Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár

125 évvel ezelőtt született dr. Pető András, a róla elnevezett Pető András Kar (PAK) a hagyományoknak megfelelően négy helyszínen tartott megemlékezést a konduktív pedagógia megalkotója előtt tisztelegve.

A megemlékezés Szombathelyen, Pető András szülőházánál tartott koszorúzással kezdődött, majd Budapesten, a PAK Kútvölgyi úti aulájában folytatódott, ahol a kar óvodásai versekkel és énekekkel emlékeztek meg az alapítóról.

„Soha, de soha ne add fel, ne ismerj lehetetlent” – kezdte beszédét Pető András szavaival a kar mb. dékánja, dr. Zsebe Andrea. Pető nagysága abban rejlik, hogy megteremtette egy olyan módszer lényegét, amely nemcsak megállja a helyét a magyar és a nemzetközi rehabilitációban és gyógypedagógiában, hanem módszertani és tartalmi megújulást is képes volt hozni, országhatárokat átlépve – tette hozzá. Hagyatéka komoly kötelezettségeket ró mindazokra, akik részt vállalnak az intézmény módszertani központként szervezett feladataiban, melyek a Pető-módszer alapelveinek megőrzése, a jelenlegi orvos- és pedagógiatudományi, kutatási eredmények beleszövése a mindennapi gyakorlatba, a szakemberképzés legújabb kihívásainak való megfelelés, a mai társadalmi elvárások és igények szerinti programtervezés, csoportszervezés. Pető az innovációban úttörő szerepet vállalt, így nekünk is követnünk kell őt ezen az úton – fejezte be gondolatait dr. Zsebe Andrea.

A megemlékezés zárásaként dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, valamint dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes helyezte el a megemlékezés virágait Pető András mellszobránál.

A kar hagyományaihoz híven, az intézmény névadójának egykori lakhelyénél található emléktáblánál a Stollár utcában senior konduktor munkatársak helyeztek el koszorút tiszteletük jeléül.

A megemlékezés a Farkasréti temetőben, dr. Pető András sírhelyénél zárult, ahol Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója Pető András szellemi örökségéről szólt. A konduktív pedagógia megalkotója életművének egyik legfontosabb üzenete, hogy nem csak észrevenni kell a problémákat és beszélni róluk, hanem cselekedni a megoldás érdekében, és nem a részproblémákra kell koncentrálni, hanem az egész embert figyelni a segítségnyújtás során. Pető András reményt adott mindannyiunknak ahhoz, hogy egy élhetőbb, egymás iránt elfogadóbb, egyenlő esélyeket teremtő társadalomban élhessünk – zárta gondolatait a főigazgató.

2018-ban két jeles évfordulót is ünnepelünk: 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignác, 125 évvel ezelőtt pedig Pető András – szólt Feketéné dr. Szabó Éva mb. dékánhelyettes. Névadóink életében sok hasonló sorsesemény és -körülmény fedezhető fel: a kortársak elfogadását mindketten hiába várták, sikeres publikációk helyett mindketten a praxisukra koncentráltak, ott kamatoztatták innovatív gondolataikat, mindkettőjüket a humánum vezette: egyikük milliók életét mentette meg, másikuk emberek millióinak volt képes értelmes életet adni – sorolta. Pető munkája eredményeképpen ma a konduktív pedagógiai világot 2108 fő irányítja, akik úgy tudják tovább vinni a rájuk bízott örökséget, ha tudásra való nyitottságban és humánumban követik őt – vélte a dékánhelyettes.

Ezt követően Madaras Dorottya 7. osztályos tanuló Nemes-Nagy Ágnes Fényt énekelek című versét adta elő, majd dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) közigazgatási államtitkára szólt a megemlékezőkhöz. Az orvosi hivatás alapja a tehetség és tudás, valamint a betegség szolgálata, ami közös tulajdonsága volt a legnagyobb magyar orvosoknak, köztük például Semmelweis Ignácnak, Pető Andrásnak, Batthyány-Strattmann Lászlónak vagy Szent-Györgyi Albertnek. A Pető által kidolgozott módszer, ami 2006 óta a szellemi hungarikumok közé tartozik, hatással volt az egész magyarországi gyógypedagógiai szemléletre és az egész világon jelentős változást hozott ezen a területen – mondta az államtitkár. A konduktív pedagógia egyik legfontosabb célkitűzése, hogy függetlenül az életkortól a tanulási képességeket fejlessze – foglalta össze. Hozzátette: Pető a világot mély lelkiséggel szemlélte, ez határozta meg pályaválasztását és gyógyító tevékenységét is. Kitért rá, hogy a magyar kormány támogatja a PAK konduktív képzésének határon túli kiterjesztését.

Az ünnepség végén a jelen lévők koszorúval tisztelegtek dr. Pető András emléke előtt. Az EMMI nevében dr. Latorcai Csaba, a Nemzeti Örökség Intézetét képviselve Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Semmelweis Egyetem nevében dr. Hankó Balázs, dr. Zsebe Andrea és Feketéné dr. Szabó Éva, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja képviseletében Fóris Johanna igazgató, az Eszterházy Károly Egyetem részéről dr. Dávid Mária tanszékvezető és Fürné Mosoni Anita mesteroktató, továbbá a Magyar Politikai Fogolyok Szövetségének nevében Lengyel János elnök, az 56-os Szövetség részéről pedig Égi Pál elnök helyezett el koszorút.

Keresztes Eszter, Vona Zsófia
Fotó: Kovács Attila, Tatai Balázs – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.