A Semmelweis Egyetem öt rendezvénnyel emlékezett meg névadója, Semmelweis Ignác születésének 204. évfordulójáról, a magyar egészségügy napjáról június 30-án. A három helyszínen tartott koszorúzásokat követően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezett díszünnepségen mintegy 185 egyetemi polgár vehetett át elismeréseket és kinevezéseket. A Semmelweis-napi ünnepségsorozat záróakkordja a Frontvonalban című film egyetemi polgárok számára szervezett zártkörű bemutatója volt. A közel egy órás alkotás azt mutatja be, hogy az országos szinten is vezető szerepet vivő Semmelweis Egyetem miként állt helyt a koronavírus-járvány első három hulláma alatt.

Az egész napos programsorozat a hagyományoknak megfelelően idén is a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban kezdődött, ahol dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója tartott beszédet, majd a jelenlévők koszorút helyeztek el az egyetem névadójának tiszteletére. Az ünnepségsorozat a Belső Klinikai Tömb udvarán, Semmelweis Ignác szobránál folytatódott, ahol dr. Holló Péter, a Bőr-, Nemkórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója mondott köszöntőt a koszorúzás előtt. A délelőtti eseményekről részletes cikkünk ide kattintva olvasható.

A délutáni rendezvények első állomása a Szent Rókus Klinikai Tömbnél található Semmelweis-szobor volt. „Azért vagyunk ma itt, hogy ünnepeljünk és emlékezzünk – tiszteletünket kifejezve. Ünnepeljük az egészségügyben dolgozókat, és születésének évfordulója alkalmából emlékezzünk egyetemünk névadójára, Semmelweis Ignácra, aki a mai napig példaként áll előttünk minden cselekedetünkben” – fogalmazott dr. Merkely Béla rektor. Kiemelte, a koronavírus-járvány egyik legnagyobb tanulsága az összefogás ereje.

Az elmúlt időszakban is bebizonyosodott, hogy a Semmelweis Egyetem több, mint intézeteinek, klinikáinak, épületeinek összessége. Egy összetartó, felbonthatatlan közösség, mely minden körülmények között az emberek egészségét és jóllétét, a magyar egészségügyet szolgálja

– emelte ki. Dr. Merkely Béla rámutatott, a Szent Rókus Klinikai Tömb ennek az egységnek a része 2020. június 1-je óta. Mint fogalmazott, az integráció egy évszázada nem látott járványhelyzetben mérettetett meg, és a rendkívüli körülmények között is jól vizsgázott. A Szent Rókus Klinikai Tömb nemcsak COVID-ellátóként és PCR szűrőállomásként, de az egyetem egyik legnagyobb oltópontjaként is kiemelkedően helytállt.

A rektort követően az egyetem hallgatói és dolgozói nevében dr. Göböl Zsolt, a Semmelweis Egyetem Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika igazgatója helyezett el koszorút a szobornál, majd a Hallgatói Önkormányzat nevében Tripolszky Bálint elnök, az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület nevében pedig Kismarjai Kata. Az egyetem több dolgozója virággal tisztelgett Semmelweis Ignác előtt.

„Az elmúlt egy évre visszatekintve bátran kijelenthetjük, hogy elkezdtük a jövő egyetemét építeni. Együtt, közösen, mi Semmelweis Polgárok” – fogalmazott ezt követően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben tartott díszünnepségen dr. Merkely Béla, ahol szintén méltatta a pandémia alatti összefogást. „Büszke vagyok rá, hogy az egyetemi polgárok mindannyian példát mutattak hősiességből, felelősségvállalásból, áldozatkészségből, megfeszített munkából” – hangsúlyozta.

Kiemelte azt is, hogy a Semmelweis Egyetemen legnagyobb kincse és értéke az emberi erőforrása, éppen ezért tartja fontosnak a Családbarát Egyetem Program szolgáltatásait, valamint az elmúlt időszak kétszeri, teljesítmény elismerését szem előtt tartó béremelését.

Dr. Merkely Béla szólt a fejlesztésekről is, a közelmúlt beruházásai közül kiemelve az Egészségtudományi Kar új épületét, a Pető András Kar Kútvölgyi úti épületének energetikai korszerűsítését, a Da Vinci Xi robotsebészeti eszköz beszerzését, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika komplex fejlesztését, valamint az új hallgatóbarát terek átadását, és azt, hogy az egyetem 149 helyet lépett előre a nemzetközi rangsorban, bekerülve a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye közé.

