85 konduktort avattak fel idén a Semmelweis Egyetem Pető András Karán (PAK). A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében megtartott konduktoravatáson és oklevélátadón 76 fő budapesti, 9 fő illyefalvai képzési helyen végzett hallgató vehette át diplomáját. Az eseményen elhangzott, egy folyamatosan fejlődő és gyarapodó karon tanulva sajátíthatták el a szakmájuk magas szintű gyakorlásához szükséges ismereteket, végzettségük lehetőséget ad a munkaerőpiacon elhelyezkedésre, karrierépítésre itthon és a határon túl.

Az elmúlt években bizonyították önzetlenségüket, szorgalmukat, a segíteni akarást, hogy képesek mindennél előbbre helyezni a rászorulók igényét, az ő szolgálatukat – köszöntötte a végzősöket dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, az egész világon egyedülálló Pető-módszer lényege: azon munkálkodni, hogy a rávezetés, a kondukció segítségével a központi idegrendszeri sérülés miatt nehézséggel és kihívással szembesülő emberek is kibontakoztassák, fejlesszék a bennük rejlő képességeket, és lehetőség szerint a legteljesebb életet élhessék.

Petősnek lenni olyan semmivel össze nem hasonlítható érzés, amelyre joggal büszke mindenki, aki a Pető Andrásról elnevezett karunkon szerez oklevelet. Önök mindannyiunknak példát mutatnak emberségből, odaadásból és szorgalomból

– fogalmazott a rektor.

Az intézmény legfiatalabb kara, a Pető András Kar hetedik éve a Semmelweis Egyetem szerves része, ez idő alatt bebizonyosodott, hogy a szövetséggel kölcsönösen erősítik egymást – emelte ki a rektor. A Semmelweisen különösen fontos szerepe van a biztos elméleti tudás mellett már a tanulmányok alatt szerzett gyakorlati tapasztalatnak, az ezt szolgáló kurrikulumreform második szakasza szeptembertől kezdődhet meg. A PAK-on a klinikai gyakorlatok aránya 43 százalék, amit a hallgatók az egyetem egyre bővülő számú intézményeiben, például a Rehabilitációs Klinikán, vagy más országos intézetekben végeznek. A Kárpát-medencei konduktív pedagógiai fejlesztés idén már a tízéves jubileumát ünnepelte. 2017-től pedig elindult a kar kihelyezett konduktor alapképzése is. Az egyetem számára továbbra is kiemelt prioritás a magas szintű szakmai munka hátterének biztosítása, ezért fejlesztik a hallgatói tereket, továbbá bővítik a családbarát programokat is, melyben a Petősök kiemelt szerepet vállaltak: legyen szó a gyermekfelügyeletekről, vagy a különböző, családosokat megcélzó programokról – hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla.

Ötvenhét éve adták ki az első konduktordiplomákat, akkor, 1967-ben mindössze 23 fő vehette át az oklevelét – a mostani ünnepségen összesen 85 fő konduktort avatnak, ezzel meghaladva a 2300 fős szakember létszámot – emelte ki dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea. A PAK dékánja köszöntőjében elmondta, a mostani végzősök többsége 2020-ban érettségizett, a COVID-19 világjárvány első hullámának kellős közepén: ez semmiképp sem nevezhető könnyű időszaknak, de annál innovatívabbnak, hiszen ez által új oktatási technikák, új segédanyagok, új vizsgáztatási formák kerültek be a képzésükbe – tette hozzá. Jól döntöttek továbbtanulásukról, sikeresen beilleszkedtek, és sikeresen teljesítették a nyolc féléves tanulmányaikat. Köszönet illeti ezért az oktatókat, konduktor kollégákat és a vezetőtársakat is.

Négy hallgató kitüntetéses diplomával zárhatja tanulmányait, akiknek a képzés ideje alatt minden szigorlati jegye, gyakorlati vizsga jegye és államvizsga részjegye jeles eredményű: Blahut Barbara, Still Réka, Halász Viktória, Jakab Réka Mária. Sokan a diplomázók közül kiemelkedő egyetemi teljesítményt értek el az egyetemi és országos tudományos diákköri versenyen, művészeti kiállításon, szakmai versenyen, egyetemi sportban, a hallgatói önkormányzatban, a Medikus Zenekarban és a Semmelweis Kórusban egyaránt.

Konduktorként olyan jövőkép áll Önök előtt, ami lehetőséget teremt az önálló karrier építésére, valamint tudásuk kipróbálására az oktatás, az egészségügy és a szociális munkaerőpiac számos területén, határon innen és túl

– hangsúlyozta a dékán.

