Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. december 04.
543883 Összes oltás
Bemutatták a Semmelweis Egyetem felsőoktatási modellváltást követő új fenntartójának, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) kuratóriumának tagjait. A testület döntést hozott a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) modellváltással összefüggő, valamint az adminisztrációs egyszerűsítést szolgáló rendelkezéseinek módosításáról.

A Szenátus júliusi, rendkívüli ülésének kezdetén dr. Merkely Béla rektor köszöntötte és bemutatta a Semmelweis Egyetem 2021. augusztus 1-jén bekövetkező felsőoktatási modellváltását követő új fenntartójának, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait. Az alapítvány elnöke Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója személyesen is jelen volt az ülésen. Köszöntőjében többek között beszélt arról, miért vállalta el a feladatot, valamint kitért a modellváltás jelentette változásokra és lehetőségekre is. Online jelentkezett be az Egyesült Államokból dr. Gloviczki Péter kuratóriumi tag, az USA-ban működő Mayo Klinika nyugalmazott érsebész professzora. Köszöntőjében szót ejtett a Semmelweis Egyetemhez fűződő kapcsolatáról, ahol orvosi diplomáját szerezte, valamint az alapítvány céljairól is. Szintén online volt jelen a kuratóriumi tagok közül dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja, aki elmondta, dékánként eddig is az egyetemet szolgálta, és ugyanezt tekinti kurátori megbízása fő céljának is. Az alapítvány kuratóriumának tagja dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, aki elmondta: az intézmény vezetése komoly lehetőséget lát a modellváltásban, hiszen ahhoz, hogy az egyetem megtarthassa vezető szerepét a régióban és az európai felsőoktatási intézmények között az élre törjön, flexibilisebb struktúrára van szükség, ahol kezükbe vehetik saját sorsukat. A kuratórium tagja dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója, aki nem tudott személyesen bekapcsolódni az ülésbe.

A Szenátus megszavazta az SZMSZ modellváltással közvetlenül összefüggő, szervezeti és működési renddel kapcsolatos rendelkezéseinek, a modellváltással bekövetkező, foglalkoztatási jogviszony változását érintő átmeneti rendelkezéseinek, az adminisztráció egyszerűsítését szolgáló rendelkezéseinek, valamint egyéb, a modellváltással közvetlenül nem érintett rendelkezéseinek módosítását. A fenntartóváltással az Egyetem jogállása költségvetési szervről államilag elismert nem állami egyetemre változik. Ezzel egyidejűleg felállításra kerül egy háromtagú közhasznúsági felügyelőbizottság, amelynek elnöke a Szenátus állandó meghívott tagja lesz, csak úgy, mint a fenntartó kuratóriumának elnöke, vagy az általa delegált tag. A fenntartóváltással hosszútávú – 25 éves – finanszírozási megállapodás alapján lesz biztosított az állami támogatás, amelynek első ciklusa a közeljövőben megkötendő szerződés értelmében tervezetten 5 és fél évig, 2026. december 31-ig tart. A magasabb vezetői megbízások a módosítás értelmében az eddig érvényben lévő hatvanöt helyett hetvenedik életév betöltéséig adhatók. A Szenátus döntése értelmében a kancellár egyetértési joga megszűnik, felváltja a pénzügyi ellenjegyzési jog, amely a gazdasági következménnyel járó döntések/kötelezettségvállalások érvényességének kelléke.

Döntés született a Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj odaítéléséről.

Szabó Ádám
Fotó (kiemelt kép): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.