„Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren” (Heidelbergbe mindig visszahúz a szívem) – ezekkel a szavakkal nyitotta meg dr. Merkely Béla rektor a Jellinek Harry ösztöndíjról szóló online hallgatói fórumot, melyet 2021. június 17-én a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága rendezett meg, többek mellett korábbi Jellinek-ösztöndíjas hallgatók részvételével. Az ösztöndíjra még június 30-áig pályázhatnak az V. éves orvostanhallgatók és PhD-hallgatók. A résztvevő hallgatók az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 projekt keretében kaphatnak támogatást. 

Jellinek-ösztöndíjasként dr. Merkely Béla rektor korábban maga is két évet töltött Heidelbergben, ahol a 10 hónapos program befejezése után DAAD ösztöndíjjal (Német Felsőoktatási Csereszolgálat) folytatta kutatásait a Neckar folyó partján fekvő nagy múltú német egyetemi városban. A fórum további résztvevői, dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program titkára és dr. Kiss András, német kapcsolatokért felelős rektori megbízott, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója is saját Jellinek-ösztöndíjas élményeikről tartottak beszámolót a fórum részvevőinek.

Németország mindig is a Semmelweis Egyetem legfontosabb stratégiai partnerei közé tartozott, és hosszú évek óta fennálló, jól működő személyes és szakmai kapcsolatoknak köszönhetően az elmúlt csaknem negyven év alatt az együttműködés legkülönbözőbb formáit sikerült megvalósítani. Az intézmények közötti közös munkát keretszerződések határozzák meg, melyeket a Semmelweis Egyetem két legfontosabb német partneregyetemével, a freiburgi Albert-Ludwig-Universität és a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität intézményekkel 1983-ban kötött meg. Ugyancsak majdnem negyven éve, 1983-ban indult el az intézményben a német nyelvű képzés, így 2023-ban újabb jelentős évfordulót ünnepelhető majd.

A megvalósított közös programok közül kiemelkedő jelentőségű az a majdnem egy évig tartó ösztöndíjas program, melyet Jellinek Harry-ről, a híres magyar orvos, patológus, egyetemi tanárról, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézetének korábbi igazgatójáról neveztek el. A program keretében a nyertes pályázók – 4 hallgató Heidelbergben és 2 hallgató Freiburgban – minden évben 10 hónapig végezhetnek tudományos kutatómunkát a két egyetem kutatólaboratóriumaiban vagy oktatókórházaiban.

A programra eredetileg csak ötödéves hallgatók pályázhattak, de 2019-től az egyetemi legfelsőbb vezetés döntésének értelmében már PhD-hallgatók is részt vehetnek a programban.

Ha valaki a Semmelweis Egyetemen képzeli el a jövőjét, akkor ez egy nagyon fontos ugródeszka, mert a nyelvismeret, a kapcsolat mind segítenek fognak, hogy a megágyazzunk a jövőnek – ezért támogatjuk hallgatóinkat a magunk erejével. Azt szeretnénk, hogy azokból a kollégákból, akik a Jellinek programra jelentkeznek, minél többet tudjunk majd üdvözölni tanártársakként egyetemünkön

– mondta dr. Merkely Béla.

A program eddigi sikerét az is bizonyítja, hogy 1983-tól mostanáig majdnem 200 hallgató volt Heidelbergben és Freiburgban ösztöndíjjal.

Dr. Kiss András a rektor szavait megerősítve a személyes kapcsolatok jelentőségéről beszélt. A Jellinek programban résztvevő diákok a program kezdetén a meglévő kapcsolatoknak köszönhetően főként a kardiológia, patológia és gyermekgyógyászat területén folytattak tudományos kutatásokat a két német egyetemen. A szakmai kapcsolatok viszont bármilyen más területen elindíthatók és erősíthetők, hiszen mind a heidelbergi mind a freiburgi egyetem vezetése és szakemberei kiemelkedő módon elkötelezettek a kapcsolatok továbbfejlesztésében, és mindenkinek segítséget nyújtanak, aki azt igényli; például ha nincs kialakult szakmai kapcsolat azon a területen, ahol a nyertes pályázó kutatni szeretne, segítenek megfelelő kutatócsoportot találni. Nélkülözhetetlen tehát a műhelyek (szakmai csoportok) közötti együttműködés – ezeket meg kell tartani és tovább kell építeni utalt vissza a német kapcsolatokért felelős rektori biztos dr. Merkely Béla szavaira.

