A Semmelweis Egyetem Pető András Kar (PAK) tanévzáróján ünnepélyesen felavatták a kar névadójának, a konduktív pedagógia alapítójának domborművét a PAK Villányi úti épületében. Az eseményen jubileumi díjakat, kitüntetéseket adtak át és köszöntötték a nyugdíjba vonulókat.

„Régóta és sokakban formálódó gondolat, elképzelés öltött testet a közelmúltban az iskolai alapítvány, a Konduktív Pedagógiai Intézet munkatársai és az alkotó, Bánkúti István jóvoltából” – kezdte ünnepi köszöntőjét dr. Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógiai Intézet igazgatója a Konduktív Gyakorló Általános Iskola tanulójának nyitó dalát és az iskola kórusának előadását követően. Az igazgató beszédében kiemelte: azon a helyen avathatnak emléktáblát az alapító Pető András tiszteletére, ahol a konduktív pedagógia alapjait lefektette, munkatársaival kipróbálta, s haláláig folyamatosan fejlesztette. Pető András 1950-ben az Alkotás útról költöztette új, méltóbb környezetbe addigra már híressé vált csoportját és magát a konduktív nevelési koncepciót, s az akkori Szent Imre herceg útján nyitotta meg kapuit az Országos Mozgásterápiás Intézet – emlékeztetett dr. Földesi Renáta.

Az igazgató felidézte: a mozgásterápia, ahogy akkoriban a konduktív pedagógiát hívták, Pető András irányítása mellett csecsemőkortól felnőtt korig fogadott sérülteket, bejáró és bentlakásos formában is segítséget nyújtott a hozzá fordulóknak. A főorvos Pető András határozott, kompromisszumokat nemigen tűrő vezetőként a legmagasabb elvárások mentén vezette különleges, szinte szigetként létező intézményét. Munkája iránti végtelen elköteleződését, vasakaratát eltűrték, sokan el is fogadták, de csak kevesen értették – hangsúlyozta az alapítót méltatva dr. Földesi Renáta.

Az igazgató köszöntőjében kitért Pető András utódlásának nehézségeire is. Elmondása szerint azok, akiket a konduktív pedagógia atyja képesnek tartott arra, hogy átvegyék tőle az irányítást, nem szánták rá magukat a feladatra. Jó tanárként és mesterként végül évek alatt nevelte vezetővé Hári Máriát, akinek tanulóéveket biztosított és szemléletet közvetített, és akitől olyan munkamorált, munkastílust követelt meg, ami kettőjük évtizedes munkájának gyümölcseként életben tartotta és tovább vihetővé tette a konduktív pedagógiát – fogalmazott dr. Földesi Renáta.

Pető András most avatott domborműve Hári Mária emléktáblája mellé került.  E két tábla egy egymás mellett szimbolizálja mester és tanítvány különleges, sokszor terhekkel teli kapcsolatát, egyben a konduktív nevelés múltját – mondta végül az igazgató.

Pető András domborművét Feketéné dr. Szabó Éva, a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Konduktív Pedagógiai Központ (KPK) igazgatója és dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a PAK dékánja leplezték le. Ezt követően koszorút helyeztek el az emléktábla alatt, továbbá köszöntötték az alkotás elkészítését támogató két alapítvány, a Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány és a Pető Intézet Konduktív Iskolája Közhasznú Alapítvány munkatársait, valamint az emléktábla alkotóját, Bánkúti Istvánt.

A dombormű avatását követő tanévzárón Feketéné dr. Szabó Éva köszönetet mondott a PAK munkatársainak az éves helytállásukért, majd visszatekintve az elmúlt időszak eseményeire rámutatott, ebben az évben olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyeket 20 éve nem sikerült. Elsőként a Kútvölgyi úti infrastruktúrafejlesztést említette, hozzátéve, hogy szeptemberben mindenképpen visszaköltöznek az épületbe. Büszkeségre okot adónak nevezte a három éve töretlen humán erőforrás fejlesztést, amelynek eredményeként közel 40 új konduktort vettek fel.

„Ebben az évben is 11 fővel bővülhetünk, és a bérfejlesztés minden lehetőségét kihasználtuk” – fogalmazott a KPK igazgatója. Kiemelte még, hogy 20 éve nem volt ilyen hatalmas mennyiségű eszközbeszerzés, mint ebben a nehéz időszakban. Köszönetet mondott a képzés zavartalanságának fenntartásáért, a nyugdíjba vonulóktól pedig azzal búcsúzott, hogy visszavárják őket.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán tanévzáró beszédében felsorolta az öt stratégiai csomópont – szervezetfejlesztés, oktatás és képzésfejlesztés, tudományos tevékenységek, nemzetköziesedés, infrastruktúra fejlesztések – mentén elvégzett feladatokat, és a megoldott problémákat. A következő tanév fő feladatai között említette egyebek mellett az új gyakorlóterület kialakítását, új szaknyelvek és képzés indítását valamint az MA és MSc képzés akkreditálását és meghirdetését.

A dékán megköszönte a munkatársaknak, hogy a felsoroltakon túl sok-sok egyéb feladattal és kihívással megküzdöttek az egyes egységekben. Mint fogalmazott, az infrastrukturális, humán és tárgyi nehézségek ledolgozásához a forrás és a kivitelező megtalálása folyamatos vezetői feladat.

Egy azonban mindannyiunknak stabilitást ad: biztos pénzügyi alapokon álló, minket támogató fenntartói háttérrel rendelkezünk, a kar hármas egysége között – akadémia, gyakorlóterület és gazdasági/támogató terület – kiváló az együttműködés, megvannak azok a szálak, amelyeken egy-egy ügy végig haladva célba ér. A három fő egységet vezető felsővezető együttműködése stabil, konstruktív, megoldáscentrikus, nagyvonalú és kompromisszumkész

– jelentette ki dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea.

A szoros együttműködés a biztosítéka annak, hogy a következő tanévre is lehetnek céljaink, elvárásaink és jó kilátásaink az eredményekre

– hangsúlyozta.

A dékán beszéde és a konduktor zenekar előadása után kitüntetéseket és díjakat osztottak ki a PAK munkatársainak, köszöntötték a jubileumi évfordulót ünneplőket és a nyugdíjba vonulókat. Az esemény a hagyományos gulyáspartival zárult.

Szepesi Anita
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

 

 

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.