Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
90 konduktor vehette át diplomáját a Pető András Kar (PAK) Nagyvárad Téri Elméleti Tömb dísztermében rendezett ünnepségén, ahol idén először a határon túli képzésben résztvevő hallgatók is oklevelet kaptak. Az eseményen 25 aranydiplomát is átadtak azoknak a kollégáknak, akik munkájukkal évtizedek óta ápolják a konduktív nevelés hagyományait. A rendezvényen dr. Merkely Béla, az egyetem rektora, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, a kar dékánja, valamint Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes adták át az okleveleket.

A PAK 90 sikeres záróvizsgát tevő végzős hallgatóját a Semmelweis Egyetem Nagyvárad Téri Elméleti Tömbjének dísztermében, ünnepélyes oklevélátadó keretében fogadták konduktorrá.

A végzős hallgatókat dr. Merkely Béla rektor köszöntötte elsőként. Ünnepi beszédében felidézte, hogy Magyarország és Közép-Európa vezető orvos- és egészségtudományi egyetemeként a Semmelweis Egyetem hamar a vírus elleni harc élére állt. Elsők között kezdtük el munkatársaink, hallgatóink, betegeink, majd pedig a lakosság szűrését, az ország egyik legnagyobb COVID-ellátójaként talán klinikáinkon ápolták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet, a védőoltások beadását szintén az elsők között kezdtük el – sorolta. Hozzátette: mindemellett az oktatás sem állt le, hibrid formában tovább folytatódott: ennek is köszönhető, hogy Önök most itt állhatnak előttünk. Hallgatóink és munkatársaink helytállása miatt lehetünk büszkék erre az embert próbáló időszakra – emelte ki dr. Merkely Béla.

Köszönet illeti mindazokat, akik olykor nemcsak szakmájukat, az orvosi és egészségtudományi hivatásukat gyakorolták, de az önzetlenségre, a felelősségre, az egymásért és embertársainkért hozott áldozatvállalásra is felkészítették hallgatóinkat.

–  fogalmazott a rektor. Intézményünk névadójához, Semmelweis Ignáchoz méltóan Önök sem elégedtek meg a kötelező feladataik elvégzésével: a pandémia alatt a klinikákon vállaltak önkéntes munkát, a szűréseken végeztek adminisztratív tevékenységet, vagy épp gyermekfelügyelet biztosításával igyekeztek segítséget nyújtani az egyetem dolgozóinak – mutatott rá a rektor.

„Petősnek” lenni nemcsak Magyarországon, de az egész világon különleges megtiszteltetésnek számít – az itt végzettek joggal büszkék arra, hogy konduktorként segítik a teljesebb élet felé a rájuk bízott embereket. Épp ezért arra kérem Önöket, hogy maradjanak a Semmelweis Közösség tagjai, a jövőben pedig találják meg az örömöt munkájukban – zárta köszöntőjét a rektor.

Ezt követően Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke mondott köszöntő beszédet, melyben úgy fogalmazott: a Pető András Kar megvalósította a nemzetegyesítés csodáját, azzal, hogy átvitte a határon túlra a gyógyítás és a képzés lehetőségét. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte a végzetteket, akik, mint fogalmazott, felvérteződtek nevelő, fejlesztő, segítő kompetenciákkal, technikai jártasságokkal és hivatástudattal. 

Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt fejlődésében. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.

