Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet lépcsőházának első fordulójában elhelyezett három márványtábla tiszteleg az intézet egykori nagy tekintélyű igazgatói előtt, akik mind sokat tettek az anatómiáért és az orvosképzésért – meséli dr. Réthelyi Miklós rector emeritus, aki maga is tíz éven át vezette az intézetet. 

Lenhossék Mihály márványtáblája előtt állva Réthelyi professzor megmutatta az 1937. november 6-án, Kiss Ferencz, Lenhossék utóda által szervezett táblaavató ünnepség meghívóját is. A részvevők között volt a frissen Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, Lenhossék Mihály unokaöccse is. „Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőire és egy felsőbb, megfoghatatlan erő létezését nem zárja ki, ellenkezőleg, tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít” – olvasható a márványtáblán. Amikor 1963-ban Réthelyi Miklós az intézetbe került, az idézetet nem lehetett elolvasni – emlékszik vissza –, a kommunizmus építése idején ugyanis a materializmusról így szólni nem volt tanácsos, ezért a szöveget fehér olajfestékkel, vastagon lefestették. A rendszerváltás után, 1990-ben aranyozták ki ismét a feliratot – mesélte.

Galéria

3kép

A másik márványtáblát, amely Lenhossék utódjának, Kiss Ferencznek állít emléket, sokáig rejtély övezte. Hosszas kutakodás után derítették ki, hogy Kiss Ferencz születésének 100. évfordulóján, 1989-ben állították. Kiss Ferencz, az anatómia oktatás jeles alakjaként 1934-től 1961-ig vezette az intézetet. Mint orvoskari dékán, ő írta alá a harmadik táblán szereplő Szentágothai János tanársegédi kinevezését 1939-ben, aki aztán 1963 és 1977 között világhírű idegrendszer kutatóként volt az intézet igazgatója.

A Szentágothai János emléktáblát, amelyet 2000-ben, az évente megtartott Szentágothai emlékkonferencia keretei között lepleztünk le, kezdeményezésemre Varga Imre szobrász készítette – mondta Réthelyi professzor. Szentágothai hitvallása olvasható rajta: „Az anatómia számomra nem csupán minden orvosi gondolkodás és cselekvés elidegeníthetetlen alapja, hanem az anyag és a lét örök szépségének és harmóniájának egyik legmagasabb rendű megnyilvánulása.” E sorokat minden orvos- és fogorvostanhallgatónak ismernie kellene – vélte dr. Réthelyi Miklós.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az Én egyetemem sorozatban egyetemi polgárokat kérünk arra, hogy mutassák meg kedvenc egyetemi helyüket. Az egyetem alapításának 250. jubileuma alkalmából indított cikksorozat további részei megtekinthetők a Semmelweis 250 jubileumi honlapon.

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.