Kelemen Andrea a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében folytatja kutatómunkáját, dr. Wiener Zoltán témavezető irányításával. Kutatásai során a parakrin módon megvalósuló tumor-stróma interakciót vizsgálja különböző tumorokban. A díjat a Cellular and Molecular Life Sciences című folyóiratban megjelent elsőszerzős munkájáért érdemelte ki. A díjazott publikáció az interferon-indukált transzmembrán protein 1 expressziójának szerepét vizsgálja az extracelluláris vezikulumok felvételében kolorektális karcinómában. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a CRC sejtekben az IFITM1 inaktiválása serkenti az extracelluláris vezikulumok felvételét és terápiás célpontként szerepelhet e tumorokban. Kelemen Andrea publikációinak összesített impakt faktora 34,35, melyből az elsőszerzős közlemények IF értéke 9,261.

Kiss Bálint a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben végzi kutatásait, dr. Kellermayer Miklós témavezető irányításával. Kutatásai során a T7 bakteriofág DNS kilökődés mechanikáját vizsgálja. A díjat a Nano Letters című folyóiratban megjelent elsőszerzős közleményéért érdemelte ki. A díjazott publikációban a szerzők atomerő-mikroszkóp segítségével vizsgálták a natív SARS-CoV-2 virionok topográfiáját és nanomechanikáját. A szerzők kimutatták, hogy a virionok nagyon rugalmasak és drasztikus mechanikai behatásokat is elviselnek. A virionok feltűnően ellenállnak a hőhatásoknak, bár melegítés hatására csökken a felszíni tüskefehérje expressziója. Kiss Bálint publikációinak összesített impakt faktora 26,47, melyből az elsőszerzős közlemények IF értéke 19,63.

Dr. Kocsmár Éva a II. sz. Patológiai Intézetben végzi kutatásait, dr. Lotz Gábor témavezető irányításával. Kutatásai során a Helicobacter pylori-asszociált kórfolyamatokat vizsgálja immunhisztokémiai, immunfluoreszcens és in situ hibridizáció alapú eljárásokkal daganatos és nem-daganatos megbetegedésekben. A díjat a Nature Communications című folyóiratban megjelent elsőszerzős közleményéért kapja. A díjazott publikáció a Clarithromycin antibiotikummal szembeni rezisztenciát vizsgálja 4744 H. pylori fertőzött magyar beteg adatainak feldolgozásával. A szerzők megállapították a primer rezisztencia okait és arra a következtetésre jutottak, hogy a clarithromycin terápiát kizárólag a H. pylori eradikálásra kellene fenntartani, amely jelentősen csökkenthetné az antibiotikummal szembeni rezisztenciát. Dr. Kocsmár Éva publikációinak összesített impakt faktora 48,816, melyből az elsőszerzős közlemények IF értéke 30,817.

Tovább a Dies Academicusról szóló teljes beszámolóra →