Köszöntője végén arra hívta fel a végzősök figyelmét, legyenek nyitottak a változásokra: a robotika, a mesterséges intelligencia, a komplex ellátási formák mind segíthetik a munkájukat, ha értik és tudják azokat jól alkalmazni.

Ezt követően Németh Eszter konduktorjelölt előterjesztette a Szenátusnak konduktorrá avatásuk kérelmét. Majd a konduktor hivatáseskü szövegét elismételve tettek esküt a konduktor-jelöltek. Az okleveleket dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán adta át, majd dr. Merkely Béla rektor fogadta konduktorrá a hallgatókat. Először a konduktor alapszak óvoda specializáció szakirányon diplomát szerzetteknek adták át az oklevelet, budapesti, majd illyefalvai képzési helyszínnel, majd a konduktor alapszak iskola specializáció szakirányosoknak, és a budapesti képzési helyszínen pedagógiai rehabilitáció specializáció szakirányon diplomát szerzetteknek.

A kar hagyományaihoz híven a frissen végzett évfolyam tagjai virágceremónia keretében köszöntötték az egyetemi vezetőket, oktatóikat, konduktoraikat.

A végzett évfolyam nevében Németh Eszter konduktor búcsúbeszédében kiemelte, az itt megélt tapasztalatok, az átélt megmérettetések, kudarcok és végül sikerek formálták a személyiségüket. Az évek alatt fokozatosan igazi közösséggé formálódhattak, a tanulás, a szabadidő eltöltés és a gyakorlatokon közös munka, együttműködés által. A búcsú idején hálával, szeretettel gondolnak vissza az elmúlt négy évre; azokra az oktatókra, gyakorlatvezetőkre, konduktorokra és nem utolsó sorban a neveltekre, akiknek köszönhetik, hogy most már konduktorok lehetnek: „beavatottá válhattunk egy igazán különleges, utánozhatatlan és zseniális hivatásba.”

Majd Tóth Viola konduktorhallgató az alsóbb évfolyamosok nevében elmondta, az alsóbb évfolyamok soha nem feledik el a felsőbb éveseket, a most végzősöket, köszönetet mondott a támogatásért, segítségért az egyetemi éveik kezdetén, és hogy mindig lehetett rájuk számítani, ha órai anyagra, jegyzetre volt szükségük, a gyakorlati órákon pedig kreatív motivációkat és facilitációs fogásokat lehetett ellesni tőlük. „Reméljük mindig ilyen lelkesen és könnyedén vesztek minden akadályt, mint az elmúlt négy évben. Hiszen nincs olyan, amit egy konduktor ne tudna a kreativitásával megoldani. Az általatok oly sokszor használt szavakkal élve: Ne izgulj, meg tudod csinálni!” – zárta beszédét.

Ezután elismerő oklevelet adtak át versenyeken eredményesen szereplő hallgatóknak. A Semmelweis Egyetemen 2024. február 7-én tartott Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) a Konduktív pedagógia szekcióban öt hallgató pályamunkája vett részt, a verseny I-III. helyezettje elismerő oklevelet vehetett át. III. Gazdag Flóra; témavezetője: dr. Túri Ibolya, II. Surányi Sára, témavezetője dr. Pintér Henriett, I. Bátorfy Júlia, témavezetője: dr. Túri Ibolya.

2024. április 10-én a Hári Mária Tehetségnap keretében a felsőoktatási intézmények Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyének kari fordulóján I. helyezett lett Gazdag Flóra, aki a kart a verseny országos döntőjén képviselte.

2024. május 29-én rendezte meg a PAK-on „Az év dolgozata” versenyt, ahol a kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok és készítőik versenyeztek. Az idei versenyre összesen 23 szakdolgozatot jelöltek opponensek. A diplomaosztó keretében elismerő oklevelet vehetett át a III. helyezett Silló Júlia, témavezetője: dr. Pintér Henriett, II. helyezést ért el Surányi Sára, témavezetője dr. Pintér Henriett, I. helyezett lett Jakab Réka, témavezetője: dr. Frank Tamás.

A Pető András Kar a diplomaátadón elismerte azon hallgatókat, akik szakmai és közösségi munkájukkal jelentős mértékben járultak hozzá a hallgatói jóllét biztosításához: Blahut Barbarát, Tajti Verát, Németh Eszter Stefániát, Veperdi Mária Terézt. Az esemény zárásaként Megyeri-Kiss Réka másodéves hallgató adott elő egy népdalcsokrot.

A diplomaátadót dr. Merkely Béla rektor zárta be, aki eredményes munkát, sikereket kívánt a frissen avatott konduktoroknak.

Tasnádi Róbert
Fotó: Zellei Boglárka – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.