132 PhD-fokozatú doktort avatott fel dr. Merkely Béla rektor és dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke a Dies Academicus ünnepségen. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében megtartott ünnepi szenátusi ülésen Kiváló PhD-oktató elismeréseket, leköszönő doktori programvezetőknek járó emeritus okleveleket, alapítványi díjakat, címzetes egyetemi tanári, magántanári és mesteroktatói címeket, valamint Pro universitate elismeréseket is adományoztak.

Egyetemünk ereje polgárai elhivatottságában rejlik, a ma minket érő kihívásokat pedig csak éppen ezzel a példamutató elhivatottsággal, helytállással, hittel és akarattal tudjuk leküzdeni – hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla rektor a Dies Academicus ünnepségen, a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében. A rektor köszönetet mondott az egyetem valamennyi polgárának, hogy az életünket az elmúlt időszakban meghatározó járványhelyzetben mindvégig kitartottak és máig példamutató helytállást tanúsítanak. „Munkájukkal nemcsak a magyar embereket segítették, de egyetemünk megbecsülését is növelték” – jelentette ki.

Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány jelentette, régóta nem látott kihívás mellett egy történelmi jelentőségű változás is történt a közelmúltban. Mint fogalmazott, az augusztus 1-jével bekövetkezett fenntartói modellváltás új szintre emeli és megsokszorozza az anyagi, működési és fejlődési lehetőségeket.

Fontos, hogy nemcsak a működési modellben, hanem a finanszírozási háttérben is történt előremutató változás – emelte ki. Szólt róla, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött szerződés számos teljesítmény- és minőségorientált paramétert tartalmaz, amelyek közé tartozik egyebek mellett a felvett és végzős PhD-sok száma is. „Ők jelentik a jövőt a Semmelweis Egyetem számára, PhD-saink körének bővítése kulcskérdés a kutatói utánpótlásunk, a tudományos teljesítményünk, kiválóságunk és a rangsorokban elfoglalt pozíciónk szempontjából is” – fogalmazott.

Mint rámutatott: a doktori képzés, a Doktori Iskola az egyetem egyik legfontosabb tudományos szervezete. Örömteli az a tény, hogy az elmúlt években folyamatosan nő a PhD hallgatóink száma. Az állami ösztöndíjas keretszámunk másfélszerese a többi orvos- és egészségtudományi területen doktori képzést folytató társegyetem keretszámának. A fejlődést mutatja az is, hogy a PhD- és rezidensképzést egyszerre végzők száma növekszik és elindult a transzlációs medicina képzési program is – sorolta dr. Merkely Béla. A modellváltás lehetővé teszi, hogy 2022-ben emelkedjenek az egyetemen azok a források, amelyeket a PhD-hallgatók után a kutatói műhelyek kapnak, nőnek emellett a mentorokat motiváló témavezetői díjak, a legjobbak pedig PhD kiválósági ösztöndíjra számíthatnak. Nemcsak megbecsüljük tehát a PhD hallgatóinkat és oktatóinkat, de az elismertség az egész életpálya során érvényesülni fog – mondta. Aki kiválóságra törekszik, kiemelkedően teljesít, azt kiemelkedően kell támogatni is – hangsúlyozta.

A nyitóbeszédet követően a frissen végzett PhD-hallgatók esküt tettek arra, hogy hivatásukat minden szempontból méltó módon fogják gyakorolni, majd dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, a Doktori Tanács elnöke PhD-fokozatú doktorrá avatta őket, dr. Merkely Béla rektorral együtt pedig kézfogásukkal doktortársaikká fogadták az új doktorokat. 2021-ben összesen 132 jelölt fejezte be doktori munkáját, 122 fő summa cum laude, 10 fő cum laude minősítéssel.

Dr. Benyó Zoltán elnök köszöntő beszédében az egyetem egyik legszebb ünnepének nevezte a Dies Academicust. Mint rámutatott, napjaink járványhelyzetében újabb tanúbizonyságot nyertünk a tudomány erejéről. Miközben a kórházakban a gyakorló orvosok a betegek életéért küzdöttek, a kutatólaboratóriumokban lázas munka folyt a vakcina kifejlesztése érdekében – emlékeztetett. A vírus elleni küzdelem során lebomlottak a határok a felfedező kutatások és alkalmazott fejlesztések között, a kutatói közösség együttesen szolgálta az emberiség jólétét. „Doktori képzésük során Önök is ennek a közösségnek a tagjaivá váltak” – emelte ki. Emlékeztetett, hogy a PhD-képzés az oktatás legfelsőbb szintje, a graduális hallgatók legjobbjai közül kerülnek ki a doktoranduszok. „A PhD-fokozat odaítélésével az egyetemi Doktori Tanács azt tanúsítja, hogy birtokába kerültek minden olyan készségnek, ami alkalmassá teszi Önöket önálló tudományos kutatások végzésére, tekintsék tehát a mai napot kezdetnek” – mondta az elnök, hangsúlyozva: bízik abban, hogy sokan az egyetemen folytatják pályafutásukat gyógyító munkával, oktatóként, kutatóként.