A volt Jellinek-es diákok a program befejezése után számos lehetőséget kapnak kutatási eredményeik bemutatására, így például a kétévente megrendezésre kerülő Semmelweis-Freiburg-Heidelberg Trilaterális Szimpóziumon, melyet minden alkalommal a résztvevő egyetemek egyikén tartanak meg. A 2021-ben megrendezendő Szimpózium házigazdája a Semmelweis Egyetem lesz Budapesten.

„Ez egy páratlan lehetőség, mely során Európa két vezető egyetemén lehet tapasztalatot szerezni, illetve az ottani kutatócsoportok munkájába bekapcsolódni úgy, hogy az szorosan kötődik és kapcsolódik az itthoni munkához” – fogalmazott dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes. Többek között ezért is támogatja a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program a kiutazó diákokat, akik indulásként egyszeri 500 ezer forintos támogatást kapnak kinti ösztöndíjuk mellé.

Az egyetemi vezetők élménybeszámolói után dr. Pop Marcel a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője, a hallgatói fórum szervezője a programban jelenleg részt vevő hallgatóknak adta át a szót.

Elsőként dr. Lévai Eszter mesélt heidelbergi élményeiről, aki először az ötödév elvégzése után, majd pedig PhD-hallgatóként végzett, illetve végez tudományos munkát egy gyermeknefrológiai kutatócsoportban. Mint elmondta, már az első kint töltött 10 hónap után rendkívül pozitív tapasztalatokat szerzett Heidelbergben. Nagyon hamar szerves részévé tudott válni a kinti közösségnek, mivel a német kollégák nagyon befogadók voltak. Ezért is döntött úgy, hogy a diploma megszerzése után már PhD-hallgatóként ismét jelentkezik a programra.

Azoknak, akik tartanak a program miatti évhalasztásától, azt üzente, hogy szerinte semmi nem volt olyan hasznos számára szakmai élete szempontjából, mint a kint eltöltött plusz egy év, és ez különösen azok számára lehet fontos, akik az egyetem elvégzése után a PhD végzettség megszerzésében gondolkodnak.

Dr. Lévai Eszter után dr. Kocsmár Ildikó kapott szót, aki dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója segítségével jutott ki 2019-ben, 3. PhD-s évében Heidelbergbe egy molekuláris patológiai laborba. Dr. Barta Bálint PhD-hallgató eddigi tapasztalatairól szólva elmondta, ő úttörő módon, a program során először az Universität Freiburg és a Semmelweis Egyetem közös PhD-képzésében vesz részt. Ez komoly vállalkozásnak bizonyult, az első lépéseket 2019 októberében kezdtük meg, az utolsó lépéshez, a német beiratkozás véglegesítéséhez pedig nemrégiben, 2021 februárjában érkeztem el – mondta dr. Barta Bálint. Nem kell tehát megijedni a fellépő nehézségektől, akkor sem, ha az adott egyetemen nincs rögtön munkakapcsolatunk ottani munkacsoporttal – hangsúlyozta a PhD hallgató. Mindhárom egyetem – az Universität Freiburg, Universität Heidelberg és a Semmelweis Egyetem rendkívüli mértékben elkötelezett a program sikere iránt, és mind az egyetemek vezetése, mind a programot támogató professzorok, szakmai és operatív munkatársak azért dolgoznak, hogy minél több diák megtapasztalhassa ezt a kiváló lehetőséget. Az itthon elsajátított kompetenciákat és a Németországban megszerzett új tapasztalatokat felhasználva a hazatérő hallgatók olyan előnyökre tehetnek szert, amelyeket többszörösen hasznosítani  tudnak további itthoni munkájuk során.

A Semmelweis Egyetem vezetése kiemelten támogatja a programban való részvételt. Dr. Merkely Béla szerint igyekeznek mindent megtenni azért, hogy minél többen jelentkezzenek a programba – ha van olyan aggály vagy akadály, ami miatt valaki esetleg még csak gondolkodik a csatlakozáson, az egyetemi vezetés megpróbálja megoldani azt. „A német kapcsolatok további erősítése legfontosabb stratégiai céljaink közé tartozik, és szeretnénk egy hidat építeni a két ország között” – hangsúlyozta a rektor. Hozzátette:

Számomra egy életre szóló élmény és tapasztalás volt a kint töltött 1+1 év.

Korábbi beszámolók az ösztöndíjasoktól ide kattintva érhetők el.

A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

További információ ide kattintva érhető el az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 projektről.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága; volt ösztöndíjas hallgatók képei

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.