A koronavírus-járvány után a háború áldozatain kell segítenünk, amely legalább olyan komoly feladat, mint a pandémia elleni küzdelem – fogalmazott dr. Merkely Béla rektor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján rendezett megemlékezést megnyitó köszöntőjében. Az eseményen beszédet mondott dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és dr. Torzsa Péter a Családorvosi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, majd az egyetem csaknem 200 munkatársa, hallgatója vehetett át elismerést.

„Azért gyűltünk most össze, hogy az 1848-as forradalom hőseire emlékezzünk. És azért is, hogy kifejezzük elismerésünket azok felé, akik teljesítményükkel sokat tettek egyetemünkért, közösségünkért” – fogalmazott beszédében dr. Merkely Béla, a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben megrendezett esemény kezdetén. A rektor rámutatott: a március 15-i forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepség régi hagyomány a Semmelweis Egyetemen, 2020-ban és 2021-ben azonban a koronavírus járvány miatt nem tudtak közös rendezvénnyel tisztelegni ’48 hősei előtt – az idei esemény pedig szintén más, mint amilyen lenni szokott. „Ma, amikor a közvetlen közelünkben, a szomszéd országban háború dúl, amikor milliók vannak közvetlen életveszélyben, és amikor csak hazánkba több mint kétszázezer ember menekült, egész más megvilágításba helyeződik a 174 évvel ezelőtti eseményekre való emlékezés is. Ilyenkor át- vagy sokkal inkább felértékelődik hivatásunk, a gyógyítás szerepe. Az életek mentésének fontossága békeidőben is egyértelmű, de az ilyen vészterhes időkben minden mást felülíró felelősség” – emelte ki, külön kitérve az 1848/49-es események során helytálló orvosok és orvostanhallgatók hősiességére, valamint az egyetem koronavírus-járvány idején betöltött szerepére.

Most, a COVID-19 elvonultával a háború áldozatain kell segítenünk, és ez is legalább olyan komoly feladat, mint a járvány elleni küzdelem. Egyetemünk az első pillanattól több területen is segíti az Ukrajnából menekülőket. Az oktatás és kutatás mellett alapvető feladatunk a betegellátás. Így számunkra természetes volt, hogy az Ukrajnából menekült betegeket azonnali egészségügyi ellátásban részesítjük. Fontosnak érezzük azt is, hogy a korábban ott tanuló orvos- és egészségtudományi hallgatók átmenetileg folytatni tudják nálunk a tanulmányaikat

– hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla, kifejezve elismerését azoknak a munkatársaknak, akik nap mint nap segítenek a humanitárius kihívás enyhítésén. Hozzátette: éppen ezekben a bizonytalan és nehéz időkben van a legnagyobb szükség a múltban gyökerező hagyományokra, emlékekre és értékekre. A rektor ezt követően külön kiemelte az esemény során kitüntetett munkatársak áldozatvállalását és helytállását is.


„Ahhoz, hogy ma itt állhatunk és magyarul beszélhetünk, 1848 hőseinek áldozatvállalására volt szükség. A szabadságot és a nemzeti függetlenséget nem ajándékba kaptuk, hanem kivívták elődeink, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt megóvjuk, és kötelességünk, hogy rájuk emlékezzünk” – mutatott rá köszöntőjében dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Felidézte a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint az áprilisi törvények jelentőségét. „Azok a keretek, amelyekben ma élünk és oly természetesnek vélünk, a jogegyenlőség, a népképviselet, a sajtószabadság mind ekkor született meg. Ez emeli az 1848-as forradalmat történelmünk legsikeresebb átalakulásai közé” – fogalmazott, külön kiemelve az egyetem emblematikus alakjai közül Korányi Frigyes, Markusovszky Lajos és Than Károly szerepét a történelmi eseményekben. Dr. Hankó Balázs rámutatott: a tudatos építkezés vezethet kiemelkedő eredményekhez – emellett az áldozatos munka és a szolgálat tette az egyetemet Közép-Európa, a tervek szerint az elkövetkező években pedig egész Európa vezető orvos-egészségtudományi felsőoktatási intézményévé.

Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben tovább segítsük, támogassuk az intézményt a megújult felsőoktatással, a versenyképesebb struktúrával, a finanszírozás két és félszeresének bővülésével, soha nem látott fejlesztési források biztosításával

– húzta alá, külön kitérve a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztésére, és ezen belül a Városmajor 70. projektre, az Egészségtudományi Kar új épületegyüttesére, a Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központra. Mint elmondta, startra kész a Hőgyes-Schöpf Merei kampusz kivitelezése és az új anyasági centrum kivitelezésének elindítása is. Ezt követően beszélt a segítségnyújtásról, melyet az egyetem biztosít az orosz-ukrán háború által sújtottaknak: az intézmény elsők között segítette a kárpátaljai magyar oktatókat, hallgatókat, fogadta a menekült hallgatókat, indított adománygyűjtést, nyújt azonnali egészségügyi ellátást, nyitotta meg kollégiumait a menekültek részére, biztosított vendéghallgatói, oktatói helyeket és vesz részt a Híd Kárpátaljáért segélyprogramban, mely az ország valaha volt legnagyobb humanitárius programja.