Kiváló PhD-oktató elismerések és törzstag díszoklevelek

Az ünnepség további elismerések átadásával folytatódott. A Doktori Tanács 2003 júliusában határozott arról, hogy minden évben megjutalmazza azokat az oktatókat, akik a doktori képzés területén kiemelkedő munkát végeztek. 2021-ben így már tizenkilencedik alkalommal adták át a „Kiváló PhD-oktató” kitüntetéseket, amelyeket dr. Somogyi Anikó, dr. Szabó Dóra, dr. Wikonkál Norbert és dr. Zrínyi Miklós vehetett át. A díjazottak dr. Benyó Zoltán által ismertetett méltatása ide kattintva olvasható.

Átadták a törzstag emeritus díszokleveleket is; az Egyetemi Doktori Tanács 2021. október 25-i ülésén döntött arról, hogy a 70. életévüket betöltött leköszönő programvezetők számára törzstag emeritus/emerita díszoklevelet adományoz. A most leköszönő programvezetők mindegyike a kezdetektől részt vett a doktori képzés megszervezésében, többségük alapítója volt az általa vezetett programnak, több évtizedes áldozatos munkájuk jelentős mértékben járult hozzá a Semmelweis Egyetem doktori iskoláiban folyó eredményes oktató és kutató tevékenységhez. Az elismerést a következő professzoroknak ítélték oda: dr. Acsády György, dr. Domján Gyula, dr. Faludi Gábor, dr. Nagy Károly, dr. Nagy Zoltán, dr. Nyakas Csaba, dr. Somogyi Anikó, dr. Tulassay Zsolt, dr. Vizi E. Szilveszter.

A Baráti Kör és a Genersich Alapítvány díjai

A Semmelweis Egyetem Baráti Köre 2021-ben is pályázatot hirdetett Doktorandusz Kiválósági díjra a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának keretében végzett tudományos munka bemutatására 35 év alatti PhD-hallgatók vagy predoktorok számára. Az elismerést dr. Benyó Zoltán és dr. Molnár László, a Baráti Kör titkára adták át, a díjazottak: Kelemen Andrea (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet), Kiss Bálint (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet), dr. Kocsmár Éva (II. Sz. Patológiai Intézet), valamint dr. Szeifert Viktória (Élettani Intézet), aki a díjat később veszi át. A díjazottak tudományos tevékenységéről elhangzott méltatások ide kattintva olvashatók.

A Dr. Genersich Antal Alapítvány 2021. évi díjait dr. Merkely Béla rektor, dr. Tímár József a Genersich Alapítvány elnöke, dr. Tőkés Anna-Mária, a II. Sz. Patológiai Intézet tudományos főmunkatársa és Szikszainé Ibolya, az alapítvány önkéntes segítője adta át. TDK hallgatói díjazottak: Vörös Jusztina és Kotmayer Lili, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) V. éves hallgatói, Kovács Gergely, az ÁOK IV. éves hallgatója. Az igazságügyi orvos díjazott idén dr. Kosztya Sándor igazságügyi orvosszakértő, míg az akadémikus díjazott dr. Tulassay Zsolt. A határon túli díjazottak dr. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora és Gaál Görgy, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Akadémia professzora.

Címzetes tanári és mesteroktatói címek

Az egyetemi Szenátus a karok előterjesztése alapján címzetes egyetemi tanári, magántanári és mesteroktatói címeket adományozott olyan kiemelkedő személyeknek, akik hosszabb idő óta részt vesznek az oktatómunkában. Az erről szóló okleveleket dr. Merkely Béla adta át. Magántanári címet kapott dr. Tunyogi-Csapó Miklós, címzetes egyetemi tanárit dr. Harmat György, dr. Holger Maul, dr. Hudeczné dr. Csík Gabriella és dr. Kozlovszky Miklós, címzetes egyetemi docens lett dr. Vendégh Zsolt, mesteroktatóvá vált Bihariné dr. Krekó Ilona, dr. Hamvas József Péter, dr. Hrabák András, dr. Weiczner Roland és dr. Léránt István.

Pro universitate díjak és rektori dicséretek

Pro Universitate érdemrendet adott át dr. Merkely Béla dr. Sárváry Enikőnek (Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika). A COVID-19 ellátásban nyújtott kiemelkedő szerepvállalása miatt Pro Universitate érdemrendet vehetett át a rektortól és dr. Szabó Attila Klinikai Központ elnöktől dr. Prinz Gyula (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika) és dr. Takács István (Belgyógyászati és Onkológiai Klinika). Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója kitüntetésben részesült Erdődy Dóra Etelka (Ortopédiai Klinika) és Karlik Andrásné (Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika). Rektori dicséretben részesült dr. Pós Zoltán (Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) és Szabolcsi Kata (Élettani Intézet).

A program zárásaként Mozart 3., G-dúr hegedűversenyének első tételét adta elő a Medikus Zenekar.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.