– köszöntötte a végzősöket Goethe szavaival dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. A PAK dékánja felidézte a kar szerepét a COVID-19 vírus okozta járvány leküzdésében, egyben köszönetet mondva az itt ülő hallgatóknak, oktatóknak és konduktornak, akik ebben feladatot vállaltak. Mérföldkőként emelte ki, hogy a 2015-ös nyitási és képzésfejlesztési döntés eredményeként a Pető András Kar az idei tanévben, képzései rendszerében először határon túli magyar lakta területeken is indított kihelyezett képzést. Igyekszünk a Pető örökség gondozásán túl képzésfejlesztési és tudományfejlesztési munkánkkal „felnőni” az egyetemi képzési és kutatási elvárásokhoz magyar és angol nyelvű BA és MA képzések akkreditálásával és indításával, a nemzetközi hallgatói létszámunk folyamatos emelésével, valamint kutatási portfóliónkkal –mutatott rá a dékán. A konduktori hivatást megtartani, és abban sikeresnek lenni csak szakmai alázattal, kitartással és folyamatos képzéssel lehet – vélekedett, hozzátéve, hogy a tanulmányaik alatt megszerzett hivatástudat és elköteleződés az élet minden területén segíteni és támogatni fogja Önöket. A neveléstörténet egyik kiemelkedő alakjának, Johann Heinrich Pestalozzinak gondolatával zárta köszöntő szavait: “Hivatásod legyen: élni másokért, s mások boldogságában keresni a magadét.”

Az avatás iránti kérelmet Uri Anna konduktorjelölt terjesztette elő. A kar konduktor-óvoda specializációján 39, a konduktor alapszak óvoda specializáció Illyefalva képzési helyszínén pedig nyolc hallgató vette át oklevelét. Iskola specializáció szakirányon 43 diplomát szereztek, a konduktorsegítő szakirányú továbbképzés keretében Szabadkán pedig nyolc hallgató vette át oklevelét. A ceremónián „Az év dolgozata” verseny győzteseit is kihirdették.

A végzett konduktorokat Uri Anna képviselte, aki felidézte, nem csak országosan, de világszinten is elsőként járták végig a Semmelweis Egyetem konduktorképzését. Évente több tíz gyermeknek mutattuk meg, milyen a feltétel nélküli szeretet, kezeink között indultak el, és végigjárhattuk velük a fejlődési lépcsőfokokat – idézte fel az elmúlt négy év emlékeit.

Az Illyefalván kihelyezett képzés végzős hallgatói nevében Fábián Helén mondott köszöntő beszédet, melyben felelevenítette a közös élményeket és egyben köszönetet mondott tanáraiknak. A vajdasági konduktorsegítő szakirányon oklevelet szerzettek nevében Turkál Marianna mondott köszönetet. A harmadévesek nevében Csillag Mercédesz szólt, megköszönve a sok türelmet és támogatást, amivel hozzájuk fordultak. “A barátságok, a tanáraink tapasztalata, a konduktorok segítő szavai és a rengeteg gyermekmosoly mind ott van a diplomátokban; az a tudás, amire szert tettetek a legnagyobb kincs a kezetekben” – fogalmazott. Legyetek büszkék arra, hogy egy hungaricumnak számító képzésen vehettek részt, hogy a Semmelweis Egyetem diákjai voltatok, és mindig legyetek büszkék arra, hogy konduktorok vagytok – tette hozzá.

Az ünnepségen Uri Anna, a Pető András Kar Hallgatói Önkormányzatának vezetőhelyettese és Vaizer Laura, a Kari Hallgatói Önkormányzat vezetőhelyettese is elismerő oklevelet vehetett át a hallgatói önkormányzatban, valamint a közösségért végzett munkájukért. Az ünnepség az aranydiplomák átadásával folytatódott.

A jubileum örömünnep és emlékezet, ma az Önök teljesítményét dicsérjük, akik sok évtizeden át végeztek áldozatos munkát sérült gyermekek és felnőttek mellett, vagy a katedra mögött

– szólt az 1970-ben konduktordiplomát szerzett aranydiplomásokhoz Feketéné dr. Szabó Éva. A stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, a Konduktív Pedagógiai Központ vezetője kiemelte, a jubilánsok munkájukkal, szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak a PAK történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához.

A 25 aranydiplomát dr. Merkely Béla rektor, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán és Feketéné dr. Szabó Éva adták át.

Az oklevélátadó ünnepséget a végzős hallgatók búcsúfilmje zárta, melyben felelevenítették az elmúlt négy év legmeghatározóbb és legkedvesebb élményeit.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.