Ünnepi beszédében dr. Torzsa Péter, a Családorvosi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a sorsfordító pillanatok, a hazaszeretet és hűség jelentőségét emelte ki: „A korszak, amelyben mi élünk, talán nem követel tőlünk olyan végletes önfeláldozást, mint a szabadságharc hőseitől. A teremtő munkálkodás idejét éljük. De korántsem mindegy, hogy a hétköznapi munkánk során milyen szót, milyen mondatot hordunk a szívünkben!” – fogalmazott. A tanszékvezető kiemelte: az elmúlt két évben kiemelkedett a hangzavarból a segítés, a gyógyítás és a szenvedők felemelésének parancsa, amelyet minden jelenlévő meghallott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy legyen szó a szűrésekről, az ellátásról vagy az oltások beadásáról,  a Semmelweis Egyetem a pandémia elleni harc élére állt.

A COVID-19 világjárvány csak emberi önfeláldozással, szakmai készenléttel volt féken tartható. Ma pedig, a szomszédunkban kitört, és sajnos humanitárius katasztrófa felé tartó háború követel összefogást és áldozatot – az orvosi kartól, és a társadalom egészétől

– húzta alá. Hozzátette: a jelen feladatokhoz is mindenki erőt meríthet 1848/49 példájából. Külön kiemelte az eseményben szerepet vállaló orvosok közül Balassa János, Markusovszky Lajos és Lumniczer Sándor alakját és felhívta a figyelmet arra a páratlan egységre, amely a Kárpát-medence szabadságra vágyó nemzetiségét összekötötte. „Ma is felül kell kerekednünk, felül fogunk kerekedni a társadalmat, az országokat átszelő nézetkülönbségeken. És munkálkodunk együtt egy közös jó érdekében” – összegezte.

Az ünnepség során dr. Merkely Béla rektor és dr. Hankó Balázs helyettes államtitkár átadták a Miniszterelnökség, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium felterjesztésére korábban odaítélt kitüntetéseket is. Főiskolai tanár kinevezésben részesült dr. Földvári-Nagy László, a Morfológiai és Fiziológiai Tanszék munkatársa. Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült dr. Sághy Éva, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi adjunktusa.

Dr. Merkely Béla rektor Pro Universitate Érdemrendet nyújtott át dr. Répássy Gábornak, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika professor emeritusának; a Laboratóriumi Medicina Intézet laborszolgáltatások területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársi közösség nevében dr. Vásárhelyi Barna intézetigazgatónak; valamint a COVID-19 járvány elleni küzdelemben nyújtott kiemelkedő tevékenységéért dr. Tamás Lászlónak, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatójának. Ezt követően a rektor átadta a kiváló dolgozói és kiváló konduktori elismeréseket és a rektori dicséreteket, majd Baumgartnerné Holló Irén kancellárhelyettes átnyújtotta a kancellári dicséreteket és a kancellári kiváló dolgozói elismeréseket.

A dékáni dicséreteket dr. Kellermayer Miklóstól, az Általános Orvostudományi Kar dékánjától, Bednárikné dr. Dörnyei Gabriellától, az Egészségtudományi Kar dékánjától, dr. Pethesné Dávid Beátától, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettesétől, dr. Gerber Gábortól, a Fogorvostudományi Kar dékánjától, dr. Antal Istvántól, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjától, valamint dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andreától, a Pető András Kar dékánjától vehették át a díjazottak.

Az egészségügyi szakdolgozói munkát elismerő, 2020-ban alapított Kossuth Zsuzsanna emlékdíjat vehetett át dr. Merkely Béla rektortól és dr. Szabó Attila klinika rektorhelyettestől Haas-Schnabel Györgyné, a Fogpótlástani Klinika intézetvezető főnővére, valamint Nagy Edit, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika oktatásért felelős intézetvezető főnővér-helyettese, diplomás ápolója. Ezt követően a vendégprofesszori, egyetemi és főiskolai docensi, tudományos tanácsadói kinevezések átadása következett.

Az ünnepség során vezetői megbízásban részesült dr. Holló Péter, a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója, dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet igazgatója és dr. Vásárhelyi Barna, a Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója. A rendezvényen kiosztották a Jó tanuló – jó sportoló elismerő díjakat, a Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány elismeréseit. A megemlékezés végén a Medikus Zenekar Doppler: Andante és Rondó című darabját adta elő.

Szabó Ádám
Fotó: Barta Bálint, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.