Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Dr. Nagy Rózát, a Semmelweis Egyetem Konzisztóriumának tagját delegálja a Szenátus a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány felügyelőbizottságába. A testület májusi rendkívüli ülésén döntött a gazdasági társaságokról szóló szabályzat módosításáról is. Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla bejelentette, hogy az április 29-i elektronikus szavazás során a szenátorok mind a 13 előterjesztést elfogadták. 

A Szenátus egyhangú döntéssel dr. Nagy Rózát, az intézmény Konzisztóriumának tagját delegálja a Semmelweis Egyetemet a felsőoktatási modellváltást követően fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány felügyelőbizottságába. Mint arról korábban beszámoltunk, 2021. április 27-i ülésén fogadta el az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt. A felsőoktatási modellváltás értelmében ilyen alapítvány fenntartásában működik a jövőben több felsőoktatási intézmény, köztük a Semmelweis Egyetem is 2021. augusztus 1-jétől. Dr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár az előterjesztés keretében tájékoztatást adott a szenátoroknak az április 30-án kihirdetett törvényekről, és a kedden dr. Stumpf István kormánybiztos részvételével tartott fórumról is, amelyen a kuratóriumi tagok névsorát is nyilvánosságra hozták. A közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szólójogszabály rendelkezik arról is, hogy a felsőoktatási intézmények esetében az alapítvány 3 fős felügyelőbizottságába egy tagot a szenátus delegál.

Dr. Nagy Róza 2019 óta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főtanácsadója, ezt megelőzően az MNB főigazgatója, 2010-13 között pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. A közgazdász szakember 2019 novemberétől a Semmelweis Egyetem konzisztóriumának tagja.

A testület májusi rendkívüli ülésén döntött a gazdasági társaságokról szóló szabályzat módosításáról is. A 2021. május 10-23. közötti 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró és Műúszó-Európa-bajnokság egészségügyi biztosítását a Semmelweis Egészségügyi Kft. végzi, a mostani döntés lehetővé teszi tagi kölcsön biztosítását az egyetem tulajdonában lévő Kft-nek a vonatkozó feladatok folyamatos és maradéktalan ellátása érdekében, a minisztériumi támogatói okiratban biztosított összeg megérkezésééig.   

Az ülés kezdetén dr. Merkely Béla bejelentette, hogy a Szenátus az április 29-i elektronikus szavazás során mind a 13 előterjesztést elfogadta.

Ennek értelmében elfogadták a 2021. évi Vagyongazdálkodási Tervről szóló előterjesztést, döntött a testület a Laborállat-tudomány Koordinációs Központ létrehozásáról, az SZMSZ részét képező Felvételi Szabályzat, valamint Tanulmányi és Vizsgaszabályzat egyes részeinek, továbbá a Doktori Szabályzatnak a módosításáról, az Egészségtudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzéséről, a Klinikai Központ ügyrendjének, valamint a Habilitációs Szabályzat módosításáról, a Pető András Kar konduktor alapszakjának székhelyen kívüli indításáról. Határozott a testület az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek és az EKK Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosításáról, továbbá a Doktorandusz Önkormányzata alapszabálymódosításáról. Elfogadták az egészségügyi ellátórendszer strukturális és egészségügyi szolgálati jogviszonyt érintő változásai miatt szükséges jogtechnikai és adminisztratív jellegű szabályzatmódosításokat.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.