibővített intézményi autonómia, a versenyképesebb működés, a sarkalatos törvényben rögzített közfeladat-ellátást szabályozó modell mind ennek a kereteit teremtik meg. Mégpedig úgy, hogy mára büszkén elmondhatjuk: a magyar felsőoktatás finanszírozása idén elérte a GDP 2 százalékát, több mint 1 000 milliárd forintot, mellyel Európa élvonalába tartozik. A 2030-ra kitűzött egyetemi és ehhez kapcsolódó innovációs fejlesztéseink sem kevésbé ambiciózusok, több mint 2 700 milliárd forintot tesznek ki” – emelte ki, hozzátéve: a forrásbővülés mellett fontos az ehhez kapcsolódó új szemlélet is. Dr. Hankó Balázs felhívta a figyelmet: az első eredmények biztatóak, hiszen a Semmelweis Egyetem ismét előrelépett a nemzetközi rangsorokban, 2030-ra pedig az a cél, hogy legyen legalább egy magyar egyetem a világ top 100 és három magyar intézmény Európa 100 legjobb egyetem között; ismét legyen új magyar Nobel-díjasunk; a diplomások hazai aránya és bérelőnye pedig meghaladja a V4-ek átlagát.

Gyógyszerészként nekünk igazán tudnunk kell, mit jelent az, hogy a minőség igényével élni! Azzal, amely magában foglalja nemcsak a gyógyszer minőségét, melynek minden lépésében diplománk által őrei vagyunk, hanem azt a minőséget, mellyel az adott szer a ránk bízott betegnek elhozza a gyógyulást, fájdalmai enyhülését, mert a minőség itt és így válik teljessé

– húzta alá a helyettes államtitkár. Felhívta a figyelmet: a most diplomát kapó hallgatók szerepet vállaltak a pandémia idején, valamint segítettek és segítenek az orosz-ukrán háború bajbajutottjain is.

Ezt követően dr. Merkely Béla mondott ünnepi beszédet. „A pálya, amit választottak, nemcsak elismerést, sikert és társadalmi megbecsültséget ígér, de a lehetőségek tárházát is” – szólt a végzett gyógyszerészhallgatókhoz. „Önök, akik a gyógyszerészetben találták meg hivatásukat, jól tudják, hogy a legtöbb bajra a gyógyírt kétféleképpen találhatjuk meg. Egyrészt úgy, ha kellő odafigyeléssel felfedjük és felhasználjuk, amit a természet alkotott, és a gyógyítás szolgálatába állítjuk. Másrészt a modern kori tudomány és tudós eszközeivel: ha kellő tudással, találékonysággal, kitartással mi magunk alkotunk új vegyületeket, formulákat, új technológiákat” – emelte ki a rektor. Kitért arra, hogy a most diplomájukat átvevők közül lesznek, akik a háttérben dolgozva kutatnak, kísérleteznek és fejlesztenek, míg mások a patikában vagy a kórházi, klinikai ellátásban egy csapat tagjaként közvetlenül a betegeket szolgálják majd – az azonban mindannyiukban közös, hogy az emberi egészség védelme, a gyógyítás ügye vezeti majd őket munkájukban.

„Az emberiség történetében vissza-visszatérő alkalom, hogy egy baj, betegség először leküzdhetetlennek tűnik, de végül mindig jön valaki, aki megtalálja a gyógyírt, legyen az egy új gyógyszer, technológia vagy eljárásrend. És mindegy, hogy a természetben fedez fel valaki egy vegyületet, vagy egy korábban már ismert szert, technológiát alkalmaz új célra, esetleg maga alkot egy egészen új képletet, vezet be egy új eljárást” – húzta alá a rektor, példaként említve Semmelweis Ignácot, Szent-Györgyi Albertet és Karikó Katalint. „Ők mind-mind alkotók. Mindannyian azért dolgoztak, és mellettük megannyi kutató, biokémikus, vegyész és gyógyszerész nap mint nap a betegek érdekét szem előtt tartva azért dolgozik, hogy a bajokra ma és holnap gyógyír legyen. Ennek köszönhető, hogy ami tegnap még halálos kór volt, az ma már egyre inkább megelőzhető, leküzdhető, túlélhető, azaz gyógyítható betegséggé vált. Bízunk benne, hogy ilyenné válik a koronavírus is – az a kór, ami az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb és legpusztítóbb járványát idézte elő” – hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a végzős hallgatók személyesen is kivették a részüket a koronavírus elleni harcból, hiszen mintegy 10 ezer munkaórát áldoztak arra, hogy segítsék legyúrni a kórt és megvédeni az emberek egészségét.

