Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás
326 magyar, 130 angol és 106 német nyelvi képzésben részt vett hallgatót avatott orvosdoktorrá az Általános Orvostudományi Kar ünnepségén dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós dékán az ünnepélyes eskütételt követően. Az egyetem rektora ünnepi beszédében kiemelte: a járvány okozta rendkívüli helyzetben nem tudott volna az egyetem méltóbban tisztelegni 250. jubileuma előtt, mint azzal a helytállással, amit a Semmelweis Egyetem hallgatói, munkatársai mutattak az elmúlt időszakban.

„Egy orvos pályája során választott hivatásából adódóan sosem találkozik könnyű helyzetekkel, de ezek a vészterhes idők kivételesek. Az, hogy sikerült a járvány harmadik hullámát legyőznünk, Önöknek is köszönhető, Önök éjt nappallá téve ott voltak a gáton!” – hangsúlyozta az avató ünnepség kezdetén mondott beszédében dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Felidézte, hogy tavaly ősz óta 62 ezer műszakban vettek részt a járvány elleni védekezésben az orvos-, egészségtudományi hallgatók, a Semmelweis hallgatói a műszakok több mint harmadában, 21 678 műszakban vállaltak szerepet. Tavaly ősszel a COVID-ellátásban dolgozó 1000 hallgató közül 506-an érkeztek a Semmelweis Egyetemről, idén, a járvány harmadik hulláma elleni védekezésben a 9000 kirendelt hallgató közül 2683 volt Semmelweis-hallgató. „A magyar társadalom sosem fogja elfelejteni ezt az áldozatvállalásukat!” – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Dr. Hankó Balázs kitért a felsőoktatási modellváltásra is, kiemelve, hogy a Semmelweis Egyetem 2021. augusztus 1-jétől megújult, versenyképesebb modellben lesz az ország, Európa, sőt a világ meghatározó orvos-, egészségtudományi egyeteme. Emlékeztetett a vonatkozó 2021. évi XX-as törvény preambulumára, amely kiemeli: az átalakítás azt szolgálja, hogy a Semmelweis Egyetem a világ legjobb 100 egyeteme és Európa 5 legkiválóbb gyógyító egyeteme közé kerüljön, és az ehhez szükséges fejlesztések megvalósuljanak. „Történelmi pillanat ez, mikor az egyetem vezetőinek, vezető testületeinek kezdeményezésére születik törvény, alakul ki olyan szabályozási környezet, melynek célja, hogy Klebelsberg óta nem látott fejlesztési pályára állítsa a magyar egyetemeket, köztük a nemzetközi elismertségben is első helyen lévő Semmelweis Egyetemet” – fogalmazott. Hozzátette: a modellváltás, és az ahhoz kapcsolódó új finanszírozás, fejlesztések, a kormány által támogatott Semmelweis Egyetem XXI. fejlesztési program nemcsak a XXI. századra, hanem az elkövetkező negyed évezredre meghatározó lesz az egyetem életében.

Ezt követően a hallgatók nevében Stauder Dóra terjesztette elő az avatás iránti kérelmet, majd az 562 orvosjelölt esküt tett három nyelven. Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja a hallgatókat sikeres tanulmányaik elismeréséül orvosdoktorrá avatta, és felruházta mindazokkal a jogokkal és kötelességekkel, amelyek az orvosdoktorokat, Magyarország törvényei szerint megilletik, majd dr. Merkely Béla rektor és dr. Kellermayer Miklós kézfogásukkal doktortársaikká fogadták a frissen végzettek. A Budapest Sportarénában rendezett ünnepségen 326 magyar, 130 angol és 106 német nyelvi képzésben részt vett hallgatót avattak fel.

„Eskünkhöz híven arra fogunk törekedni, hogy a Semmelweis Egyetem becsületére és a magunk tisztességére, minden tehetségünkkel, tudásunkkal és erőnkkel szolgáljuk a tudományt, az egészségügyet, ezzel embertársainkat és a hazát” – mondta a felavatást követően dr. Stauder Dóra.

A magyar nyelvű képzésben részt vett orvostanhallgatók nevében szóló dr. Bakos Bendegúz köszönetet mondott a beléjük vetett hitért, a lehetőségekért és a támogatásért. „Az alapozás megtörtént, most következik az építkezés. Minél nagyobb, minél magasabb egy épület, annál mélyebb és erősebb alapra van szükség. Nem véletlen, hogy az orvosi hivatáshoz mély alapokra, rengeteg tanulásra, kitartásra, alázatra, emberségre van szükség. Hisszük, hogy olyan pályát választottunk, ami egy életen át tartó folyamatos tanulás lesz számunkra, ahol a megszerzett tudásra és gyakorlatra folyamatosan új ismereteket építhetünk fel” – fogalmazott.

Az angol képzés volt orvostanhallgatóit dr. Jabri Ingy és dr. Patel Anmol képviselte. Megköszönték a támogatást, amit a távolban lévő családtagok és barátok nyújtottak, az oktatóknak a képzést, valamint a betegeknek azt, hogy hozzájárultak a gyakorlati ismereteik elsajátításához, és türelemmel viseltetettek a tört magyar beszédük iránt. „Megtanultuk a csapatmunka és a vezetői szerep fontosságát, az alkalmazkodást a nehéz helyzetekhez, valamint azt, hogy bízzunk saját döntéseinkben” – fogalmaztak.