Névadónk, a legismertebb magyar orvos, egyetemünk egykori tanszékvezetője, Semmelweis Ignác büszkeséggel tekintene ránk

– emelte ki.

A rektor kitért arra is, hogy az augusztus 1-jével megtörtént fenntartói modellváltással „hétmérföldes csizmát vettünk fel”, és még nagyobb lépésekkel haladunk afelé, hogy a világ legjobb száz egyeteme, Európa legjobb 5 gyógyító egyeteme közé kerüljön a Semmelweis.

Szólt arról is, hogy fenntartóján, a Nemzeti Orvosképzésért Alapítványon keresztül a Semmelweis Egyetem több mint 60 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült a 2022-2024 közötti évekre, amely lehetősége ad többek között az infrastrukturális helyzet javítására, az oktatási terek bővítésére, a gyakorlatorientált orvosképzés további fejlesztésére.

Előttünk áll egyebek mellett az Üllői úti patológiánk épületének átépítése, bővítése, a Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ kialakítása is – tette hozzá.

Kiemelte: a csak közösen beteljesíthető víziók követése mind azt a célt szolgálja, hogy világszínvonalú ellátást biztosítsunk azoknak, akik a kezünkbe helyezik egészségüket, és világszínvonalú oktatással a legjobb szakembereket képezzük hazánk számára.

A díszünnepségen az egyetem mintegy 185 munkatársa vett át kinevezést, illetve kitüntetést.

Pro Universitate Érdemrendben részesült dr. Papp Zsombor Mátyás (Nukleáris Medicina Tanszék), Takács Zoltán (Szolgáltatási Igazgatóság) és dr. Szombath Dezső (Szak-és Továbbképzési Központ). Az egyetem egyik legmagasabb elismerését olyan személyek kaphatják, akik munkásságuk során segítették az egyetem célkitűzéseinek megvalósulását, illetve hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez és gyarapodásához.

A Szenátus az egyetem 11 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a professor emerita, professor emeritus címeket: dr. Demeter Juditnak (Belgyógyászati és Onkológiai Klinika), dr. Marschalkó Mártának (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika), dr. Somogyi Anikónak (Belgyógyászati és Hematológiai Klinika), dr. Takácsné dr. Novák Krisztinának (Gyógyszerészi Kémiai Intézet), dr. Arató Andrásnak (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Enyedi Péternek (Élettani Intézet), dr. Horkay Ferencnek (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), dr. Németh Jánosnak (Szemészeti Klinika), dr. Poór Gyulának (Belgyógyászati és Hematológiai Klinika), dr. Szendrői Miklósnak (Ortopédiai Klinika) és dr. Zrínyi Miklósnak (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet). Az erről szóló okleveleket dr. Merkely Béla adta át. 

Tanszékvezetői kinevezésben részesült az ünnepségen:

  • Dr. Merkely Béla (Kardiológiai Tanszék)
  • Dr. Dobó Nagy Csaba (Orális Diagnosztikai Tanszék)
  • Dr. Márton Krisztina (Propedeutikai Tanszék)

Igazgatói kinevezésben részesült:

  • Dr. Bereczki Dániel (Neurológiai Klinika)
  • Dr. Buzás Edit (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)
  • Dr. Kiss András (Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet)
  • Dr. Matolcsy András (Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet)
  • Dr. Nyirády Péter (Urológiai Klinika)
  • Dr. Rózsa Noémi Katalin (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
  • Dr. Tamás László (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika)

Átadták az egyetemi docensi, kutatóprofesszori, intézményegység-vezetői, tudományos főmunkatársi kinevezéseket, a habilitációs képesítéseket, a rektori dicséreteket, a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, Kiváló Konduktora, Kiváló Szakdolgozója kitüntetéseket, majd a kancellári dicséreteket, a kancelláriához tartozó Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetéseket, és a dékáni dicséreteket. A díjazottak listája ide kattintva olvasható. 

Az idei Márer Vera díjat dr. Kovács Árpád Ferenc (II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) és dr. Szakmár Enikő (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) kapta. Erről szóló külön cikkünk ide kattintva olvasható.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium képviselője, Tóth István Konstantin igazgató az ünnepség keretében vehette át a partneriskolai együttműködés meghosszabbításáról szóló oklevelet. A Semmelweis Egyetem 2008-ban fogadta partneriskolájává az intézményt, és az elmúlt 14 év során számos innen érkező diák tanult és tanul jelenleg is az egyetemen.

Átadták a Forgács Iván-díjakat is – ez az elismerés azon oktató és oktatást támogató munkatársaknak adományozható, akik hozzájárultak az Egészségtudományi Kar hírnevének öregbítéséhez, tartósan eredményes munkásságukkal, szakmailag és emberileg is kiemelkedő példaértékű tevékenységükkel. Az elismerést dr. Domján Gyula és Keményné Fehér Izabella vehette át Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékántól.

A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány 40 éven aluliak kiemelkedő tudományos tevékenységét elismerő díjában hatan részesültek: dr. Berczeli Márton Tibor, dr. Boussoussou Melinda, dr. Herold Zoltán, dr. Illés Dóra, dr. Nagy Zsófia. Bővebb információ erről ide kattintva olvasható.

Az esemény zárásaként, a Medikus Zenekar képviselőjének produkciója előtt, dr. Karlócai Kristóf, a Pulmonológia Klinika főorvosa tartott beszédet. Ebben felidézte, hogy a fiatal Semmelweis kiegyensúlyozott, fizikailag erős, bohém fiatalember volt. Tudjuk, hogy jól lovagolt, jól táncolt, jó ritmusérzéke volt, szerette a társaságot. A bécsi Strauss-okkal közeli kapcsolatban állt, részt vett zenekari estélyeiken. Egy feljegyzés szerint egyszer végigtáncolta az éjszakát, majd fogadásból átúszta a hideg Dunát. Nagy és stabil baráti társasága volt, élte a fiatal medikusok vidám életét. Ez nem az a meghasonlott, lelki problémákkal küzdő Semmelweis-kép, amit sokan ismernek. Két szám ugyanakkor megváltoztatta az életét: 8 hónap alatt 313 nőt látott a boncteremben feküdni, akiknek a szülésénél pár nappal korábban segédkezett. Le is írta, hogy ebben a hangulatban már élni sem kíván – érzékeltette dr. Karlócai Kristóf, hozzátéve ugyanakkor, hogy Semmelweis állva maradt, és ettől fogva élethivatásának tekintette, hogy terjessze a módszerét, hogy lehetőleg minden gyermekágyi halálozást megakadályozzon az egész kontinensen. Semmelweis megmutatta, hogy miként lehet nehézségek között kitartani, életben maradni és világítani nemzedékeken át – fogalmazott.

A Semmelweis Egyetem ünnepségsorozatának záróakkordja a Frontvonalban című film zártkörű, egyetemi polgárok számára szervezett díszbemutatója volt. A közel egy órás alkotás azt dolgozza fel, hogy a Semmelweis Egyetem miként állt helyt a koronavírus-járvány első három hulláma alatt.

„A film pontosan tükrözi, hogy a Semmelweis Egyetem polgárai – orvosok, szakdolgozók, háttértámogató szakemberek, hallgatók – miként fogtak össze közösen ebben a rendkívüli helyzetben, úgy hogy mindenki áldozatkészen, maximálisan elkötelezetten tette a dolgát. Egyetemünk erejét is mutatja ez az alkotás” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla a bemutatón. A film feleleveníti és az utókor számára megörökíti, hogyan vette fel a küzdelmet a koronavírus-járvánnyal az egyetem, amely országos szinten vezető szerepet vállalt a pandémia elleni harcban. Felidézi azt az időszakot is, amikor a járványhullám csúcsán egyszerre 700 COVID-beteget ápolt az egyetem, köztük 120 intenzív ellátásra szoruló fertőzöttet – mondta a rektor.

A filmet a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága készítette. Az elmúlt két évben a stáb 32 interjúalanyt szólaltatott meg, és – a járványügyi előírások betartása mellett – a vörös zónákban is forgatott. A képek a legsúlyosabb eseteket ellátó helyszíneken, többek között az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás-, a Pulmonológiai-, illetve a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán készültek.

Dr. Merkely Béla hangsúlyozta: a filmmel köszönetet mond az egyetem azoknak, akik a frontvonalban állva folyamatosan a betegellátás érdekében dolgoztak, és emléket állít az egyetem öt munkatársának, akik életüket vesztették a pandémia következtében.

Dobozi Pálma, Bódi Bernadett

Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.