A Semmelweis Egyetem küldetése, hogy világszínvonalú szakmai tudást adjon át, elsőrangú szakembereket biztosítva Magyarországnak, és nemzetközi hallgatóink révén a világnak. De ugyanilyen fontos, hogy olyan erkölcsi elveket és emberi értékeket is átadjunk hallgatóinknak, amelyekkel felvértezve nemcsak szakmájuk legjobbjaivá, de kiváló, áldozatkész emberekké is válnak az évek során

– fogalmazott dr. Merkely Béla, hozzátéve: a jelenlévők a világ egyik legszebb hivatásterületének, az orvos-egészségtudománynak a gyakorlóivá váltak, ráadásul a világ egyik legjobb egyetemén, egy világjárvány kellős közepén szereztek diplomát, tudást és életre szóló tapasztalatot.

Ezt követően Ágh Ferenc gyógyszerészjelölt terjesztette elő az avatás iránti kérelmet. A hallgatókat a háromnyelvű eskütétel után dr. Merkely Béla rektor és dr. Antal István, a GYTK dékánja köszöntötték kézfogással. Összesen 120 hallgató vehette át diplomáját az ünnepségen, köztük 20-an angol, 7-en pedig német nyelven végezték tanulmányaikat.

A frissen felavatott gyógyszerészeket dr. Lukács Cintia Kíra köszöntötte, majd a végzett évfolyam nevében dr. Nyariki Noel mondott beszédet. Ebben visszaemlékezett a diplomáig vezető útra és tanulmányokra is. „Az elmúlt 5 évet lezárva most komoly küzdelem előtt is állunk. Meg kell birkózni az élettel, a változással, sokaknak a családtól való elszakadástól és az önálló egzisztencia kiépítésével” – fogalmazott, köszönetet mondva az oktatóknak, az egyetem munkatársainak, a családtagoknak és barátoknak is.

A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Idelbi Fatmeh mondott beszédet. Visszaemlékezett az elmúlt öt év legkiemelkedőbb eseményeire, így arra is, amikor a koronavírus-járvány még egy ismeretlen szó volt. Budapestről szólva elmondta, hogy gyakran emlegették társaikkal, hogy ahol mások nyaralnak, ők ott tanulhatnak. A végzős hallgatóknak azt kívánta: legyenek nagy céljaik az életben. „A gyógyszerésztudományi tanulmány is lehetetlennek tűnt a legelején, mégis lépésről lépésre, hónapról hónapra, évről évre mindig egyre teljesíthetőbbnek tűntek, míg végül látótérbe került a célvonal” – tette hozzá.

Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi hallgatók nevében dr. Hajmali Dorsa és dr. Jalali Saba mondott köszöntőt. Ebben visszaemlékeztek az elmúlt évek legnehezebb és legörömtelibb pillanataira is. „Nemcsak tudást szereztünk, de legyőztük félelmeinket és kétségeinket is” – emelték ki, külön felhívva a figyelmet: a Semmelweis Egyetemen érdemelték ki a diplomát, ez után nincs olyan, amit ne tudnának elérni.

A frissen felavatott gyógyszerészdoktorokat dr. Antal István dékán köszöntötte, aki kiemelte: a most végzett hallgatók az intézmény 252. tanévében, az első hazai Gyógyszerésztudományi Kar önállóvá válásának 67. évében vehették át diplomájukat. „25 éves generációs idővel számolva Önök a 10. jubileumi generációként kerültek avatásra. Gondoljunk tisztelettel és hálával egyetemi elődjeinkre, minden kollégára, akik a Semmelweis Egyetem megbecsülését, jó hírnevét hagyták ránk örökül!” – emelte ki. „Gyógyszerésszé válni azonban azt is jelenti, hogy a tudás és készségek mellett megfelelő szakmai magatartást és hitvallást is elsajátítottak. Mindezeket útravalóként vigyék magukkal – integrált ismeretek, elemző gondolkodás, betegközpontúság és humanizmus, empátia, segítőkészség, megbízhatóság, pontosság, türelem, felelősségérzet – vagyis tevékenységüket a gyógyszerészi szemlélet és magatartás jellemezze” – fogalmazott a dékán.

Dr. Antal István felhívta a figyelmet: diplomájukat átvéve a gyógyszerészdoktorok egy olyan közösség tagjaivá váltak, melynek tagja többek között Hippokratész, Galénosz, Lavoisier, Watson-Crick, Karl Fischer és Zaffaroni is, emellett pedig az egyetem közössége is összeköti őket. Külön kitért a kurrikulumreformra, a koronavírus-járvány idején szerzett tapasztalatokra és a Hőgyes-Schöpf-Mérei kampusz jelenleg is zajló fejlesztésére, valamint az intézmény és a kar előkelő szereplésére a nemzetközi rangsorokban.

„A gyógyszerész diplomának presztízse van, gyorsan lehet állást is találni. Mivel Önök elsősorban hivatást és nem foglalkozást választottak, így engedjék meg, hogy még ez alkalommal felhívjam figyelmüket a sokszor elmondottakra: A gyógyszer, amit készítenek, semmiképpen se ártson! Készítsék az előírt összetétellel, pontos mennyiségben, megfelelő eljárással, minőségben, csomagolásban, felirattal, tárolással, és segítsék, hogy csak szakmai előírás szerint kerüljön alkalmazásra!” – húzta alá dr. Antal István.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.