Dr. Somogyi Anikó, professzor emerita, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola törzstagja, A diabetes mellitus és szövődményeinek valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai  tényezőinek vizsgálata program vezetője, a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika munkatársa. 10 hallgató kutatómunkáját segítette, 7 hallgatót témavezetőként, 3 hallgatót társ témavezetőként, valamennyi hallgatója fokozatot szerzettű. Dr. Somogyi Ildikó 356 közleményt jegyez 2129 független idézettel, Hirsch indexe 20.

Dr. Szabó Dóra, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Patológiai Tudományok Doktori Iskola törzstagja, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója. Kutatásait a Gram-negatív baktériumok antibiotikum rezisztenciájának fenotípusos és genotípusos vizsgálata képezi. Dr. Szabó Dórának 3 aktív PhD hallgatója van, 7  hallgatója szerzett fokozatot  témavezetésével. 114 közleményt jegyez 1906 független idézettel, Hirsch indexe 24.

Dr. Wikonkál Norbert, egyetemi tanár, onkológus, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola témavezetője és törzstagja, a Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika munkatársa. Kutatási területe a UV karcinogenezis,  az UV hatásra a bőrben létrejövő tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusai, regulációja és pathobiokémiája.  4 aktív PhD hallgatója van, 7  hallgatója szerzett PhD fokozatot , ebből : 6 hallgató kutatómunkáját témavezetőként, 1 hallgatót társtémavezetőként támogatta. Dr. Wikonkál Norbertnek 211 közleménye van, 931 független idézettel, irsch indexe 17.

Dr. Zrínyi Miklós, professzor emeritus, az MTA rendes tagja, a Gyógyszertudományok Doktori Iskola törzstag emeritusa, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársa. Kutatási területe a kolloidkémia, ezen belül a nanorendszerek fizikai kémiája, valamint a funkcionális lágy anyagok, a polimergélek mechanikai, orvosbiológiai és termodinamikai szempontú vizsgálata. 12 doktorandusz hallgatónak volt témavezetője, ebből 11 hallgató fokozatot szerzett. 10 hallgató esetében témavezetőként, 1 hallgató esetében társtémavezetőként támogatta kutatásukat. Dr. Zrínyi Miklós 355 közleményt jegyez 6528 független idézettel, Hirsch indexe 46.

Tovább a Dies Academicusról szóló teljes beszámolóra →