A német képzés hallgatói nevében dr. Hakan Car Aydar szólt. Mint fogalmazott, első osztályú képzést nyújtott a Semmelweis Egyetem, a koronavírus-járvány pedig különösen rámutatott az orvosi felelősség jelentőségére. „Megtanultuk, hogy mennyire fontos az emberek számára az egészség és a hivatásunk, az egyetem oktatóitól és az egész Semmelweis családtól pedig az egymásra utalt helyzetben mutatott bizalomról szereztünk sok tapasztalatot” – mutatott rá.

„A most esküt tett végzős hallgatóink egy rendkívüli, a mi életünkben eddig nem tapasztalt, kihívásokkal teli időszakban formálódtak orvossá” – emelte ki ünnepi beszédében dr. Merkely Béla rektor. Különleges ez a generáció, amely a világjárvány közepette sajátította el a gyógyító hivatást, hiszem, hogy 5-10-15 év múlva is többletjelentése lesz annak a mondatnak, hogy „a koronavírus-járvány alatt végeztem el az orvosi egyetemet” – fogalmazott a rektor. Hozzátette: ez a néhány szó magában foglalja azt a rendkívüli összefogást és szolidaritást, ami létrejött a hallgatók között is, és azt a példaértékű társadalmi felelősségvállalást, amely a klinikákon, a kórházakban a betegellátásban és az OMSZ-szűrések alkalmával mutatkozott meg. Mindez hosszú távon is egy különleges köteléket alakít ki, hiszen Önök megtapasztalták milyen egy közös célért együtt küzdeni, és az alapfeladatok mellett többet vállalni, ha a helyzet úgy kívánja – mutatott rá.

A rektor emlékeztetett arra, hogy a járványhelyzetben is mindvégig az vezette az egyetemet, hogy az orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás és vizsgák nélkül. Szólt arról is, hogy a Semmelweis Egyetem a járvány megjelenésének kezdetétől a koronavírus elleni harc élén állt a maga eszközeivel, egy közép-európai szinten vezető orvos- és egészségtudományi egyetemhez méltó módon. „Megerősödve kerültünk ki az elmúlt időszakból, egyetemünk társadalmi támogatottsága és elismertsége kimagasló, hiszen bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk helytállni, közösségi szinten pedig talán soha nem látott mértékben megtapasztaltuk az összefogás, az együttműködés erejét. Mindehhez kulcsfontosságú volt az Önök szerepvállalása is” – mutatott rá.

A világjárvány az alapítás 250. jubileumának ünneplésekor érte az egyetemet, ugyanakkor ebben a rendkívüli helyzetben nem tudtunk volna méltóbb módon tisztelegni jubileumunk, az elmúlt 250 év előtt, mint azzal a helytállással, amit hallgatóink, munkatársaink mutattak

– jelentette ki dr. Merkely Béla, megjegyezve: pontosan ez az, amire tanít minket egyetemünk története és nagy elődeink. Büszke vagyok arra, hogy a Semmelweis Egyetem polgárai mindahányan felismerték, milyen felelősséget ad kezünkbe az, hogy a gyógyító hivatást választottuk – fogalmazott.

A rektor szólt az orvosképzés gyakorlatorientált kurrikulumreformjáról. Mint mondta, bármilyen fejlett is legyen a tudomány, a betegágy melletti orvos-beteg kapcsolatot mindig is előtérbe kell helyezni a klinikai oktatás során; ezt a szemléletet helyezi középpontba a reformunk, és ezzel felvértezve léphetnek most ki a végzett hallgatók az egyetem kapuján.

Mindig emlékezzenek arra, hogy egy gyönyörű hivatást választottak, amelynek középpontjában az emberek állnak – hívta fel végezetül a figyelmet a rektor.

Dr. Kellermayer Miklós dékán beszédében felidézte, a most végzett hallgatóktól képzésük első hetében megkérdezte, milyen orvosok akarnak lenni. Az igazi válasz erre a kérdésre az, hogy „jó orvos”, aki amellett, hogy empatikus a betegeivel, mindenekelőtt olyan gondolkodó személy, akiben olthatatlan vágy buzog az élő természet mind tökéletesebb megismerésére.  „Hat esztendő telt el azóta. Alapvető orvosi tudásra és készségekre tettek szert. Megtanulták értékelni az időt, a kitartást és a kemény munkát. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben egyik napról a másikra váltak felnőtté, és bepillantást kaptak abba, mit is jelenthet szolgálni és orvossá válni” – fogalmazott a dékán. Kitért rá, büszkeséggel tölti el, hogy a magyar, angol és német orvosképzésben milyen nagy számban teljesítettek a hallgatók szolgálatot a koronavírus járvánnyal kapcsolatos kirendelés vagy önkéntesség során. Emellett ez az az évfolyam, amelyet már a megújult kurrikulumban avattunk orvossá – tette hozzá.

„Önök az imént az emberiség egyik legnagyszerűbb, szent hivatásának fáklyavivőivé váltak. Több mint kétezer éves eskü szavaival tettek hitet. Ne feledjék, Önök arra hivatottak, hogy a szenvedő emberiség fájdalmát enyhítsék és könnyeit letöröljék. Akarjanak jó orvosok lenni és törekedjenek a hivatásuk legjobbjaivá válni” – mondta dr. Kellermayer Miklós.

Dobozi Pálma, Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem